S IS PR -- Zemědělské stránky 

určené pro zemědělskou veřejnost, od 1/2004

                www.zemedelske.cz               Co je to S IS PR ?

 

 

18. - 25. týden 

 

Spojení stránek "systemex.cz" a "zemědělské.cz". Uprostřed jsou ceny a zprávy. Po stranách předchozí vývoj členěný dle komodit a oblastí. Ke konci jsou po stranách dokumenty nebo fotografie.

 
    Průměrné ceny zemědělských výrobců  

Přibližné barevné rozlišení dle aktuálnosti:

nejvíce->středně->starší

 

ČSÚ *** - průměr cen za duben (červeně březen) 

 

Sekundární zdroje:

ČSÚ, krmné směsi: SZIF

OD Agroodbyt: APIC-AK nebo Zemědělec

OBHK: Zemědělec, Zemědělský týdeník , SZIF, www.agris.cz nebo Agroweb

Ceny jsou bez dopravy, v Kč a bez DPH.

 

Měrné jednotky, označení jakosti, další zkratky u cen.

 

Údaje v této i dalších částech zaokrouhlujeme.

Komodita

Cena

Komodita

Cena

Komodita

Cena

Komodita

Cena

Pšenice potrav.***

6210

Žito potravin.###

5000

Mléko Q***

9,73

Selata (vážící 20 kg)**

64,50

Pšenice potrav.*

5790

Oves potravin.***

6320

Mléko "celkem"##

9,19

Kuřata I. ž. hm.***

23,65

Pšenice potrav. **

6190

Oves krmný***

5120

Mléko tř. I. a vyš.##

9,19

Kuřata A ž. hm.##

23,45

Pšenice potrav.###

5800

Oves krmný**

4390

Býci ž.hm. max.c.*+

41,00

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,75

Pšenice krmná***

5650

Oves ###

4000

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Kuřata 65 % (JUT)**

52,60

Pšenice krmná*

5310

Kukuřice krmná***

5500

Krávy ž.hm. max.c.*+

33,00

Vejce tříď. ks***

1,80

Pšenice krmná**

5770

Kukuřice *

5030

Býci tř. ROP, JUT***

67,70

Vejce průměr ks**

1,70

Pšenice krmná###

5310

Kukuřice ###

5000

Jalovice ROP, JUT***

56,00

Vejce prům.L+M kg**

25,00

Ječmen sladov.***

6560

Řepka***

10,9

Krávy tř. ROP, JUT***

46,10

Idared I. jak. **

15,50

Ječmen sladov.*

6070

Řepka *

10,1

Mladí býci R3 JUTs**

73,10

Jablka moštová***

5,00

Ječmen sladov.###

5800

Řepka ###

11,0

Býci R3 JUTs**

69,80

Hrách krmný *

4740

Ječmen krmný***

5440

Mák***

94,4

Jalovice R3 JUTs**

61,20

Řepkové výlisky#

6400

Ječmen krmný*

5110

Mák ###

86,0

Krávy R3 JUTs**

60,90

Seno 1. jakost ***

1090

Ječmen krmný**

5550

Slunečnice***

7880

Prasata tř.SEU JUT*** 

36,80

Siláž do 35 % suš.***

570

Ječmen krmný###

5000

Hořčice***

16,1

Prasata E JUTs*+

46,00

KS-Předv. prasat***

7130

Ječmen potrav.***

5750

Len semeno***

12,7

Prasata JUTs#

45,70

KS-Prasata>65kg***

6450

Žito potravin.***

5550

Bramb. poz. k.***

3,62

Prasata E JUTs**

44,20

KS-Brojleři ***

8950

Žito *

5320

Brambory **

3,86

Prasnice ž.hm, max,*+

23,00

KS-Nosnice ***

7520

 

Zdroje:

* PBB - Plodinová burza Brno

** SZIF - Státní zeměděl. intervenční fond, Praha

*** ČSÚ - Český statistický úřad, celá ČR

*+ Centroodbyt - Odbytové družstvo Centroodbyt, celá ČR

# OBHK - Obchodní burza Hradec Králové

## MZe – Ministerstvo zemědělství, celá ČR

### Agroodbyt – Odbytové družstvo Agroodbyt, Pardubice

**#  VÚZE-Výzkumný ústav zeměděl. ekonomiky

 

 

 

S IS PR po dlouhé době, pro 25. týden. Po 2. čtení, hezký den.

Vaši J. Š a M. S.

 Týdenní zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granulační linka

Obilniny

Odhad letošní výroby dle AK, mil. t

Komodita

r. 2007

r. 2008

Obilniny

7,15

7,20 – 7,50

Zdroj: HN, in Ekomail, 17. 6.

 

Obilniny

Stav zásob k 31. 3., tis. t

Druh/ Subjekty

Prvovýroba, šlechtitelé

Mlýny, pekárny, pivovary, sladovny

ZZN, krmiváři

Celkem

Pšenice celkem

610

90

470

1170

- z toho potrav.

160

55

180

390

Ječmen celkem

350

110

270

735

- z toho sladov.

90

110

130

330

Žito celkem

40

25

30

90

- z toho mlýnsk.

15

25

20

60

Oves

50

0

15

65

Kukuřice

260

5

210

470

Tritikale

35

15

25

75

Ostatní obiloviny

10

0

10

15

Obilí celkem

1360

250

1030

2630

Ostat. jadr. krm.

15

0

15

30

Zdroj: MZe, 15. 5.

 

Obilniny, řepka, mléko, skot, prasata, krmiva

Grafy s krátkým komentářem o vývoji na komoditních burzách

(Microsoft Word)

Datum: 18. 6.

 

Obilniny

Virová zakrslost ječmene byla diagnostikována u ozimého ječmene v 15 okresech.

Dále přikládáme mapku SRS o výskytu síťovité a okrouhlé skvrnitosti jarního ječmene.

Zdroj: SRS, 3. 6.

 

 

 

 

Řepka

Stav zásob k 31. 3.

Subjekty

Tis. t

Prvovýroba, šlechtitelé

20

ZZN, krmiváři, zpracovat. řepky

80

Ostatní subjekty

15

Celkem

120

Zdroj: MZe, 15. 5.

 

Mák

Výroba máku

Ukazatel

r. 1996

r. 2007

Plocha

15

70

Výroba

10

32

Exportováno

x

95 %

 

Turecko snížilo před 3lety výrobu máku kvůli nízkým cenám morfinu. Mák pěstovaný v ČR jich má oproti asijským druhům málo. Nejvíce máku se pěstuje v Afghánistánu, ale na nepotravinářské účely. ČR je největším pěstitelem potravinářského máku na světě. Vývoz jde zejména do Ruska, na Ukrajinu a do Polska. Podmínky pro jeho pěstování jsou přísné. Polsko od jeho výroby ustoupilo kvůli problémům s jeho zneužíváním.

Naši pěstitelé máku mají dobře zvládnutu agrotechniku jeho produkce, která musí být přesná ve více směrech.

Zdroj: Sdružení Český mák, in Agroweb, 19. 5.

 

Mléko

Plnění kvóty

Komodita

Kvóta roční, tis. t

Vyrobeno tis. t,

1. - 30. 4.

To je % roční kvóty

Období dělá na roce %

Mléko

2 735,4

228,4

8,34 %

8,33 %

Zdroj: SZIF

 

Mléko

AK se 3. 6. rozhodla podpořit od 27. 5. protestující farmáře ve SRN a na 5. 6. bylo stanoveno nedodat mlékárnám 10 % mléka. Jelikož po dosažení příslibu vyšších cen ve stejný den němečtí farmáři protest ukončili, skončila s akcí i AK.

Zdroj: APIC-AK, 12. 6.; www.agris.cz, 27. 5.; většina sdělovacích prostředků

 

Mléko

Denní nákup, mil. l

Komodita

3/08

4/08

Mléko

6,70

6,68

 

Cena, Kč/l

Komodita

3/08

4/08

Mléko celkem

9,69

9,19

Mléko Q a lepší

9,66

9,19

 

Zásoby, tis. t

Komodita

4/08

Meziměsíční změna, %

SOM

2,3

+7 %

Máslo

2,4

-1 %

Sýry přírodní

4,8

-3 %

Zdroj: MZe, 30. 5.

 

Skot, ovce, přežvýkavci

Do doby, než započne vakcinace organizovaná SVS mohou chovatelé přežvýkavců, kteří chtějí obchodovat se svými zvířaty mimo ČR, nechat od 29. 4. zvířata sami vakcinovat proti katarální horečce ovcí. Je třeba o tom 7 dní předem informovat KVS a splnit některé další náležitosti.

Dle informace MZe z 21. 5. probíhá výběrové řízení na dodavatele vakcíny. Na očkování skotu (přežvýkavců?) bude přispívat stát i EU.

Zdroj: SVS, 28. 4.; MZe, 21. 5.

 

Drůbež

Nákup, tis. t

Druh

3/08

4/08

Kuřata

20,8

23,4

 

Cena, Kč/kg ž. hm.

Druh

3/08

4/08

Kuřata

23,60

23,75

 

Zásoby, tis. t

Druh

3/08

4/08

Kuřata

3,4

4,1

 

Prodej, tis. t

Druh

3/08

4/08

Kuřata

5,0

4,8

Zdroj: MZe, 26. 5.

 

Zelená nafta

Po schválení vratky spotřební daně na naftu Senátem míří novela zákona k podpisu prezidentovi.

Zdroj: MZe, 5. 6.

 

PGRLF

Podpora nákupu soukromé půdy od začátku poskytování do 2. 6.

Ukazatel

Hodnota

Počet zájemců

1040

-smlouvu už má

800

-prozatím příslib má

50

Smlouvou podpořen nákup

40,5 tis. ha

Zdroj: PGRLF

 

Ryby

Po podepsání pravidel koncem dubna mohou být v období 10. - 30. 6. podávány žádosti o podporu z OP Rybářství.

Zdroj: MZe, 12. 5.

 

Chmel

Plochy (a výroba)

Ukazatel

r. 2007

r. 2008

Plocha

5390

5345

Výroba

5630

x

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 14. 5.

 

Zahraniční obchod

Zemědělské komodity, potraviny, nápoje, tabák a krmiva

Měsíce/ Směr

vývoz

dovoz

1.-4./08

35,7

 40,5

Zdroj: databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

Vlevo a vpravo po stranách jsou fotografie exponátů ze Země živitelky, které byly oceněny Zlatým klasem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ford New Holland T 7040 terra glide

Větší fotka v akci

Case Puma IH 195 Multicontroller

    Diskusní fórum  
 

Zemědělská politika - ponecháno z předchozího vydání

Reforma zemědělské politiky dle MZe a některé reakce na ni

Ministr zemědělství představil svou vizi reformy zemědělství:

- narovnání vlastnických vztahů k půdě

- urychlený doprodej státní půdy

- podpora konkurenceschopnosti

- omezení byrokracie

- spravedlivé pojetí SZP

- zvýšení kvality života na venkově

- vyřešení restitučních náhrad a přídělů

- boj proti erozi.

 

Některé výhrady proti reformě:

- nepostihuje současné problémy - priority zemědělství ČR

- čekala se spíše celková vize zemědělství ČR v rámci EU

- nereflektuje nové možnosti v zemědělství

- může vést k určitému rozkolísání zemědělství

- reforma by měla postihnout celý záběr agrární problematiky

- nejde o reformu, reforma neznamená jen vyřešení vztahů k půdě a majetku

- zemědělský venkovský prostor má svůj

                                 - výrobní charakter

                                 - diversifikační charakteristiky

                                 - stabilizační prostředí

                                 - a další specifické faktory

- zemědělství se z této reformy jaksi vytratilo.

Zdroj: Agroweb, 22. 4.

 

Potravinová bezpečnost

Vzhledem k přibývajícímu počtu lidí na planetě a zvyšujícím se nárokům na spotřebu potravin lze očekávat, že (ohledně současné situace) nejde o dočasný výkyv, ale dlouhodobý trend. To přináší pro evropské i naše zemědělství zcela nové výzvy, kterým je nutné přizpůsobit jednotlivé zemědělské politiky. Do hry se tak vrací řada v minulých letech opomíjených pojmů, jako je globální potravinová bezpečnost nebo urychlení změn v rámci Společné zemědělské politiky EU. V rámci EU se musí především změnit dosavadní dlouholetý přístup, podle kterého Evropa výrobu spíše omezovala a svazovala různými kvótami. Nyní je třeba naopak odstraňovat bariéry bránící produkci a vytvořit prostor pro její nárůst.

Projev ministra Petra Gandaloviče na shromáždění AK, pražská Lucerna, 16. 5. 2008

Zdroj: APIC-AK, 19. 5.

 

Tady může být i Váš názor. Email: 

 

 

    EU, zahraničí  

Velké podniky - dotace

Namísto dřívějšího vyššího podílu předpokládaného krácení dotací velkým podniků - EK předložila návrh, podle kterého dojde k jejich snížení jen o 9 %.

Zdroj: iHNed, in wwww.agris.cz, 20. 5.

 

EU chce zareagovat na náhlý růst cen potravin

Jedná se o problém, který má:

- mnoho příčin a

- mnoho dopadů.

Proto se musí k řešení přijmout opatření na několika úrovních.

EK předložila opatření, která mají být projednána 19. a 20. 6. Ta chce EK poté koordinovat s mezinárodními partnery v OSN a v G8.

Příčiny:

- růst začal po 30 letech poklesu cen

- růst poptávky po základních potravinách i po potravinách s vyšší přidanou hodnotou - zejména ve velkých rozvíjejících se ekonomikách

- obecný růst počtu obyvatel

- rostoucí ceny energií

- zejména proto, že se zvyšují ceny vstupů, jako např. dusíkatých hnojiv: jejich cena vzrostla od r. 1999 o 350 %

            - neboť zvyšují náklady na přepravu

- zpomalil se růst výnosů

- objevily se nové trhy zemědělských (nepotravinářských) výrobků.

Krátkodobé příčiny:

- horší sklizně v několika oblastech světa

- historicky nízká úroveň zásob

- oslabování USD

(- špatné počasí v USA v posledních týdnech a záplavy v Číně v posledních dnech - vlastní poznámka, 16. 6.)

- vývozní omezení uplatňovaná řadou tradičních dodavatelů na světové trhy

- cenovou volantilitu vyplývající z těchto základních faktorů navíc posilují spekulace.

Dopady v EU a ve světě:

- vyšší inflace u potravin i inflace celková

- inflaci naštěstí tlumily:

- posilování eura

- pokles podílu zemědělských surovin na nákladech z důvodu: růstu cen energií a pracovních nákladů

            - nízký podíl výdajů na potraviny na průměrných výdajích domácností.

- v některých členských zemích se ale projevil růst cen potravin silněji

- došlo k závažnějším dopadům na rodiny s nízkými příjmy

- pozitivní výhoda cen pro zemědělce s RV

- negativní ovlivnění ŽV kvůli vyšším cenám krmiv

- pokud nedošlo u nejchudších obyvatel ve světě rovnou k nedostatku potravin, vyvolaly vyšší ceny větší chudobu anebo podvýživu.

Budoucí trend:

- EK neočekává návrat nízkých cen, které panovaly v minulosti.

Iniciativy EK:

- posílení  nabídky zemědělských výrobků

- zajištění dostupnosti potravin

- u biopaliv podpora kritérií, která jsou udržitelná

- nové generace biopaliv

- cílem nikdy nebylo dosažení 10% podílu biopaliv za každou cenu (ale využití přebytečné domácí produkce k ekologickému a na vnějších dodávkách fosilních paliv nezávislému spalování)

- posílení zemědělského výzkumu, šíření znalostí, na mezinárodní úrovni v rozvojových zemích

- boj proti vlivu, jaký mají ceny na chudé obyvatelstvo

- koordinovaná odezva, zejména na půdě OSN a G8

- projekty na revitalizaci zemědělství v rozvojových zemích

- neustálé sledování aktuální situace ze strany EK a úprava politiky podle jejího vývoje.

Zdroj: EK, in Agroweb, 21. 5.

 

 

Vlevo jsou fotografie 4 exponátů, které získaly na Agrokomplexu v Nitře ocenění Zlatým kosák.

 

 

 

 

  Zkratky  
  Reklama  

Trocha historie vč. zemědělství a staveb

Domníváme se, že jsme největší prodejce kovových střešních krytin v regionu Praha – střední Čechy. Věříme, že nabízíme i nejúplnější služby. Na fotografiích a nákresech je zleva doprava vyobrazeno: hliníková trapézová krytina, profil trapézové krytiny, 3 barvy a přírodní odstín krytin, sídlo společnosti s hliníkovou krytinou a krytina taškového tvaru. Bližší informace na www.alumex.cz. Můžete nám také napsat: alumex@email.cz.

 
 

Dřívější, přesnější výrobní typy - mapa

Odkazy hlavní:  Agris  Agroweb  APIC-AK  ČSÚ  MZe  PBB  SZIF 

Další odkazy:  Agroseznam  AK   ASZ  Biopotraviny  Centroodbyt  COPA-COGECA  ČZU  ČMSZP  EU - EK  Farmář (MZe) 

Katastr nemovitostí  MZLU  PEF ČZU  PF ČR  PGRLF  Software-výživa zvířat  SRS  SVS  ÚKZÚZ  ÚPÚ  ÚZPI Agronavigátor  VÚZE  ZF JČU  ZS ČR   Portál veřejné správy

KIS - Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (příslušného) kraje:

 Jihočeský    Jihomoravský    Karlovarský    Královehradecký    Liberecký    Moravskoslezský    Olomoucký     

 Pardubický   Plzeňský    Středočeský    Ústecký    Vysočina    Zlínský

 

Místní akční skupiny (MAS) umožňující podporu v rámci programu LEADER+  

 Český západ  Chance in Nature (Prachatice...)  Kyjovské Slovácko  Pobeskydí  Podralsko (Ralsko)  Posázaví

 Region Haná   Rýmařovsko (v levém sloupci "Informace města")  Sdružení růže (Trhové Sviny)

 
 

Noviny a ostatní

 EKOmail  iDnes  iHNed  Lidovky  Deník  Novinky  Profit  Vtip Alumexu - cca co týden nový

 
  GPZ - možný vývoj geomagnetického pole Země, které má určitý vliv srážky (pro drobné doplnění hlavních předpovědí počasí)  
 

 

 
 

Stránka byla vytvořena jako součást S IS PR - Satelitního informačního systému pro podporu rozhodování vedoucích pracovníků MZe a praxe se zaměřením na vybrané komodity a oblasti - připravovaného ve spolupráci s KOSA Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

 
  Kontakt a info o této stránce  
 

Zdroje obrázků: pohled na zemědělská stavení, řepka, vedení skotu v Nitře a sklízecí mlátička - Zemědělský týdeník; "Přehlednou mapu výrobních typů" s jejich starším, podrobnějším členěním vydal Kartografický a reprodukční ústav v Praze; cukrovka - ČZU; další fotografie pocházejí z publikací MZe (Situační a výhledové zprávy, "Zelené zprávy", Zemědělství "L. P." - letopočet); Fotografie strojů s oceněním Zlatý kosák z Agrokomplexu v Nitře jsou ze Zemědělského týdeníku č. 35/2007 od Lukáše Rytiny. Fotografie exponátů oceněných na Země živitelce Zlatým klasem nasnímány od týdeníku Zemědělec (č. 36/2007).

 

 

Komodity a oblasti za r. 2007 - po stranách na začátku stránky jsou všechny info. za r. 2007 obsaženy, rozdělené dle komodit.

Počítáme, že asi do poloviny r. 2008 je tam pro Vaši případnou potřebu ponecháme. Pokud Vás zajímají starší, napište.