Drůbež a vejce

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

1. týden

 

 

Kuřata tř. I. ž.hm.**

18,90

Kuřata 65 % (JUT) **

37,00

Vejce průměr ks**

1,72

Vejce prům.L+M kg**

26,80

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t

Druh

Říjen

Listopad

Kuřata

24,3

21,2

Drůbež celkem

25,0

21,8

 

 

Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Říjen

Listopad

Kuřata

19,09

19,07

 

Zásoby, tis. t

Druh

Říjen

Listopad

Kuřata

2,5

2,4

Drůbež celkem

3,0

2,8

 

Prodej drůbeže na vnitřní trh, tis. t

Druh

Říjen

Listopad

Kuřata

6,8

6,5

Drůbež nedělená celkem

7,0

6,8

Zdroj: MZe, 28. 12. 2006

 

2. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,35

Kuřata tř. I. ž.hm.**

18,90

Kuřata 65 % (JUT) **

37,00

Vejce tříď. ks***)

1,56

Vejce průměr ks**

1,72

Vejce prům.L+M kg**

26,80

 

Sestavili jsme pro Vás přehled cen s grafy. U údajů ČSÚ pro kuřata a vejce jsme se chybějící údaj za prosinec snažili co nejlépe dopočítat z jiných dostupných údajů, a to od SZIF.

Zdroje:

Kuřata - ČSÚ a opět v prosinci byl proveden přibližný přepočet z ceny 37,00 Kč od SZIF za tzv. 65% kuřata.

Vejce - Údaje ČSÚ kromě prosince-tam je přibližný údaj pomocí koeficientu z údaje SZIF - průměr vajec L a M

 

 

 

3. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,35

Kuřata tř. I. ž.hm.**

18,90

Kuřata 65 % (JUT) **

37,00

Vejce tříď. ks***)

1,56

Vejce prům.L+M kg**

26,80

 

Drůbež

ÚOHS zahájil správní řízení proti Agrodružstvu Jevišovice a dalším 5 chovatelům drůbeže z důvodu dohody na cenách. Tato forma řešení nízkých cen zemědělských výrobců není přípustná, možné je podle zákona pouze zřídit odbytové družstvo. Tuto činnost představitel Agrodružstva Jevišovice zřejmě zapracovat nechce, podle svého vyjádření.

Zdroje: ČRo, ČT, 12. 1.

 

4. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,35

Kuřata 65 % (JUT) **

34,80

Vejce tříď. ks***)

1,56

Vejce prům.L+M kg**

25,80

 

5. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

18,90

Kuřata 65 % (JUT) **

34,80

Vejce tříď. ks***)

1,68

Vejce průměr ks**

1,78

Vejce prům.L+M kg**

25,80

 

Skot, prasata, drůbež - rok 2006

Výroba hovězího, vepřového a drůbežího masa

Druh masa

Tis. t

Meziroční pokles, %

Hovězí

80

-1,5 %

Vepřové

335

-1 %

Drůbeží

215

-5 %

Celkem

630

-2,3 %

Meziroční pokles        

Zdroj: ČSÚ, 26. 1.      

 

Skot, prasata, drůbež

Podíl jednotlivých druhů mas na výrobě celkem za r. 2006

Druh

%

Hovězí

13 %

Vepřové

53 %

Drůbeží

34 %

Zdroj: ČSÚ, 26. 1.

 

Drůbež

Průměrné CZV v r. 2006

Komodita

Kč/kg ž. hm.

Meziroční pokles, %

Kuřata I. tř.

19,20

-9 %

Zdroj: ČSÚ, 26. 1.

 

Drůbež

Zahraniční obchod za rok (prosinec 05 - listopad 06)

Komodita

Bilance, tis. t

Drůbež živá

+15

Drůbeží maso

-40

Celkem

-25

Vývoz drůbeže se konal zejména do SRN, Polska a na Slovensko.

Zdroj: ČSÚ, 26. 1., předběžné výsledky statistiky zahraničního obchodu; „celkem“ – vlastní prostý součet údajů

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t

Druh

Listopad

Prosinec

Kuřata

21,2

20,0

Drůbež celkem

21,7

20,5

 

Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm

Komodita

Listopad

Prosinec

Kuřata tř. j. A

19,07

19,11

 

Zásoby, tis. t

Druh

Listopad

Prosinec

Kuřata

2,4

2,2

Drůbež nedělená celkem

2,8

2,7

 

Prodej na vnitřní trh, tis. t

Druh

Listopad

Prosinec

Kuřata

6,5

5,7

Drůbež nedělená celkem

6,8

6,0

Zdroj: MZe, 24. 1.

 

Drůbež

Na jihovýchodě Maďarska byla zjištěna aviární influenza u hus uhynulých v chovu čítajícím 3000 kusů. Všechna zvířata v chovu byla vybita.

Zdroj: iHNed.cz, 24. 1., in Ekomail, 25. 1.

 

6. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

18,90

Kuřata tř. I. ž.hm.**

18,95

Kuřata 65 % (JUT) **

35,60

Vejce tříď. ks***)

1,68

Vejce průměr ks**

1,78

Vejce prům.L+M kg**

25,60

 

Drůbež

Z důvodů výskytu aviární influenzy vymezil státní veterinární dozor v Maďarsku ohniska jejího výskytu. Vybito bylo cca 10 tis. kusů drůbeže. V Maďarsku je velké množství volných chovů drůbeže, tj. takových, kde se drůbež chová venku.

Zdroj: SVS, Agroweb, 2. 2.

 

7. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

18,90

Kuřata tř. I. ž.hm.**

18,95

Kuřata 65 % (JUT) **

35,60

Vejce tříď. ks***)

1,68

Vejce průměr ks**

1,78

Vejce prům.L+M kg**

25,60

 

Drůbež

Na krůtí farmě ve východní Anglii byl zjištěn výskyt aviární influenzy. Byla vymezena ochranná pásma a krůty byly vybity.

Zdroj: HN, 5. a 6. 2.; další sdělovací prostředky, 3. - 5. 2.

 

8. týden

 

Kuřata tř. I. ž.hm.**

18,95

Kuřata 65 % (JUT) **

35,00

Vejce průměr ks**

1,78

Vejce prům.L+M kg**

26,60

 

Drůbež

Krůtí farma ve východní Anglii, kde se objevila aviární influenza, dovážela na svou farmu částečně zpracované krůty z Maďarska. Místo bylo vzdáleno 250 km od ochranného pásma okolo maďarské husí farmy, kde byla předtím koncem ledna zjištěna aviární influenza.

Zdroj: HN

 

9. týden

 

Kuřata 65 % (JUT) **

36,40

Vejce průměr ks**

1,68

Vejce prům.L+M kg**

25,70

 

10. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,30

Kuřata tř. I. ž.hm.**

19,17

Kuřata 65 % (JUT) **

36,40

Vejce tříď. ks***)

1,65

Vejce průměr ks**

1,68

Vejce prům.L+M kg**

25,70

 

Drůbež

Nákup, tis. t ž. hm.

Komodita

Prosinec

Leden

Kuřata

20,0

21,2

Drůbež celkem

20,5

21,4

 

CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Prosinec

Leden

Kuřata

19,10

19,20

 

Zásoby nedělené drůbeže, tis. t

Druh

Prosinec

Leden

Kuřata

2,2

1,7

Drůbež celkem

2,9

2,3

 

Prodej na vnitřní trh, tis. t

Druh

Prosinec

Leden

Kuřata nedělená

5,7

6,0

Drůbež nedělená celkem

6,0

6,3

Zdroj: MZe, 26. 2.

 

11. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,30

Kuřata tř. I. ž.hm.**

19,17

Kuřata 65 % (JUT) **

38,50

Vejce tříď. ks***)

1,65

Vejce průměr ks**

1,68

Vejce prům.L+M kg**

26,20

 

12. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,30

Kuřata tř. I. ž.hm.**

19,17

Kuřata 65 % (JUT) **

38,50

Vejce tříď. ks***)

1,65

Vejce prům.L+M kg**

26,20

 

13. týden

 

Kuřata 65 % (JUT) **

38,50

Vejce průměr ks**

1,69

Vejce prům.L+M kg**

26,20

 

14. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,20

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,30

Kuřata tř. I. ž.hm.**

19,50

Kuřata 65 % (JUT) **

38,20

Vejce tříď. ks***)

1,59

Vejce průměr ks**

1,69

Vejce prům.L+M kg**

25,70

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t

Druh

Leden

Únor

Kuřata

21,2

19,6

Drůbež celkem

21,4

19,8*)

Pozn.: V únoru bylo málo respondentů u nákupu krůt a údaj proto byl individuálního typu. Aby bylo možno porovnat rozumě měsíce mezi sebou, dovolili jsme si připočíst stejnou hodnotu nákupu krůt, jaká byla v únoru (0,2 tis. t).

 

Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Leden

Únor

Kuřata

19,21

19,30

 

Zásoby nedělené drůbeže, tis. t

Druh

Leden

Únor

Kuřata

1,7

0,9

Drůbež celkem

2,3

1,4

 

Prodej celé drůbeže na vnitřní trh, tis. t

Druh

Leden

Únor

Kuřata

6,0

5,9

Drůbež celkem

6,3

6,1

Zdroj: MZe

 

15. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,20

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,30

Kuřata tř. I. ž.hm.**

19,50

Kuřata 65 % (JUT) **

38,20

Vejce tříď. ks***)

1,59

Vejce průměr ks**

1,69

Vejce prům.L+M kg**

25,70

 

16. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,20

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,30

Kuřata tř. I. ž.hm.**

19,50

Kuřata 65 % (JUT) **

40,40

Vejce tříď. ks***)

1,59

Vejce průměr ks**

1,69

Vejce prům.L+M kg**

25,10

 

17. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,20

Kuřata 65 % (JUT) **

40,40

Vejce tříď. ks***)

1,59

Vejce prům.L+M kg**

25,10

 

18. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,60

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,50

Kuřata 65 % (JUT) **

40,60

Vejce tříď. ks***)

1,61

Vejce prům.L+M kg**

22,80

 

Drůbež

Stavy k 31. 12. 2006

Kategorie

Tis. ks

Meziroční změna, %

Slepice

5,8

-6 %

Drůbež celkem

23,5

+2 %

Pozn.: Stavy kuřat na internetu ČSÚ neuvedl.

Zdroj: ČSÚ, 27. 4.

 

Drůbež

Nákup kuřat, tis. t

Druh

Únor

Březen

Kuřata

19,6

20,6

 

Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.

Druh

Únor

Březen

Kuřata

19,30

19,50

 

Zásoby nedělené drůbeže, tis. t

Druh

Únor

Březen

Kuřata

0,9

0,5

Slepice

0,5

0,6

Drůbež celkem

1,4

1,1

 

Prodej nedělené drůbeže na tuzemský trh, tis. t

Druh

Únor

Březen

Kuřata

5,9

5,9

Drůbež celkem

6,1

6,2

Zdroj: MZe, 24. 4.

 

19. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,60

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,50

Kuřata 65 % (JUT) **

40,60

Vejce tříď. ks***)

1,61

Vejce prům.L+M kg**

22,80

 

20. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,60

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,50

Kuřata 65 % (JUT) **

40,60

Vejce tříď. ks***)

1,61

Vejce prům.L+M kg**

22,80

 

Drůbež, vejce

V 6 z 10 kontrolovaných drůbežáren v ČR byla zjištěna přítomnost salmonely ve vzorcích podestýlky. SVS v rámci programu eliminace salmonely v chovech bude pokračovat v zavádění potřebných opatření. Činí tak raději s předstihem ještě předtím, než by neplnění těchto požadavků mohlo způsobit chovatelům drůbeže problémy s odbytem v rámci EU.

Zdroj: Prima (9. 5.); Prima, in aktuálně.cz, in www.agris.cz, 10. 5.; SVS, 15. 5. a dříve; vlastní předpoklad

 

Drůbež

Kompromisem mezi požadavky ochránců zvířat a chovateli drůbeže skončilo jednání ministrů zemědělství EU.

Povolená hustota drůbeže v halách

Chovy a jejich podmínky

Kg/m2

„Normální“

33

Lepší welfare (většina chovů v ČR)

39

Velmi nízká mortalita (některé v ČR)

42

Zdroj: Zemědělec č. 20

 

21. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,60

Kuřata 65 % (JUT) **

41,00

Vejce tříď. ks***)

1,61

Vejce prům.L+M kg**

21,90

 

Drůbež

Stavy k 1. 4.

Druh

Mil. ks

Meziroční změna, %

Drůbež

24,6

-5 %

CZV kuřat roste, překročila 20 Kč/kg. ž. hm. Do Polska je možno vyvážet až za 24 Kč/kg ž. hm., uvedla to AK.

Zdroje: ČSÚ, in Agroweb, 18. 5.; AK, in Agroweb, 18. 5.

 

22. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,50

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,75

Kuřata tř. I. ž.hm.**

19,70

Kuřata 65 % (JUT) **

41,50

Vejce tříď. ks***)

1,55

Vejce prům.L+M kg**

24,10

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t ž. hm.

Druh

Březen

Duben

Kuřata

20,6

21,0

Drůbež celkem

20,6

21,2

 

CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Březen

Duben

Kuřata

19,50

19,75

 

Zásoby, tis. t

Druh

Březen

Duben

Kuřata

0,5

0,4

Slepice

0,6

0,4

Drůbež

1,1

0,7

Pozn.: Zaokrouhleno

 

Prodej drůbeže na vnitřní trh, tis. t

Druh

Březen

Duben

Kuřata nedělená

5,9

5,4

Drůbež nedělená celkem

6,2

5,6

Zdroj: MZe, 22. 5.

 

23. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,50

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,75

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,00

Kuřata 65 % (JUT) **

41,50

Vejce tříď. ks***)

1,55

Vejce prům.L+M kg**

24,10

 

24. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

19,50

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,75

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,00

Kuřata 65 % (JUT) **

43,30

Vejce tříď. ks***)

1,55

Vejce prům.L+M kg**

23,90

 

25. týden

 

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,75

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,00

Kuřata 65 % (JUT) **

43,30

Vejce prům.L+M kg**

23,90

 

26. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

20,10

Kuřata I. ž. hm. ##)

19,75

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,00

Kuřata 65 % (JUT) **

43,30

Vejce tříď. ks***)

1,49

Vejce průměr ks**

1,53

Vejce prům.L+M kg**

23,90

 

Drůbež - aviární influenza

Cca 1800 ks krůt uhynulo a zbytek do 6000 ks byl utracen v provozu společnosti ZOD Zálší v Tisové, kde se vyskytla aviární influenza. Krůty byly umístěny do uzavřených kontejnerů, utraceny pomocí Co2 a odvezeny do kafilérie. Provoz byl dezinfikován a drůbež drobných chovatelů v ochranném pásmu rovněž utracena. Jednou z možných cest zanesení viru mohl být stoh slámy používané pro podestýlku. Pokud bude situace klidná, předpokládá podnik obnovení výroby krůt za měsíc.

Zdroje: HN, 22. 6.; ČT, Prima, ČRo

 

Drůbež

Ruská agentura pro dohled nad zemědělstvím Rosselchoznadzor uvedla, že Rusko v souvislosti s prvním výskytem ptačí chřipky v chovu drůbeže v ČR omezí během 2 - 3 dnů dovoz drůbeže, vajec a drůbežích výrobků z ČR.

Zdroj: iHNed - 21. 6., in Ekomail - 21. 6.

 

27. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

20,10

Kuřata A ž. hm. ##)

20,10

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,00

Vejce tříď. ks***)

1,49

Vejce průměr ks**

1,53

 

Drůbež

V chovu 28 tis. brojlerů provozovaném v obci Nořín bylo zjištěno 2. ohnisko aviární influenza v ČR. Jedná se rovněž o chov ZOD Zálší. Drůbež byla usmrcena, odvezena do kafilérie a provoz desinfikován. Bylo stejně jako v 1. případě vyhlášeno 3kilometrové ochranné pásmo a 10km monitorovací pásmo dozoru.

Zdroje: MZe, 27.-28. 6.; HN, ČT, ČRo, Prima aj.

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t

Druh

Duben

Květen

Kuřata

21,0

23,2

Drůbež celkem

21,2

23,5

Pozn.: drůbež celkem - bez slepic - pro porovnatelnost s předchozím měsícem (v dubnu neuveden údaj pro nedostatek respondentů, v květnu nákup 0,6 tis. t)

 

Průměrné CZV, Kč/kg

Komodita

Duben

Květen

Kuřata (A tř. jak.)

19,70

20,10

 

Zásoby nedělené drůbeže, tis. t

Druh

Duben

Květen

Kuřata

0,4

0,3

Drůbež celkem

0,8

0,8

 

Prodej na vnitřní trh, tis. t

Druh

Duben

Květen

Kuřata nedělená

5,4

6,0

Drůbež nedělená celkem

5,6

6,2

Zdroj: MZe, 25,. 6.

 

Drůbež

Skutečnost, že Rusko a Japonsko omezily dovoz drůbeže a drůbežích výrobků z ČR nebude mít na obor významnější vliv, neboť do těchto 2 zemí téměř nevyvážíme. K vývozu do Polska MZe uvedlo, že šlo jen o individuální zastavení kamiónů s drůbeží na hranicích s Polskem. Stalo se tak, když se 1 polská firma obávala přijmout dodávku z ČR. Žádný zákaz dovozu drůbeže z ČR Polsko nevydalo.

Zdroje: MZe, in HN, 28. 6.; ČRo, Prima, ČT aj.

 

28. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

20,10

Kuřata A ž. hm. ##)

20,10

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,00

Kuřata 65 % (JUT) **

43,60

Vejce tříď. ks***)

1,49

Vejce průměr ks**

1,53

Vejce prům.L+M kg**

23,90

 

29. týden

 

Kuřata A ž. hm. ##)

20,10

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,00

Kuřata 65 % (JUT) **

45,10

Vejce průměr ks**

1,53

Vejce prům.L+M kg**

23,20

 

Drůbež

Vývoj výskytu aviární influenzy na Orlickoústecku

1. Tisová - 20. 6., 6 tis. ks krůt

2. Nořín - 27. 6., 28 tis. ks kuřecích brojlerů

3. Netřeby - 11. 7., 17 tis. ks slepic (rozmnožovací, rodičovský chov na násadová vejce)

4. Kosořín - 11. 7., 54 tis. ks slepic (rozmnožovací  - “ -)

Následovalo preventivní vybíjení drůbeže v chovech bez zjištěné nemoci, které se nacházely v ochranném pásmu 3 km od Kosořína:

- Loučky – 14. 7., 55 tis. ks kuřecích brojlerů

- Loučky – 14. 7., 10 tis. ks krůt

- Zářecká Lhota – 13. 7., cca 5 tis. krůt

Viz také námi narychlo upravená mapa. (Můžete si všimnout blízkosti vodních ploch od postižených chovů. Je otázka, zda nejsou zdrojem nákazy labutě nebo divoké kachny – vlastní neověřená poznámka).

Postiženými zemědělskými společnostmi jsou ZOD Zálší (1. a 2. případ a tři preventivně utracené chovy), Mach drůbež (3. případ) a Vajax Choceň (4. případ).

Kromě kontejnerů se podařilo realizovat i celkové zaplynování několika hal CO2. Předpoklad ukončení posledních akcí byl (je) v pondělí 16. 7., likvidaci ale prodlužovala dezinfekce vnitřního vybavení některých hal v dekontaminační lince.

Zdroje: MZe, 21. 6.; HN, 22. 6.; MZe, 27.-28. 6.; MZe, 11. 7.; MZe 12. 7.; HN, 12. 7.; HN, 13. 7.; ČRo, 14. 11.; Právo, 14. 7.; ČRo, 15. 11.; ČT; Prima; aj.

Zdroj mapového pokladu: www.smapy.cz

 

 

 

 

30. - 32. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

20,30

Kuřata A ž. hm. ##)

20,40

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,40

Kuřata 65 % (JUT) **

45,70

Vejce tříď. ks***)

1,48

Vejce průměr ks**

1,49

Vejce prům.L+M kg**

23,20

 

Drůbež

SVS pokračuje ve vyšetřování chované drůbeže i divokých ptáků na nepřítomnost aviární influenzy. Ani u hromadného úhynu 30 divokých kachen ze slepého ramene Chrudimky (Pardubicko) nebylo zjištěno toto onemocnění, pravděpodobnou příčinou byla otrava botulinem (produkovaným anaerobními bakteriemi zvláště při vyšších teplotách v takovýchto stojatých vodách).

Zdroj: SVS, 30. 7.

 

Drůbež

Přes aktuální klid v nákazové situaci, s ohledem na reálná nebezpečí zavlečení aviární influenzy do velkochovů vybízí SVS k dodržování dokonalé prevence a hygieny. Zejména se jedná o zabránění zavlečení nemoci od (trusu) volně žijícího ptactva různými způsoby do hal.

Zdroj: SVS, 3. 8.; SVS, in denní tisk, in www.agris.cz (datum si nepamatuji)

 

Drůbež, obecné

ÚOHS uložil 7 chovatelům pokutu za kartelovou dohodu uzavřenou loni v prosinci, kterou chtěli dosáhnout u svých odběratelů zvýšení ceny kuřat na 20 Kč/kg ž. hm. Iniciátory byly (v závorkách výše pokuty):

- Agrodružstvo Jevišovice (8 mil. Kč)

- Sušárna Pohořelice (3,5 mil. Kč)

Další pokuty byly od 0,3 do 0,6 mil. Kč a dostaly je:

- Agroprodukt

- ZD Roštýn

- ZD Petřín

- (ZD?) Karlov

- ZEVA Chlístovice.

Firmy se v prosinci za zmíněným účelem sešly a svůj záměr uveřejnily (!) i v tisku.

Pokud by byly bývaly společně vytvořily odbytové družstvo, což je legální, nebylo by to v rozporu se zákony.

Zdroj: Zemědělec č. 30

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t ž. hm.

Druh

Květen

Červen

Kuřata

23,2

20,6

Drůbež celkem

24,1

21,5*)

Pozn.: * - „doodhadnut“ údaj nákupu slepic

 

Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Květen

Červen

Kuřata

20,10

20,40

 

Zásoby nedělené drůbeže, tis. t

Druh

Květen

Červen

Kuřata

0,3

0,2

Drůbež celkem

0,8

0,5

 

Prodej nedělené drůbeže na vnitřní trh, tis. t

Druh

Květen

Červem

Kuřata

6,0

5,3

Celkem

6,2

5,6

Zdroj: MZe, 25. 7.

 

Drůbež

Průměrná CZV ve SRN, Kč/kg ž. hm

Komodita

Duben

Červen

Kuřata

20,70

22,40

Zdroj: VÚZE, 15. 7.

 

Obilniny, řepka, cukrovka, (mléko), skot, prasata, drůbež a vejce, ekonomika

Výhled zemědělských trhů – včetně ČR - od EK

Drůbež a vejce

Výroba drůbeže v EU-25 se v r. 2006 meziročně snížila o 3 % v důsledku dopadu obav z aviární influenzy. Na rozdíl od krátkodobého poklesu, střednědobý výhled nepředpokládá příliš negativní vliv těchto obav. Důvodem jsou konkurenceschopné ceny k jiným druhům masa, silné spotřebitelské preference pro drůbež a zvyšující se použití v potravinových přípravcích. Spotřeba drůbežího masa v EU-27 poroste: v EU-15 by mělo dojít k zapomenutí na avi. inf.; v EU-12 (myšleno EU-10 spolu s EU-2) ke zvýšení zájmu spotřebitelů.

Výhled u výroby vajec se zdá být mírně pozitivní. Výroba by měla mírně růst. Spotřeba by měla lehce růst.

Potíž bude zřejmě o obou oborů způsobovat růst cen krmiv.

Zdroj: EK, 30. 7.

 

33. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***)  

20,30

Kuřata A ž. hm. ##)

20,40

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,40

Kuřata 65 % (JUT) **

46,00

Vejce tříď. ks***)

1,48

Vejce průměr ks**

1,49

Vejce prům.L+M kg**

23,80

 

Drůbež

Univerzita v Jeruzalémě vyšlechtila a 4 roky testovala kuřecí brojlery bez peří, kteří kromě jiných výhod netrpí oproti opeřeným kuřatům tolik horkem.

Zdroj: ÚZPI, in www.agris.cz, 9. 8.

 

34. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

20,30

Kuřata A ž. hm.##

20,40

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,40

Kuřata 65 % (JUT)**

46,00

Vejce tříď. ks***

1,48

Vejce průměr ks**

1,49

Vejce prům.L+M kg**

23,80

 

Drůbež

SVS od 15. 8. zrušila mimořádná veterinární opatření na Orlickoústecku, chovatelé budou moci (po provedení posledních testů) opět naskladnit haly. V celé ČR ale nadále platí zákaz chovu drůbeže na volnosti a zákaz výstav. Aviární influenza nebyla zjištěna ani u několika desítek divokých kachen vyšetřených na různých místech ČR, ani u 4 labutí na Břeclavsku, které uhynuly ve 33. týdnu.

Zdroj: SVS, 14. 8.; SVS, 15. 8.; SVS, in TV

 

Vejce

Snůška (mil. ks) a užitkovost (vajec/slepici a rok) za I. pololetí 2007

Ukazatel

Hodnota

Meziroční změna, %

Snůška celkem

785

+4 %

- z toho násadová vejce

165

+7 %

- prodej konzumních vajec

585

+3 %

Užitkovost

277

+2 %

Pozn.: Užitkovost jsme si dovolili přepočíst na roční údaj vynásobením 2.

Zdroj: ČSÚ, in Zemědělec č. 33

 

35. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

20,30

Kuřata A ž. hm.##

20,70

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,40

Kuřata 65 % (JUT)**

46,20

Vejce tříď. ks***

1,47

Vejce průměr ks**

1,47

Vejce prům.L+M kg**

25,10

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t

Druh

Červen

Červenec

Kuřata

20,6

22,0

Drůbež celkem

20,9

22,2

 

Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Červen

Červenec

Kuřata

20,40

20,70

 

Zásoby nedělené drůbeže, tis. t

Druh

Červen

Červenec

Kuřata

0,2

0,3

Drůbež celkem

0,5

0,7

 

Podej nedělené drůbeže na vnitřní trh, tis. t

Druh

Červen

Červenec

Kuřata

5,4

5,1

Drůbež celkem

5,6

5,3

Zdroj: MZe, 24. 8.

 

ŽV

Dne 28. 8. se předpokládá na výstavě Země živitelka konat "Živočišné fórum" s diskusí o promítnutí zvýšených cen obilovin do cen a nákladů v ŽV.

Zdroj: APIC-AK, 21. 8.

 

36. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

20,30

Kuřata A ž. hm.##

20,70

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,65

Kuřata 65 % (JUT)**

47,00

Vejce tříď. ks***

1,47

Vejce průměr ks**

1,47

Vejce prům.L+M kg**

25,10

 

37. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

20,30

Kuřata A ž. hm.##

20,70

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,65

Kuřata 65 % (JUT)**

47,70

Vejce tříď. ks***

1,47

Vejce průměr ks**

1,47

Vejce prům.L+M kg**

26,20

 

Drůbež

Bylo povoleno pořádání výstavy, výkonnostních zkoušek a chovatelských soutěží drůbeže.

SVS obecně považuje za potřebné, aby

- chovatelé věnovali pozornost svým chovům,

- dbali na dodržování zásad hygieny personálem a

- účinně bránili v kontaktu chované drůbeže s vnějším prostředím.

Zdroj: SVS, 5. 9.

 

38. týden

 

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,65

Kuřata A ž. hm.##

20,70

Kuřata 65 % (JUT)**

47,70

Vejce tříď. ks***

1,47

Vejce průměr ks**

1,47

Vejce prům.L+M kg**

26,20

 

39. týden

 

Kuřata A ž. hm.##

20,70

Kuřata tř. I. ž.hm.**

20,65

Kuřata 65 % (JUT)**

48,10

Vejce průměr ks**

1,59

Vejce prům.L+M kg**

29,90

 

40. týden

 

Kuřata A ž. hm.##

20,65

Kuřata I. ž. hm.***

21,30

Kuřata tř. I. ž.hm.**

21,40

Kuřata 65 % (JUT)**

48,10

Vejce tříď. ks***

1,50

Vejce průměr ks**

1,59

Vejce prům.L+M kg**

29,90

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t

Druh

červenec

srpen

Kuřata

22,0

23,2

Pozn.: údaje za slepice a krůty neuvedeny pro důvěrnost údajů

 

Průměrné CZV, Kč/kg

Komodita

červenec

srpen

Kuřata

20,70

20,65

 

Zásoby drůbeže, tis. t

Druh

červenec

srpen

Kuřata

0,3

0,4

Drůbež celkem

0,7

0,8

 

Prodej nedělené drůbeže na vnitřní trh, tis. t

Druh

červenec

srpen

Kuřata

5,1

5,3

Drůbež celkem

5,3

5,5

Zdroj: MZe, 25. 9.

 

41. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

21,30

Kuřata A ž. hm.##

20,65

Kuřata tř. I. ž.hm.**

21,40

Kuřata 65 % (JUT)**

48,10

Vejce tříď. ks***

1,50

Vejce průměr ks**

1,59

Vejce prům.L+M kg**

29,90

 

Drůbež - krůty

Zpracovatel krůtího masa Velisco ze SRN začal v uplynulých 2 měsících v ČR postupně nakupovat krůty. V příštím roce chce nakupovat 35-40 % z celkového počtu 1,6 mil. odchovaných kusů za rok. V budoucnu pak je záměrem firmy vykupovat v ČR 2 - 2,5 mil. ks/rok. To odpovídá výrobě v ČR v polovině 90. let.

Údaje uvedl oblastní manažer firmy p. Stanislav Hečlo. Firma chce uzavírat s chovateli smlouvy na 3 - 5 let. Konkrétní ceny by pak měly být domlouvány  3 - 4 týdny před porážkou. Krůty bude firma zatím zpracovávat ve SRN, kde má k tomu kapacitu asi 8,5 mil. ks/rok.

Předsedkyně ČMDU pí Dagmar Tůmová na tiskové konferenci firmy uvedla, že krůtí maso je dieteticky sice  velmi hodnotné, ale spotřebitele odrazuje jeho vyšší cena.

Zdroj: HN, 26. 9.; Zemědělec č. 40

 

42. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

21,30

Kuřata A ž. hm.##

20,65

Kuřata tř. I. ž.hm.**

21,40

Kuřata 65 % (JUT)**

48,40

Vejce tříď. ks***

1,50

Vejce průměr ks**

1,59

Vejce prům.L+M kg**

31,80

 

43. týden

 

Kuřata tř. I. ž.hm.**

21,40

Kuřata A ž. hm.##

20,65

Kuřata 65 % (JUT)**

47,90

Vejce průměr ks**

1,85

Vejce prům.L+M kg**

31,90

 

Drůbež

Průměrné ceny kuřat ve SRN, Kč/kg ž. hm. (v závorce ceny v Euro/kg ž. hm.)

Komodita

Červenec

Září

Kuřata

22,40

(0,78)

22,30

(0,81)

Pozn.: Vývoj cen v Kč a v Euro je opačný kvůli vývoji kursu Kč:Euro.

Zdroj: VÚZE, 15. 10.

 

44. - 47. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

22,10

Kuřata tř. I. ž.hm.**

22,90

Kuřata 65 % (JUT)**

48,70

Vejce tříď. ks***

1,72

Vejce průměr ks**

2,01

Vejce prům.L+M kg**

33,40

 

Drůbež

Závod Xaverov v Praze - Libuši ukončí svou činnost. Svým dodavatelům vypovídá ke konci listopadu smlouvy. Veškeré technologické vybavení i automobily odkoupí Agropol.

Zdroj: ČTK, in Zemědělský týdeník č. 45; ČTK, in PK, 14. 11.

 

48. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,00

Kuřata tř. I. ž.hm.**

22,90

Kuřata 65 % (JUT)**

48,70

Vejce tříď. ks***

1,84

Vejce průměr ks**

2,01

Vejce prům.L+M kg**

33,40

 

Drůbež

Agropol otevřel velkokapacitní výkrmnu brojlerů o 9 halách s kapacitou 410 tis. ks a roční produkcí 3 mil. ks. Zpracování bude provádět Jihočeská drůbež, dceřiná společnost Agropolu.

Zdroj: ČTK, in PK, 23. 11.

 

49. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,00

Kuřata A ž. hm.##

23,30

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,20

Kuřata 65 % (JUT)**

48,90

Vejce tříď. ks***

1,84

Vejce průměr ks**

2,01

Vejce prům.L+M kg**

34,60

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t

Druh

Září

Říjen

Kuřata

22,1

25,6

Drůbež celkem

22,8

25,8

 

CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Září

Říjen

Kuřata (tř. A)

22,80

23,30

 

Zásoby celé drůbeže, tis. t

Druh

Září

Říjen

Kuřata

1,0

1,9

Drůbež celkem

1,3

2,0

 

Prodej nedělené drůbeže na tuzemský trh, tis. t

Druh

Září

Říjen

Kuřata

5,1

5,4

Drůbež celkem

5,4

5,5

Zdroj: MZe, 26. 11.

 

Drůbež

Na 2 farmách u polského Plocku, severozápadně od Varšavy byly vybity 4 tis. kusů krůt pro výskyt aviární influenzy.

Zdroj: vetweb.cz, in www.agris.cz, 3. 12.; mnohé sdělovací prostředky, 1.-2. 12.

 

50. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,00

Kuřata A ž. hm.##

23,30

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,20

Kuřata 65 % (JUT)**

48,90

Vejce tříď. ks***

1,84

Vejce průměr ks**

2,01

Vejce prům.L+M kg**

34,60

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,35

Kuřata A ž. hm.##

23,70

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,80

Kuřata 65 % (JUT)**

51,10

Vejce tříď. ks***

2,10

Vejce průměr ks**

2,01

Vejce prům.L+M kg**

35,80

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis t

Druh

Říjen

Listopad

Kuřata

25,6

23,2

Drůbež celkem

25,8

23,4

 

CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Říjen

Listopad

Kuřata

23,30

23,70

 

Zásoby celé drůbeže, tis. t

Druh

Říjen

Listopad

Kuřata

1,9

2,4

Drůbež celkem

2,0

2,6

 

Prodej nedělené na vnitřní trh, tis. t

Druh

Říjen

Listopad

Kuřata

5,4

5,3

Drůbež celkem*)

5,6

5,4

Pozn.: Zohlednili jsme i odhad údajů za druhy, které nemohlo MZe uvést s ohledem na individuální údaje. Jinak by nebyl zřetelný vývoj.

Zdroj: MZe, 2. 1.

 

4. - 7. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,60

Kuřata A ž. hm.##

23,65

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,75

Kuřata 65 % (JUT)**

51,80

Vejce tříď. ks***

2,10

Vejce průměr ks**

2,30

Vejce prům.L+M kg**

32,30

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t

Druh

Listopad

Prosinec

Kuřata

23,2

18,2

Drůbež celkem

23,4

18,6

 

Průměrná CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Listopad

Prosinec

Kuřata

23,70

23,65

 

Zásoby nedělené drůbeže, tis. t

Druh

Listopad

Prosinec

Kuřata

2,4

2,4

Drůbež celkem

2,6

2,4

 

Prodej nedělené drůbeže na vnitřní trh, tis. t

Druh

Listopad

Prosinec

Kuřata

5,3

4,6

Drůbež cekem

5,5

4,9

Zdroj: MZe, 25. 1.

 

8. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,60

Kuřata A ž. hm.##

23,65

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,75

Kuřata 65 % (JUT)**

51,80

Vejce tříď. ks***

2,10

Vejce průměr ks**

2,30

Vejce prům.L+M kg**

32,30

 

9. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,60

Kuřata A ž. hm.##

23,65

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,75

Kuřata 65 % (JUT)**

51,80

Vejce průměr ks**

2,12

Vejce prům.L+M kg**

32,30

 

10. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,60

Kuřata A ž. hm.##

23,65

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,60

Kuřata 65 % (JUT)**

53,50

Vejce tříď. ks***

2,07

Vejce průměr ks**

2,12

Vejce prům.L+M kg**

32,80

 

Drůbež

Nákup celé drůbeže, tis. t

Druh

Prosinec

Leden

Kuřata

18,2

22,0

Drůbež celkem

18,6

22,2

Pozn.: bez slepic, v prosinci neuvedeny pro individualitu údajů, celkový údaj by tak byl zkreslující

 

Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Prosinec

Leden

Kuřata

23,63

23,59

 

Zásoby celé drůbeže, tis. t

Druh

Prosinec

Leden

Kuřata

2,4

2,5

Drůbež celkem

2,4

2,5

Pozn.: opět bez slepic - viz výše

 

Prodej na vnitřní trh, tis. t

Druh

Prosinec

Leden

Kuřata

4,6

4,9

Drůbež celkem

4,9

5,3

Zdroj: MZe, 3. 3.

 

11. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,60

Kuřata A ž. hm.##

23,65

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,60

Kuřata 65 % (JUT)**

53,50

Vejce tříď. ks***

2,07

Vejce průměr ks**

2,12

Vejce prům.L+M kg**

32,80

 

12.-14. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,30

Kuřata A ž. hm.##

23,45

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,60

Kuřata 65 % (JUT)**

52,70

Vejce tříď. ks***

2,09

Vejce průměr ks**

2,07

Vejce prům.L+M kg**

32,50

 

Vejce

SVS nevpustila do oběhu 1,2 mil. ks vajec (0,8 mil z Polska, 0,3 mil. ze Španělska a necelých 0,1 mil. ze Slovenska). Nesplňovaly podmínky pro uvedení do prodeje.

Zdroj: SVS, ČRo, Agroweb, 14. 3.

 

15.-17. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,30

Kuřata A ž. hm.##

23,45

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,45

Kuřata 65 % (JUT)**

54,60

Vejce tříď. ks***

2,09

Vejce průměr ks**

2,05

Vejce prům.L+M kg**

26,30

 

Drůbež

Nákup drůbeže, tis. t

Druh

Leden

Únor

Kuřata

21,5

18,6

Drůbež celkem*

22,4

19,6

Pozn.: v únoru připočten odhad u slepic, ve zdroji neuvedeno pro individuální údaj

 

Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Leden

Únor

Kuřata

23,60

23,45

 

Zásoby celé drůbeže, tis. t

Druh

Leden

Únor

Kuřata

2,5

3,1

Drůbež celkem

2,7

3,3

 

Prodej celé drůbeže na vnitřní trh, tis. t

Druh

Leden

Únor

Kuřata

5,0

4,2

Drůbež celkem

5,5

4,4

Zdroj: MZe, 31. 3.

 

18.-25. týden

 

Kuřata I. ž. hm.***

23,65

Kuřata A ž. hm.##

23,45

Kuřata tř. I. ž.hm.**

23,75

Kuřata 65 % (JUT)**

52,60

Vejce tříď. ks***

1,80

Vejce průměr ks**

1,70

Vejce prům.L+M kg**

25,00

 

Drůbež

Nákup, tis. t

Druh

3/08

4/08

Kuřata

20,8

23,4

 

Cena, Kč/kg ž. hm.

Druh

3/08

4/08

Kuřata

23,60

23,75

 

Zásoby, tis. t

Druh

3/08

4/08

Kuřata

3,4

4,1

 

Prodej, tis. t

Druh

3/08

4/08

Kuřata

5,0

4,8

Zdroj: MZe, 26. 5.

 

 

Zpět na hlavní stránku