-     Hlavní rozdíl mezi S IS PR a ostatními zemědělskými informačními systémy na internetu (v ČR) je, že S IS PR se skládá z vybraných, zpracovaných a zkrácených zpráv. Cílem je přinášet informace a zprávy, které splňují 3 podmínky: čerstvost, všechny důležité a stručnost.

-     Existuje 7 hlavních zdrojů převážně prvotních zpráv, 3 hlavní zdroje převážně převzatých zpráv a okolo 15 dalších zdrojů. Většina z nich je představována jako informační systémy na internetu.

-     Nejen sběr, ale srovnávání a zpracovávání je používáno. A každé pondělí odpoledne jsou Agrární stručné informace vydávány na internetu jako webová  stránka.

-     Z pohledu uživatelů se berou v potaz potřeby zemědělských podnikatelů, pracovníků na ministerstvu a podobných institucích, školství – pedagogů a studentů. Rozhodovací proces je nemožný bez informací. Pracuji na poskytování podstatných a krátkých informací zemědělským podnikatelům (a dalším skupinám) během jednotlivých fází jejich rozhodování.

-     V současnosti je informace surovina, která se musí zpracovat.

-     V rozhodovacím procesu je nezbytné obdržet čerstvou informaci, tj. situaci na trhu. Sledovaným přístupem je nepřinášet ani příliš málo, ani příliš mnoho zpráv (textu). Smysl těchto zemědělských internetových webových stránek je možno vyjádřit v heslech: Rychlý přístup … k důležitým zprávám … při zkrácení času.

-    Od léta 2003 byly stránky připravovány v rámci předběžné fáze. Od 1. 1. 2004 je webová stránka ASI týdně vydávána na internetu - www.systemex.cz. Přidání přehledu dle komodit a oblastí bylo zahájeno od dubna r. 2006 na www.zemedelske.cz. Od srpna 2007 jsou obě webové stránky spojeny.

-     Záměr byl a je motivován zahájením doktorského studia.

Vztah mezi S IS PR a podobnými IS na internetu

Dovolte mi, abych se uvedl své jméno a titul: Ing.Milan Svoboda, a zmínil, kde jsem pracoval...

Schéma: Zaměstnání se vztahem k tématu

Zabývám se teorií informatiky se zaměřením na podporu rozhodování vedoucích pracovníků.

Snahou je dívat se na věci podobně jako zemědělský podnikatel a domyslet si, co potřebuje vědět. K tomu napomáhají určité zkušenosti, snad získané časem:

Jak jsou vyhledávány zemědělské informace 

Schématické znázornění navštěvovaných míst na internetu, v odborném tisku aj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet přístupů na internetové stránky od listopadu 2006 do poloviny října 2007)

S IS PR

Satelitní Informační Systém pro Podporu Rozhodování

vedoucích pracovníků MZe a praxe

se zaměřením na vybrané komodity a oblasti