Cukrovka

 

Rok 2007 - je kurzívou 

 

3. týden

 

Biopaliva, dotace, cukrovka, řepka

Ministr zemědělství by měl pracovat pro zemědělce - část článku

Reakce p. prezidenta AK na článek ministryně zemědělství “Spolupráci si představuji jinak“ uveřejněný v Zemědělci č. 2/2007

Cukrovka, řepka

Dále několik slov k cukru, o němž se článek zmiňuje. Chce-li paní ministryně zažalovat Eastern Sugar, proč to neudělá? Setuzu řešila okamžitě, náš názor nepotřebovala. Nepotřebovala dokonce ani názor představenstva PGRLF!  Uvidíme co to řešení přinese, sklizeň řepky bude za necelých sedm měsíců. Ale zpět k cukru. V pátek 15. prosince jsem dostal telefonickou pozvánku k jednání na pondělí 18. prosince a na něm požadavek ihned udělat závazné stanovisko. Nejsem majitelem Agrární komory, jsem ve volené pozici. Aby bylo možné podat efektivní žalobu, na to nepotřebuji „dojmy, pojmy“ a momentální nálady, ale právní profesionální fakta. Agrární komora tedy postupuje tak, že jsme zadali renomované pražské advokátní kanceláři zpracování právní analýzy, která nám odpoví na otázku, má-li žaloba šanci a pokud ano jak, kdo, ke kterému soudu a podobně by se mělo postupovat. Teprve po tomto nezbytném kroku udělá Agrární komora konečný závěr. Je to o oněch „průsečících, prioritách, hlavních zájmech“, o kterých paní ministryně píše. Časově se tak stane odhaduji do 20. ledna t.r.

APIC-AK, 12. 1.

 

Dotace, cukrovka, pozemkové úpravy

Spolupráci si představuji jinak - část článku

Článek (předchozí) pí ministryně zemědělství do rubriky „Názor“ týdeníku Zemědělec

Dotace, pozemkové úpravy, cukrovka

Resort zemědělství má letos nejvyšší rozpočet v historii. Je dostatek prostředků pro spolufinancování evropských peněz. Poprvé se podařilo zajistit maximální navýšení přímých plateb ještě před Vánocemi. Máme garantovány tolik potřebné finanční prostředky na pozemkové úpravy. Pan prezident Veleba hlasitě řinčí zbraněmi, hlavně tam, kde jsou nablízku diváci. Více než zemědělci mu leží na srdci popularita a „zásluhy“. Nešetří kritickými slovy, věcné návrhy a jasně definované priority přitom chybějí. Jedním příkladem za všechny je postoj k situaci u cukru, kdy se AK jasně nevyjádřila ke zvažované žalobě státu vůči společnosti Eastern Sugar a prezident Veleba nebyl schopen diskusi uvnitř komory dovést k jednotnému názoru za tuto organizaci. Z našich schůzek jsem bohužel poznala, že dojednané slovo neplatí už na prahu jednací místnosti, názory se mění rychleji než počasí. Škoda, hašteření a neshody zemědělství ani venkovu nepomohou.

Milena Vicenová

ministryně zemědělství

Zdroj: Zemědělec č. 2  (str. 3, rubrika „Názor“)

 

4. týden

 

Cukrovka -  cukr

TTD Dobrovice vyrobily v poslední řepné kampani 190 tis. t cukru. Tím dosáhly kvóty, i když původně plánovaly vyrobit o 10 tis. t cukru více. Pokles průměrného výnosu cukrovky z předloňských 65 na loňských 60 t/ha u dodavatelů TTD Dobrovice se této společnosti nezdá být dobrý. Chce proto spolu se zemědělci „hodně pracovat“ na tom, aby výnosy byly vyšší s ohledem na očekávanou „horší budoucnost“.

Zdroj: ČTK, 15. 1., in PK ČR

 

5. týden

 

Cukrovka***)

1080

 

6. týden

 

Cukrovka***)

1080

 

Cukrovka - cukr

Vzhledem k tomu, že jen několik producentů cukru v EU využilo možnosti snížit výrobu výměnou za úplatu se Evropská komise obává přebytku cca 2 mil. t cukru v následující sezóně. Pro jeho snížení EK navrhuje s předstihem, aby se výroba - kvóty - cukru (a tím i cukrovky pro výrobu cukru) v EU snížily o cca 12 %. Návrh bude předložen v únoru řídícímu výboru pro cukr. Definitivní postup by EK chtěla připravit do října.

Zdroj: EK, 29. 1.

 

Cukrovka - cukr

Ministr zemědělství p. Petr Gandalovič byl rozladěn z jednání na Evropské komisi minulý (5.) týden. Důvodem bylo, že nemohl přednést svůj nesouhlas se snížením výroby cukru z důvodu předpokládaného odchodu Eastern Sugar z ČR. Situaci hodlá řešit

- zasláním dopisu pí komisařce Boelové

- žádostí o individuální jednání s pí komisařkou.

Zdroj: HN, 30. 1.

 

Cukrovka, bioetanol

Výsledky z jednání p. ministra zemědělství a p. prezidenta AK 1. 2.:

- bude prověřena možnost převodu alespoň části kvót u končících cukrovarů na výrobu bioetanolu.

Zdroj: APIC-AK, 2. 2.

 

7. týden

 

Cukrovka***)

1080

 

Cukrovka, bioetanol

Ministr zemědělství p. Petr Gandalovič se má v tomto (7.) týdnu setkat s představiteli společnosti Eastern Sugar. Jeho cílem je snažit se vyjednat možnost, aby se alespoň některé z uzavíraných cukrovarů mohly přebudovat na lihovary. Ty by mohly z cukrovky (melasy) vyrábět bioetanol. Poté mají pokračovat další jednání p. ministra s budoucími investory a s možnými odběrateli bioetanolu.

AK odhaduje potřebné investice na přestavbu 1 cukrovaru na lihovar na 1 mld. Kč a na to zemědělci sami nemají dost finančních prostředků.

AK odhaduje, že by jinak plochy cukrovky byly nahrazovány (spíše přebytečným) obilím.

Zdroj: ČTK, AP, in PK, 8. 2.; dřívější informace; upraveno, doplněno

 

Cukrovka

Na střední Hané není v současnosti žádný cukrovar. Nabídky cukrovarů v jiných regionech jsou pro pěstitele nevýhodné. Zemědělci většinou s pěstování cukrovky končí. Místopředseda Agrodružstva Morkovice, p. Josef Uchytil, který je současně předsedou SPCMS, uvedl, že na cca 400 ha dříve určených pro cukrovku podnik zřejmě zaseje kukuřici.

Zkratka: SPCMS - Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska

Zdroj: Zemědělec č. 6

 

Cukrovka

Vyjádření k navrhovanému krácení kvót o 12 %

Ministr zemědělství p. Petr Gandalovič: "My budeme proti." Krácení by se podle p. ministra mělo zaměřit na země, které se zatím žádných kvót nevzdaly. Zdůraznil dále, že od části své kvóty odstoupilo jen 12 států.

Prezident AK p. Jan Veleba: "Svůj díl reformy jsme si už udělali." Uvedl také, že s krácením jsou nyní na řadě země bývalé EU-15.

Zdroj: Zemědělec č. 6

 

8. týden

 

Cukrovka***)

1080

 

Cukrovka - bioplyn

Společnost Eastern Sugar prodala své 3 cukrovary v Hrochově Týnci, Němčicích nad Hanou a v Kojetíně firmě Onivon. Ta uvedla, že v závodech plánuje zavést výrobu bioplynu, čímž se "zachová zaměstnanost i zemědělská produkce v příslušných regionech." Dále firma doplnila, že zemědělci mohou přejít na pěstování obilí či srovnatelných energetických plodin. (Vlastní poznámka: Kukuřice na výrobu bioplynu?)

SZIF přiznal v tom samém (7.) týdnu společnosti Eastern Sugar náhradu 730 Euro/t kvóty na výrobu cukru, kterých se firma vzdala. Nyní je na Evropské komisi, aby finanční prostředky společnosti E. S. přiznala a uvolnila je z restrukturalizačního fondu. Rozhodnutí EK by mělo být známo do konce února.

Společnost Eastern Sugar souhlasila podle HN s tím, že 29,3 % ze 730 Euro/t kvóty bude určeno pěstitelům (a poskytovatelům strojů).

Zdroje: Ekomail, 14. 2.; HN, 13. 2.

 

9. týden

 

Cukrovka***)

1080

 

Cukrovka - líh

Největší výrobce lihovin v ČR Stock Plzeň kritizuje nedostatek cukru (melasy) pro výrobu lihu. Situace je nyní napjatá a v druhém pololetí tohoto roku se s nižší plochou cukrovky pravděpodobně ještě zhorší.

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 22. 2.

 

Cukrovka, bioetanol

TTD Dobrovice oslovilo pěstitele cukrovky, kteří dodávali řepu do cukrovarů E. S., aby pokračovali v její výrobě. TTD nyní uzavírá s asi 80 z nich, kteří reprezentují cca 2/3 cukrovky ploch, smlouvy na dodávky určené pro výrobu bioetanolu.

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 16. 2.; MZe, 23. 2.

 

Cukrovka, kukuřice, bioplyn

MZe bude v souladu s restrukturalizačním plánem konzultovat s Evropskou komisí možnost přeměny 3 bývalých provozů společnosti Eastern Sugar na výrobny bioplynu. Cílem je jednak umožnit odbyt obilnin, tak splnění kritérií pro restrukturalizaci, aby se nezhatila výplata finanční náhrady za ukončení výroby. Bylo to řešeno na setkání p. ministra zemědělství, společnosti Eastern Sugar, společnosti Onivon a zástupců zemědělců v Hrochově Týnci.

Zdroj: MZe, 23. 2.

 

Cukrovka - cukr

Výbor pro cukr odsouhlasil návrh Evropské komise na snížení výroby cukru.

Konečná hodnota koeficientu pro redukci - nyní 13,5 % - bude stanovena v říjnu 2007.

EK chce ale uznat úsilí některých členských zemí a některých výrobců, kteří výrobu cukru již snížili. Přístup je proto odlišný:

1. Země, které již snížily výrobu o více než 50 %

U výrobců cukru (podniků) a zemí, které již provedly snížení výroby dobrovolně o více než 50 % nebude docházet k žádnému snížení kvóty.

2. ČR a další země, kde došlo k nižšímu snížení výroby

Tam, kde se výroba snížila např. o 25 % předpokládá EK pokles ne o 13,5 %, ale o polovinu této redukce: v modelovém případě tedy o 6,75 %. To má znamenat (pokud textu dobře rozumím), že cukr-cukrovka mohou být dále vyráběny v objemu do 93,25 % bez "spouštění jakéhokoli odnímání" kvóty. (V uvozovkách je doslovný překlad.)

ČTK tuto část interpretuje tak, že EK v případě ČR u kvóty "navrhuje snížení o 7,3 %".

3. Země, kde zatím nedošlo ke snížení výroby

Tyto země mají snížit výrobu cukru (cukrovky) o 13,5 %.

Zdroje: EK, 23. 2.; ČTK, 22. 2., in PK

 

11. týden

 

Cukrovka - cukr

Pozůstalé cukrovary v ČR mohou nově přikoupit kvótu cca 20 tis. t. Uvedla to ředitelka Odboru rostlinných komodit MZe ČR pí. Eva Divišová. Zatím cukrovary zažádaly o 15 tis. t. Zbytek může být rozdělen např. v druhém kole podávání žádostí.

Věc zřejmě vyplývá z postupu Evropské komise, která se rozhodla ocenit snižování výroby cukru v některých zemích tím, že původní výši kvóty

- těm které kvótu nesnížily nařídila snížit o plných 13,5 %

- těm, co ji snížily o méně než 50 % (tj. i ČR) umožnila snížení jen o 6,75 %

- těm, které ji snížily o více než 50 % ponechala v původní výši.

Zdroj: ČTK, 6. 3., in PK; vlastní doplnění na základě dřívějších informací (v druhé části)

 

13. týden

 

Cukrovka – cukr

Při jednání ministrů zemědělství na EK se nepodařilo zabránit snížení kvóty na výrobu cukrovky - cukru v ČR o 7,29 %.

Zdroj: HN, 21. 3.

 

14. týden

 

Cukrovka

Sněm AK žádá ministra zemědělství, aby stanovil výši kompenzačních plateb pěstitelům cukrovky v plné výši.

Zdroj: Sněm AK, 29. 3., in APIC-AK, 29. 3.

 

20. týden

 

Cukrovka - cukr

EK představila návrh, kterým chce zatraktivnit odchod výrobců cukru a cukrovky od výroby. Jeho podstatou je, že procento poskytované pomoci pro pěstitele a cukrovary opouštějící trh bude zafixováno na 10 %, ale pěstitelé odevzdávající kvótu dostanou další platbu. Měla by být vypláceno zpětně, aby se zabránilo znevýhodnění těch, kteří se již své kvóty vzdali. Budou jí moci - do určitého limitu - dostávat z restrukturalizačního fondu přímo platbou top-up ve výši 240 Euro/t (cca 6700 Kč/t)  kvóty (cukru).

MZe ČR s tím na jednání ministrů zemědělství EU nesouhlasilo. Poukazuje na to, že ČR již svůj díl na reformě učinila a že by ke snižování výroby mělo docházet v zemích, které tak zatím neučinily.

SPCMS s návrhem EK také nesouhlasí. Je ale možné, že návrh je pro některé pěstitele v ČR atraktivní.

Zkratka: SPCMS – Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska

Zdroje: EK, 7. 5.; MZe; Agroweb, 14. 5.

 

26. týden

 

Cukrovka

Plochy

Určení

Tis. ha

Cukrovka na cukr

45

Cukrovka na bioetanol

8

Cukrovka na průmyslový cukr

"několik tisíc"

 

Počet pěstitelů cukrovky

Období

Počet

Před několika lety

900

Současnost

830

Z počátku bylo letos 30 % podrostů špičkových, 30 % špatně vzcházelo a 30 % silně postižených. Po květnových deštích a následném teplém počasí se ale vegetace hodně urychlila. Výsledek bude jasný později. Výnos cukrovky se ale očekává nižší než v minulých letech. Výroby cukrovky pro cukr v rámci kvóty se splní.

Zdroj: SPCČech, in Agroweb, 22. 6.

 

27. týden

 

Cukrovka

MZe ČR nesouhlasí s tím, aby byly cukerné kvóty (dále) snižovány prostřednictvím různých koeficientů, jak to navrhuje EK. Výroba se nesnižuje u méně konkurenceschopných pěstitelů a cukrovarů, ale v procesu restrukturalizace rozhodují ryze zájmové cíle velkých evropských cukrovarnických společností. MZe ČR požaduje krátit dále kvóty podle (dříve) skutečně odevzdaného objemu.

Zdroj: MZe, 27. 6.

 

30. - 32. týden

 

Cukrovka

Na zasedání ministrů zemědělství členských zemí EU 16. 7. předložila ČR své nesouhlasné stanovisko se stávající podobou návrhu další reformy trhu s cukrovkou - cukrem. Své stanovisko mělo MZe předtím projednáno s příslušnými obory v ČR - pěstiteli a cukrovary.

MZe ČR navíc předtím v červnu vysvětlovalo zástupcům Evropské komise svá stanoviska na semináři, který zorganizovalo.

MZe si je na jednu stranu vědomo potřeby reformy, na druhou stranu je ale podle něj v návrhu potřeba udělat řadu změn, aby byl pro ČR přijatelný.

Zdroj: MZe, in APIC-AK, 17. 7.

 

Obilniny, řepka, cukrovka, (mléko), skot, prasata, drůbež a vejce, ekonomika

Výhled zemědělských trhů – včetně ČR - od EK

Cukrovka

Očekávané silné rozšíření výroby bioetanolu z cukrovky by mělo přispět k stabilizaci celkové plochy cukrovky, zejména v nejkonkurenceschopnějších výrobních regionech EU.

Zdroj: EK, 30. 7.

 

33. týden

 

Cukrovka, bioetanol

Z důvodu nižšího objemu zpracování cukrovky roste cena řepné melasy.

Cena melasy dle lihovaru v Kojetíně, Kč/t

Období, rok

Cena

Dříve

1800

2006

2600

2007

3200

Z toho důvodu roste cena lihu, který se vyrábí převážně z melasy (pozn.: a také nejefektivněji).

Vlastní pozn.: Uvedená drobnost zřejmě při reformě trhu s cukrovkou – cukrem jejím architektům unikla.

Zdroj: HN, 9. 8.

 

36. týden

 

Cukrovka, vinná réva

Pan ministr zemědělství ČR jednal s p. ministrem zemědělství Francie, mimo jiné o organizaci trhu s vínem a trhu s cukrovkou - cukrem.

Zdroj: APIC-AK, 3. 9.

 

37. týden

 

Cukrovka

Odhad výroby dle ČSÚ k 15. 8.

Plodina

Plocha, tis. ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Cukrovka

54

47

2550

Zdroj: ČSÚ, 6. 9.

 

Cukrovka - cukr

Evropský parlament přijal (zřejmě v jakémsi prvním čtení) pozměňovací návrhy řecké europoslankyně na optimalizaci reformy předložené Evropskou komisí.

1. Mělo by být v následující fázi zohledněno jak se členským státům dařilo snižovat své vnitrostátní kvóty v průběhu předešlých let. Nedobrovolné snížení kvót by se v této první fázi NEmělo týkat zemí, které doposud odevzdaly více než 13,5 % své národní kvóty (tj. ani ČR).

2. Europoslankyně Katerina Batzeli také navrhla aby místo 35 % bylo přeměnění cukrovaru na výrobnu bioetanolu podpořeno ze 100 %.

3. Regiony postižené restrukturalizací by měly podle zemědělského výbor EP i nadále dostávat náhrady 110 Euro/t cukru místo jejich postupného snižování.

Celé znění reformy bude EP schvalovat na svém plenárním zasedání.

Zdroj: Euroactiv.cz, in www.agris.cz, 5. 9.

 

40. týden

 

Cukrovka

Cukerná reforma

MZe ČR se snažilo vybojovat v EK jiný obsah další fáze cukerné reformy a dosáhlo částečného úspěchu. ČR bude patřit do kategorie zemí, kde oproti jiným státům bude další snižování kvót na úrovni 60 %, tj o 40 % nižší. Pokud se tedy budou kvóty snižovat např. o 10 %, v ČR to bude o 6 %.

Přes mírnější přístup MZe ČR takovýto návrh další reformy nepodpořilo. Podle MZe navrhované změny nepředstavují systémové řešení, které by vedlo ke zvýšení skutečné konkurenceschopnosti odvětví.

Europoslanci ČR se v EP pokusili prosadit návrh, aby v zemích které odevzdaly více než 20 % cukerné kvóty nebyla možnost pěstitelů iniciovat zkrácení kvóty. S návrhem ale neuspěli. Důvodem jeho předložení bylo, aby odchod několika málo pěstitelů nevedl k ukončení výroby v cukrovaru, do kterého dodávají.

"Silná cukrovarnická šestka - SRN, Francie, Británie, Belgie, Nizozemí a Polsko - zatím neodevzdala ani jednu tunu národních kvót. Místo vytvoření rovnováhy a zdravého konkurenčního prostředí tak dochází ke vzniku nových deformací." Uvedl to europoslanec Jan Březina.

Stanovisko MZe ČR je konzistentní po dobu několika měsíců. Jako členský stát jsme uspořádali v Bruselu seminář, byl předložen vlastní návrh konečného krácení kvót cukru. Europoslanec p. Hynek Fajmon také cíleně působil v EP.

Zdroj: Tisková zpráva MZe z jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu, 26. 9.; Euro, in www.agris.cz, 25. 9.; ČTK, 26. 9., in PK ČR; vlastní interpretace v některých částech zprávy

 

41. týden

 

Cukrovka

Odhad výroby

Komodita

Plocha, tis, ha

Výnos, t/ha

Výroba, mil. t

Cukrovka

55

48

2,60

Zdroj: ČSÚ, 8. 10., odhad z údajů zjištěných k 15. 9.

 

43. týden

 

Cukrovka                                                   

Cukrovar v Českém Meziříčí, součást Cukrovarů TTD, zvýšil výrobní kapacitu.

Výrobní kapacita

Časové období

Tis. t cukru

Dříve

4500

Nyní

7000

Vyšší výroba nahradí uzavřený cukrovar v Hrochově Týnci (Chrudimsko).

Zdroj: Agroew11. 10.

 

Cukrovka

Na konci září byla zahájena řepná kampaň. U cukrovky přijaté do cukrovaru v Českém Meziříčí byla zatím cukernatost v rozpětí 15 - 19 %.

Zdroj: Agroweb, 11. 10.

 

44. - 47. týden

 

Cukrovka

Odhad výroby

Komodita

Plocha 2006, tis. ha

Plocha 2007, tis. ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Cukrovka

61

54

49

2680

Údaje k 15. 10.

Zdroj: ČSÚ, 7. 11.

 

48. týden

 

Cukrovka***

870

 

49. týden

 

Cukrovka***

870

 

Cukrovka

Oddělená sazba za cukr - SSP

Komodita

Kč/tunu

Cukrovka

212

Zdroj: SZIF, 30. 11.

 

50. týden

 

Cukrovka***

870

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Cukrovka***

852

 

Cukrovka

Přibližně 20 pěstitelů cukrovky využilo možnosti přestat realizovat výrobu cukrovky pod kvótou. Motivací jim k tomu byla finanční kompenzace od EU.

Vlastní pozn.: To mě mrzí. M. S.

 

Údaje o kvótě na výrobu cukru, v tis. t cukru

Ukazatel

Hodnota

Odchod Eastern Sugar

-100

Odevzdáno pěstiteli

-10

Kvóta celkem zbylá

340

Pozn.: Zaokrouhleno

 

Plochy cukrovky tuto sezónu

Určení

Tis. ha

Cukrovka na cukr kvótový

45

Cukrovka pro výrobu bioetanolu

8

Cukrovka na průmyslový cukr

1-2*

Pozn.* - uvedeno "několik", ale pokud by měl souhlasit údaj ČSÚ o celkové ploše, může to být 1, max. 2 tis. ha

 

Počet pěstitelů cukrovky

Ukazatel

Dříve

Nyní

Pěstitelé cukrovky

900

830

 

Cukernatost v letošní sezóně, %

Ukazatel

%

Cukernatost

15 - 19 %

Zdroj: Zemědělec č. 50

 

Cukrovka

Navýšení národní cukerné kvóty ohroženo – článek (spíše výjimečně) necháváme s malinkými úpravami celý

Národní cukerná kvóta se dramaticky snížila rozhodnutím společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. o ukončení produkce cukru a vrácení své kvóty Bruselu. Česká republika se tak stává z předního vývozce kvalitního cukru dovozcem. Jako by toho nebylo dost, České republice hrozilo i uvažované plošné krácení cukerných kvót, ačkoliv jako jedna z mála zemí velkou část své kvóty již odevzdala.

V této kritické a značně nestabilní situaci je však ve hře ještě dodatečná cukerná kvóta, o kterou bylo možno žádat do konce září 2006. Evropská unie České republice tehdy umožnila navýšit stávající národní cukernou kvótu o dodatečných 20 070 tun. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) tak oznámil všem cukrovarnickým podnikům, které o dodatečnou kvótu žádali, na ně připadající podíl. Ten odpovídal poměrnému podílu stávající kvóty přidělené společnosti v rámci celé kvóty České republiky. Jeden z cukrovarnických subjektů však za dodatečnou kvótu ve stanoveném termínu nezaplatil, a tak byla pro kvótový rok 2006/2007 rozdělena dodatečná kvóta pouze ve výši 14 437,343 tun.

V důsledku toho, že tento subjekt  nepožádal o svůj podíl na dodatečné cukerné kvótě ani do konce září 2007,  byl pro kvótový rok 2007/2008 zbývající podíl ve výši 5 632,657 tun  poměrně rozdělen mezi ostatní žadatele. Ti mají nyní dle unijních pravidel povinnost zaplatit za tunu kvóty 730 euro a to nejpozději do 28. února 2008. Ačkoliv je cena za tunu dodatečné kvóty vysoká, zájem cukrovarů je pochopitelný.

Přestože všechny cukrovarnické společnosti ve svých žádostech o přidělení části dodatečné kvóty (pro kvótový rok 2007/2008) jasně deklarovali, že mají o případné zbývající množství dodatečné kvóty zájem, ze strany některých cukrovarů není ochota toto stanovisko potvrdit.  Není tedy vůbec jisté, zda za kvótu v termínu zaplatí. Tímto svým postojem však „svůj“ díl dodatečné kvóty blokují ostatním zájemcům, kteří tak nemají šanci ho získat. Systém rozdělování dodatečné kvóty je totiž unijními předpisy nastaven tak, že pokud nedojde k zaplacení kvóty do zmíněného 28. února 2008, což je poslední možný termín, tato nezaplacená část propadne zpět Evropské unii. Ostatní podniky si tuto část, nebo její díl, nemohou koupit, i když o ni mají zájem.

Hrozí tak reálné riziko, že kvóta nebude zcela využita a její část bude muset být vrácena zpět Evropské unii. To je v situaci, kdy Česká republika ztrácí v této komoditě soběstačnost, na pováženou.

Zdroj: SZIF, 11. 1.

 

4. - 7. týden

 

Cukrovka***

820

 

8. týden

 

Cukrovka***

820

 

10. týden

 

Cukrovka - cukr

EK pravděpodobně letos do 16. 3. nepodepíše preventivní snížení kvót cukru pro hospodářský rok 2008/2009.

Důvodem je, že se výrobci cukru v EU vzdali dostatečného objemu kvóty.

Je ale možné, že se ke krácení kvót vrátí dodatečně na podzim podle výsledků sklizně.

Zdroj: Agroweb, 3. 3.

 

12.-14. týden

 

Cukrovka

Informace z valné hromady Svazu pěstitelů cukrovky:

- letošní plocha se odhaduje přibližně stejná jako vloni - 54 tis. ha

            - 44 tis. ha pro výrobu cukru

            - 10 tis. ha pro výrobu bioetanolu a průmyslového cukru

- žádosti 20 pěstitel o vrácení výrobní kvóty SZIF zamítl pro jejich dlouhodobé smlouvy s cukrovary

- spol. Cukrovary a lihovary TTD se dohodla s pěstiteli, že od nich tyto kvóty odkoupí, ještě se jednalo o ceně

            - preferováni byli pěstitelé vzdálení od cukrovaru a ti s horšími výsledky

- loňská výroba byla 373 tis. t cukru

- letošní kvóta je také 372 tis. t

- dodatečná kvóta na výrobu 20 tis. t cukru byla (cukrovary) dokoupena celá

- spotřeba cukru v ČR je 400 - 420 tis. t

- deficit se bude řešit dovozem, pravděpodobně ze SRN - nejbližšího velkého výrobce cukru.

Zdroj: Zemědělec č. 13 a č. 14

 

15.-17. týden

 

Cukrovka

Přehled výše kvót na výrobu cukru pro stávající hospodářský rok

Cukrovar

Celková kvóta, tis. t

Cukrovary a lihovary TTD

209

Moravskoslezské cukrovary

94

Hanácká potravin. společ.

25

Litovelská cukrovarna

23

Cukrovar Vrbátky

22

Celá ČR

372

Pozn.: Celková kvóta je vč. dodatečné kvóty (ta se na celkové kvótě ČR podílí z 20 tis. t).

Zdroj: SZIF, 4. 4.

 

Cukrovka

Bývalých 140 dodavatelů pro Eastern Sugar obdrží podporu od SZIF na nákup strojů na pěstování cukrovky pro energetické účely nebo pro pěstování alternativních plodin.

Ukazatel

Hodnota

Výše podpory - náhrady za kvótovanou cukrovku

17,2 Euro/t

430 Kč/t

Míra podpory nákupu nových strojů

40 %

Jednotlivé stroje byly vytipovány ve spolupráci MZe, VÚZT a SPCČ(MS).

Zdroj: MZe, 16. 4.

 

 

Zpět na hlavní stránku