Brambory, zelenina

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

1. týden

 

Brambory **)

7,72

 

Cibule 1 kg **)

8,50

Zelí bílé 1 kg **)

3,30

Zelí červené 1 kg **)

5,40

 

2. týden

 

Bramb. poz. k.***)

6,20

Brambory **)

7,72

 

Cibule 1 kg***)

6,80

Cibule 1 kg **)

8,50

Zelí bílé 1 kg***)

3,50

Zelí bílé 1 kg **)

3,30

Zelí červené 1 kg***)

4,80

Zelí červené 1 kg **)

5,40

 

 

3. týden

 

Bramb. poz. k.***)

6,20

Brambory **)

8,28

 

Cibule 1 kg***)

6,80

Cibule 1 kg **)

9,40

Zelí bílé 1 kg***)

3,50

Zelí bílé 1 kg **)

3,90

Zelí červené 1 kg***)

4,80

Zelí červené 1 kg **)

5,40

 

SVZ MZe

Na přelomu roku vyšlo několik situačních a výhledových zpráv MZe:

Králíci

Vepřové maso - marketingová studie

Půda

Brambory

Skot - hovězí maso

Mléko

Bohužel se nám z časových důvodů nepodařilo z nich udělat výtah, jako je tomu obvykle.

Možná budeme mít sílu tak učinit v nejbližší době, ale nechceme slibovat nereálné.

M. S.

 

4. týden

 

Bramb. poz. k.***)

6,20

Brambory **)

8,28

 

Cibule 1 kg***)

6,80

Cibule 1 kg **)

9,20

Zelí bílé 1 kg***)

3,50

Zelí bílé 1 kg **)

3,90

Zelí červené 1 kg***)

4,80

 

Zelenina

Pan Vojtěch Král na Litoměřicku sklízel s ohledem na vývoj počasí zelí až ve 3. týdnu tohoto roku. Zelí bylo kvalitní, ušetřil si práci a skladování.

Zdroje: Prima 15. 1.; lidovky.cz

 

5. týden

 

Bramb. poz. k.***)

6,20

Brambory **)

8,28

 

Cibule 1 kg***)

6,90

Cibule 1 kg **)

9,20

Zelí bílé 1 kg***)

3,40

Zelí bílé 1 kg **)

3,90

Zelí červené 1 kg***)

4,50

 

Ovoce, zelenina

Evropská komise představila návrh reformy Společné organizace trhu ovoce a zeleniny.

Slibuje si od něj např.:

- omezení výkyvů vyplývajících z krizových situací

- vyšší příspěvky EU ekologickému hospodaření.

V minulých 10letech se sektor ovoce a zeleniny dostal pod tlak obchodních řetězců, které hrají hlavní roli při nastavení cen. Komisařka pí Mariann Fischer Boelová uvedla: Jedním z klíčů vedoucích k úspěchu bude, aby výrobci lépe pracovali na posílení úlohy (odbytových) organizací výrobců:

- výrobci budou mít volnost pro účast v libovolných (odbytových) organizacích pro každý produkt

- v nových členských zemích bude na zakládání (odbytových) organizací příspěvek 60 % oproti 50 % nyní.

Zdroj: EK, 24. 1.

 

Ovoce, zelenina

Zařazení ovoce a zeleniny do SPS (zřejmě i do SAPS)

Půda s ovocem a zeleninou má být zahrnuta do platby SPS, jak je tomu u jiných komodit. Veškerá existující podpora zpracovaného ovoce a zeleniny se navrhuje "decouplovat". Národní rozpočet pro SPS se (zřejmě o tuto částku) zvýší. Členským státům EU bude umožněno ustanovit referenční objemy a vybrat, kteří zemědělci budou pro nároky založené na reprezentativním období "eligible". (Eligible=schopni, oprávněni, vhodní, přicházet v úvahu.)

Krizový management:

- bude organizován organizacemi výrobců

- 50 % bude financováno EU.

Krizový management zahrnuje: zelenou sklizeň (nezralých plodů), nesklízení, propagační a komunikační nástroje v dobách krizí, školení, pojištění úrody a financování administrativních nákladů při vícero fondech.

EU bude zcela hradit náklady spojené s rozdáváním výroby zdarma do škol, letních táborů dětí, nemocnic, charitativních organizací, domů pro seniory a do věznic.

EK by si přála, aby Rada ministrů zemědělství zemí EU a Evropský parlament návrh schválily.

Zdroj: EK, 24. 1.

 

6. týden

 

Bramb. poz. k.***)

6,20

Brambory **)

8,42

 

Cibule 1 kg***)

6,90

Cibule 1 kg **)

8,80

Zelí bílé 1 kg***)

3,40

Zelí bílé 1 kg **)

3,90

Zelí červené 1 kg***)

4,50

 

7. týden

 

Bramb. poz. k.***)

6,20

Brambory **)

8,42

 

Cibule 1 kg***)

6,90

Cibule 1 kg **)

8,80

Zelí bílé 1 kg***)

3,40

Zelí bílé 1 kg **)

4,10

Zelí červené 1 kg***)

4,50

Zelí červené 1 kg **)

5,40

 

Zelenina, ovoce

Určitý prostor pro podporu otevírá letos nová možnost udělovat ovoci a zelenině značku KlasA.

V ČR působí 4-5 odbytových organizací pro zeleninu. Z nich 2 mají v pořádku všechny náležitosti a mohou čerpat podporu ve výši 4 % z objemu obchodovaného zboží. To znamená, že při obratu 100 mil. Kč zeleniny získá odbytová organizace 4 mil. Kč. K těm přidá své 4 mld. Kč (50 %) a za tyto prostředky může nakoupit např. techniku nebo technologie.

Integrované (ekologičtější) pěstování zeleniny je zavedeno na cca 1/2 ploch v ČR a bude se pravděpodobně zvyšovat, protože se další podniky k plnění podmínek tohoto režimu pěstování hlásí.

Zdroj: ZUČM, in Zemědělec č. 6

 

8. týden

 

Brambory **)

8,41

 

Cibule 1 kg **)

8,80

Zelí bílé 1 kg **)

4,10

Zelí červené 1 kg **)

5,40

 

9. týden

 

Brambory **)

8,41

 

Cibule 1 kg **)

8,40

Zelí bílé 1 kg **)

4,10

Zelí červené 1 kg **)

5,30

 

10. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,40

Brambory **)

8,39

 

Cibule 1 kg***)

6,90

Cibule 1 kg **)

8,40

Zelí bílé 1 kg***)

3,80

Zelí bílé 1 kg **)

4,10

Zelí červené 1 kg***)

5,20

Zelí červené 1 kg **)

5,30

 

Brambory

ÚBS se domnívá, že letošní plochy brambor se oproti loňsku (30 tis. ha) zřejmě nezvýší.

Zkratka: ÚBS - Ústřední bramborářský svaz

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 27. 2.

 

11. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,40

Brambory **)

8,39

 

Cibule 1 kg***)

6,90

Cibule 1 kg **)

8,40

Zelí bílé 1 kg***)

3,80

Zelí bílé 1 kg **)

4,20

Zelí červené 1 kg***)

5,20

Zelí červené 1 kg **)

5,30

 

Brambory

MZe chce podpořit pěstování brambor v ČR s cílem zabránit podobně vysokým spotřebitelským cenám, jaké jsou nyní. Možnými cestami je podpora

- jejich skladování,

- nákupu nových technologií

- marketingu.

Zdroj: iHNed, in www.agris.,cz, 7. 3

 

12. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,40

Brambory **)

8,45

 

Cibule 1 kg***)

6,90

Cibule 1 kg **)

8,40

Zelí bílé 1 kg***)

3,80

Zelí bílé 1 kg **)

4,20

Zelí červené 1 kg***)

5,20

Zelí červené 1 kg **)

5,30

 

13. týden

 

Brambory **)

8,45

 

Cibule 1 kg **)

8,40

Zelí bílé 1 kg **)

4,10

Zelí červené 1 kg **)

5,30

 

Brambory

Ukazuje se, že bude nedostatek certifikované sadby brambor a že bude za vyšší ceny.

Zdroj: Zemědělský týdeník č. 12

 

14. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,41

Brambory **)

8,67

 

Cibule 1 kg***)

7,80

Cibule 1 kg **)

8,20

Zelí bílé 1 kg***)

4,00

Zelí bílé 1 kg **)

4,10

Zelí červené 1 kg***)

5,50

 

15. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,41

Brambory **)

8,58

 

Cibule 1 kg **)

9,50

Zelí bílé 1 kg***)

4,00

Zelí bílé 1 kg **)

4,20

Zelí červené 1 kg***)

5,50

 

16. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,41

Brambory **)

8,58

 

Cibule 1 kg***)

7,80

Cibule 1 kg **)

10,00

Zelí bílé 1 kg***)

4,00

Zelí bílé 1 kg **)

4,20

Zelí červené 1 kg***)

5,50

 

17. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,41

Brambory **)

8,58

 

Cibule 1 kg **)

10,60

Zelí bílé 1 kg **)

4,20

Zelí červené 1 kg***)

5,50

 

18. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,66

Brambory **)

8,58

 

Cibule 1 kg***)

8,40

Cibule 1 kg **)

10,60

Zelí bílé 1 kg***)

4,40

Zelí bílé 1 kg **)

4,20

 

Brambory

Průměrné CZV v březnu, Kč/kg

Komodita

Cena

Brambory

8,58

Zdroj: VÚZE, 24. 4.

 

19. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,66

 

Cibule 1 kg***)

8,40

Cibule 1 kg **)

10,20

Zelí bílé 1 kg***)

4,40

 

20. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,66

 

Cibule 1 kg***)

8,40

Cibule 1 kg **)

10,20

Zelí bílé 1 kg***)

4,40

 

21. týden

 

Brambory **)

8,56

 

Cibule 1 kg **)

11,00

Zelí bílé 1 kg***)

4,40

 

22. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,64

Brambory **)

8,49

 

Cibule 1 kg***)

8,80

Cibule 1 kg **)

11,00

Zelí bílé 1 kg***)

5,50

 

23. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,64

Brambory **)

8,69

 

Cibule 1 kg***)

8,80

Cibule 1 kg **)

11,00

Zelí bílé 1 kg***)

5,50

Zelí bílé 1 kg **)

10,00

 

Zelenina, obiloviny, aj.

Firma Tivall (dceřiná společnost Nestlé) otevřela v Krupce (Teplicko) závod s kapacitou 5, později až 30 tis. t vegetariánských jídel ročně.

Zdroj: ČTK, in HN, 31. 5.; www.radio.cz, 30. 5.

 

24. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,64

Brambory **)

8,69

 

Cibule 1 kg***)

8,80

Cibule 1 kg **)

11,00

Zelí bílé 1 kg***)

5,50

Zelí bílé 1 kg **)

10,00

 

Brambory

Hrozí houbové choroby u brambor. Živočišným škůdcům může současné počasí prospívat.

Zdroj: SRS, 5. 6., hodnocení za období od 28. 5. do 3. 6.

 

25. týden

 

Brambory **)

8,69

 

Cibule 1 kg **)

10,30

Zelí bílé 1 kg **)

7,50

 

26. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,40

Brambory rané**)

9,40

 

Cibule 1 kg***)

10,70

Cibule 1 kg **)

10,30

Zelí bílé 1 kg***)

5,50

Zelí bílé 1 kg **)

7,50

 

27. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,40

Brambory rané**)

9,40

 

Cibule 1 kg***)

10,70

Cibule 1 kg **)

10,30

Zelí bílé 1 kg***)

5,50

Zelí bílé 1 kg **)

6,90

 

Brambory

V nížinách - v Polabí a na jižní Moravě - začala sklizeň raných brambory. I díky tomu, že se tam pěstují převážně na zavlažovaných plochách, je jejich výnos mírně vyšší, než vloni. Cena je také příznivá.

První údaje u raných brambor

Ukazatel

Hodnota

Výnos

20 t/ha

CZV

10 Kč/kg

Rané brambory se nyní prakticky nedovážejí. Důvodem zřejmě je, že jejich cena např. v SRN je přibližně stejná jako v ČR.

Zdroj: ÚBS, in Zemědělský týdeník č. 26

 

28. týden

 

Bramb. poz. k.***)

7,40

Brambory rané**)

8,98

 

Cibule 1 kg***)

10,70

Cibule 1 kg **)

10,00

Zelí bílé 1 kg***)

5,50

Zelí bílé 1 kg **)

6,90

Zelí červené 1 kg **)

10,30

 

Brambory

Národní dotace - certifikovaná sadba

MZe z důvodu souladu s pravidly EU posunulo termín ukončení přijímání žádostí u dotačního titulu 3.e. z 31. 5. na 31. 7. 2007. Použít je možno všechny odrůdy brambor mimo odrůd určených pro výrobu škrobu, které jsou uvedeny v seznamu MZe.

Zdroj: MZe, 2. 7.

 

Zelenina mražená

Mraženou zeleninu - hrášek, mrkev, směsi aj. - má zájem nakupovat firma z USA, kontakt: bohumil.sevcik@czechtrade.cz.

Zdroj: Profit č. 27

 

29. týden

 

Brambory rané**)

8,98

 

Cibule 1 kg **)

10,00

Zelí bílé 1 kg **)

6,90

Zelí červené 1 kg **)

10,30

 

30. - 32. týden

 

Bramb. poz. k.***)

6,64

Brambory **)

7,55

 

Cibule 1 kg***)

5,80

Cibule 1 kg **)

10,10

Zelí bílé 1 kg***)

5,80

Zelí bílé 1 kg **)

4,70

Zelí červené 1 kg **)

7,00

 

Brambory

Byly zaznamenány střední výskyty plísně brambor a mandelinky bramborové, u obojího zejména na neošetřených plochách.

Zdroj: SRS, 30. 7.

 

Zelenina

Celková sklizeň zeleniny se odhaduje jako standardní. Neměl by jí být nadbytek, ani nedostatek. Plochy zeleniny jsou 3. rokem stabilní.

Plocha zeleniny

Kultura

Tis. ha

Zelenina

10,5

Zejména rané druhy byly poznamenány suchem. Na jaře bylo třeba zavlažovat. Tam, kde nejsou závlahy zelenina vzcházela postupně, např. nadvakrát.

Zdroj: ZUČM, in Zemědělec č. 29

 

33. týden

 

Bramb. poz. k.***)

6,64

Brambory **)

7,55

 

Cibule 1 kg***)

5,80

Cibule 1 kg **)

10,10

Zelí bílé 1 kg***)

5,80

Zelí bílé 1 kg **)

4,70

Zelí červené 1 kg **)

7,00

 

34. týden

 

Bramb. poz. k.***

6,64

Brambory **

6,83

 

Cibule 1 kg***

5,80

Cibule 1 kg **

10,10

Zelí bílé 1 kg***

5,80

Zelí bílé 1 kg**

4,70

Zelí červené 1 kg**

7,00

 

35. týden

 

Bramb. poz. k.***

6,68

Brambory **

6,83

 

Cibule 1 kg***

9,40

Cibule 1 kg **

10,10

Zelí bílé 1 kg***

4,70

Zelí bílé 1 kg**

4,70

Zelí červené 1 kg***

9,50

Zelí červené 1 kg**

7,00

 

36. týden

 

Bramb. poz. k.***

6,68

Brambory **

6,01

 

Cibule 1 kg***

9,40

Cibule 1 kg **

10,10

Zelí bílé 1 kg***

4,70

Zelí bílé 1 kg**

4,70

Zelí červené 1 kg***

9,50

Zelí červené 1 kg**

7,00

 

37. týden

 

Bramb. poz. k.***

6,68

Brambory **

6,01

 

Cibule 1 kg***

9,40

Cibule 1 kg **

9,30

Zelí bílé 1 kg***

4,70

Zelí bílé 1 kg**

5,10

Zelí červené 1 kg***

9,50

Zelí červené 1 kg**

6,40

 

Brambory

Odhad výroby dle ČSÚ k 15. 8.

Komodita

Plocha, tis. ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Brambory celkem

32

24

750

Zdroj: ČSÚ, 6. 9.

 

Brambory

Výskyt plísně bramborové.

Zdroj: SRS, 5. 9.

 

 

38. týden

 

Bramb. poz. k.***

6,68

Brambory **

5,61

 

Cibule 1 kg **

8,50

Zelí bílé 1 kg**

5,10

Zelí červené 1 kg**

6,40

 

39. týden

 

Brambory **

5,61

 

Cibule 1 kg **

7,90

Zelí bílé 1 kg**

4,70

Zelí červené 1 kg**

6,40

 

40. týden

 

Bramb. poz. k.***

6,05

Brambory **

5,52

 

Cibule 1 kg***

8,50

Cibule 1 kg **

7,90

Zelí bílé 1 kg***

5,30

Zelí bílé 1 kg**

4,70

Zelí červené 1 kg***

7,40

Zelí červené 1 kg**

6,40

 

Brambory

Předseda ZD Popelín v rozhovoru uvedl, že jsou letošní (pozdní, konzumní) brambory menší, ale kvalitní.

CZV, Kč/kg

Komodita

Cena

Brambory

5,50

Pozn.: Cena uvedena v rámci článku jako výsledek "celostátního monitoringu.“

Zdroj: Deník.cz, in www.agris.cz, 26. 9.

 

41. týden

 

Bramb. poz. k.***

6,05

Brambory **

5,19

 

Cibule 1 kg***

8,50

Cibule 1 kg **

7,90

Zelí bílé 1 kg***

5,30

Zelí bílé 1 kg**

4,70

Zelí červené 1 kg***

7,40

Zelí červené 1 kg**

6,40

 

Brambory

Odhad výroby

Komodita

Plocha, tis, ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Brambory celkem

32

25

780

Zdroj: ČSÚ, 8. 10., odhad z údajů zjištěných k 15. 9.

 

Zelenina

Odhad letošní plochy, tis. ha

Komodita/ Rok

2006

2007- odhad

Zelenina

11,1

11,3

 

Odhad výroby, tis. t

Komodita/ Rok

2007-odhad

Porovnání s r. 2006

Cibule

48

Mírné zvýšení (ze 46)

Zelí

60

Mírné zvýšení

Mrkev

20

Mírné zvýšení (z 18)

Kukuřice cukrová

13

Mírné zvýšení

Celkem

237

231

 

Počet pěstitelů: asi 600 "profesionálních"

Zdroj: Agroweb, 8. 10.

 

42. týden

 

Bramb. poz. k.***

6,05

Brambory **

5,19

 

Cibule 1 kg***

8,50

Cibule 1 kg **

7,80

Zelí bílé 1 kg***

5,30

Zelí bílé 1 kg**

4,70

Zelí červené 1 kg***

7,40

Zelí červené 1 kg**

6,40

 

43. týden

 

Brambory **

4,82

Brambory **#)

4,80

 

Cibule 1 kg **

7,60

Zelí bílé 1 kg**

4,50

Zelí červené 1 kg**

3,40

 

Brambory

Brambory, CZV, Kč/kg

Komodita

Červenec

Září

Brambory

8,30

4,80

Zdroj: VÚZE, 15. 10.

 

44. - 47. týden

 

Bramb. poz. k.***

4,71

Brambory **

4,67

 

Cibule 1 kg***

7,60

Cibule 1 kg **

7,00

Zelí bílé 1 kg***

4,50

Zelí bílé 1 kg**

3,90

Zelí červené 1 kg***

6,50

Zelí červené 1 kg**

6,00

 

Brambory

Odhad výroby

Komodita

Plocha 2006, tis. ha

Plocha 2007, tis. ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Brambory celkem

30

32

26

840

Údaje k 15. 10.

Zdroj: ČSÚ, 7. 11.

 

Brambory

Bramborářský svaz uvedl, že s ohledem na růst cen zrnin se pěstování brambor propadá v rentabilitě jejich pěstování.

Zdroj: Zemědělec č. 44

 

48. týden

 

Bramb. poz. k.***

4,60

Brambory **

4,67

 

Cibule 1 kg***

7,60

Cibule 1 kg **

7,00

Zelí bílé 1 kg***

4,50

Zelí bílé 1 kg**

3,90

Zelí červené 1 kg***

5,70

Zelí červené 1 kg**

6,00

 

49. týden

 

Bramb. poz. k.***

4,60

Brambory **

4,59

 

Cibule 1 kg***

7,60

Cibule 1 kg **

7,00

Zelí bílé 1 kg***

4,50

Zelí bílé 1 kg**

3,70

Zelí červené 1 kg***

5,70

Zelí červené 1 kg**

5,40

 

50. týden

 

Bramb. poz. k.***

4,60

Brambory **

4,59

 

Cibule 1 kg***

7,60

Cibule 1 kg **

7,00

Zelí bílé 1 kg***

4,50

Zelí bílé 1 kg**

3,70

Zelí červené 1 kg***

5,70

Zelí červené 1 kg**

5,40

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Bramb. poz. k.***

4,26

Brambory **

4,61

 

Cibule 1 kg***

6,60

Cibule 1 kg **

7,00

Zelí bílé 1 kg***

4,40

Zelí bílé 1 kg**

4,00

Zelí červené 1 kg***

5,70

Zelí červené 1 kg**

5,30

 

Brambory

Sazby Top UP - aktualizace

Položka

Kč/t

Bramborový škrob - couplovaný

1830

Bramborový škrob - decouplovaný

810

Zdroj: MZe, 20. 12.

 

4. - 7 týden

 

Bramb. poz. k.***

4,30

Brambory **

4,43

 

Cibule 1 kg***

6,20

Cibule 1 kg **

7,00

Zelí bílé 1 kg***

3,80

Zelí bílé 1 kg**

5,00

Zelí červené 1 kg***

5,50

Zelí červené 1 kg**

5,60

 

Zelenina

Výroba zeleniny

Ukazatel/Rok

2005

2006

2007

Plocha, tis. ha

10,7

11,1

11,3

Výroba, tis. t

230

240

250

ZUČM považuje situaci pěstitelů zeleniny za stabilizovanou.

Zdroj: ZUČM, in ČTK, in www.agris.cz, 29. 1.

 

8. týden

 

Bramb. poz. k.***

4,30

Brambory **

4,43

 

Cibule 1 kg***

6,20

Cibule 1 kg **

6,20

Zelí bílé 1 kg***

3,80

Zelí bílé 1 kg**

5,00

Zelí červené 1 kg***

5,50

Zelí červené 1 kg**

5,60

 

9. týden

 

Bramb. poz. k.***

4,30

Brambory **

4,38

 

Cibule 1 kg***

6,20

Cibule 1 kg **

6,20

Zelí bílé 1 kg***

3,80

Zelí bílé 1 kg**

5,00

Zelí červené 1 kg***

5,50

Zelí červené 1 kg**

5,60

 

10. týden

 

Bramb. poz. k.***

4,00

Brambory **

4,38

 

Cibule 1 kg **

6,20

Cibule 1 kg***

5,90

Zelí bílé 1 kg**

5,00

Zelí bílé 1 kg***

4,50

Zelí červené 1 kg**

5,60

Zelí červené 1 kg***

6,10

 

11. týden

 

Bramb. poz. k.***

4,00

Brambory **

4,13

 

Cibule 1 kg***

5,90

Cibule 1 kg **

5,80

Zelí bílé 1 kg***

4,50

Zelí bílé 1 kg**

5,00

Zelí červené 1 kg***

6,10

Zelí červené 1 kg**

5,60

 

12.-14. týden

 

Bramb. poz. k.***

3,90

Brambory **

4,03

 

Cibule 1 kg***

5,60

Cibule 1 kg **

5,90

Zelí bílé 1 kg***

5,60

Zelí bílé 1 kg**

5,90

Zelí červené 1 kg***

6,20

Zelí červené 1 kg**

5,60

 

15.-17. týden

 

Bramb. poz. k.***

3,90

Brambory **

3,87

 

Cibule 1 kg***

5,60

Cibule 1 kg **

5,00

Zelí bílé 1 kg***

5,60

Zelí bílé 1 kg**

5,90

Zelí červené 1 kg***

6,20

Zelí červené 1 kg**

5,60

 

18.-25. týden

 

Bramb. poz. k.***

3,62

Brambory **

3,86

 

 

Zpět na hlavní stránku