Krmiva

 

Rok 2007 - je kurzívou 

 

1. týden

 

Hrách krmný *)

3140

Řepk. šroty-nab.#

3400

 

2. týden

 

Hrách krmný***)

3170

Hrách krmný *)

3140

Řepk. šroty-nab.#

3400

 

3. týden

 

Hrách krmný***)

3170

Hrách krmný *)

3270

Řepk. šroty-nab.#

3400

 

4. týden

 

Hrách krmný***)

3170

Hrách krmný *)

3270

Řepk. šroty-nab.#

3400

 

Krmiva

Plocha ozimů k 30. 11.

Plodina/ Rok

2005/6

2006/7

Jetel červený

55

52

Vojtěška

71

68

Ostatní víceleté pícniny

70

73

Celkem

196

194

Zdroj: MZe, 17. 1.

 

Krmiva

Ceny průmyslových výrobců krmných směsí, Kč/t

Kategorie

Říjen

Listopad

Předvýkrm prasat

4740

4780

Prasata nad 65 kg

4010

4130

Brojleři

6200

6220

Nosnice

4950

4990

Zdroj: ČSÚ, in SZIF, 16. 1.

 

Krmiva

Lupina bílá

Ukazatel 

Hodnota

Plocha v r. 2006, tis. ha

2,8

Výnosy, t/ha

2,5 - 4,5

Obsah bílkovin

až 39 %

Lupina bílá má zlepšující účinek jako předplodina v osevním postupu. Je využívána jako náhrada sóji.

Pramen: Reklama v kalendáři Zemědělského týdeníku (3. týden)

Je náročná na agrotechnické postupy.

Pramen: Vlastní doplnění dle článku buď v Zemědělci nebo Zemědělském týdeníku v r. 2006.

 

5. týden

 

Hrách krmný***)

3540

Hrách krmný *)

3290

Řepk. šroty-nab.#

3400

 

6. týden

 

Hrách krmný***)

3540

Hrách krmný *)

3290

Řepk. šroty-nab.#

3400

 

7. týden

 

Hrách krmný***)

3540

Hrách krmný *)

3420

Řepk. šroty-nab.#

3600

 

8. týden

 

Hrách krmný *)

3420

Řepk. šroty-nab.#

3600

 

9. týden

 

Hrách krmný *)

3410

Řepk. šroty-nab.#

4000

 

Krmné směsi

Cena průmyslových výrobců

Kategorie

Listopad

Prosinec

Předvýkrm prasat

4780

4790

Prasata nad 65 kg

4130

4190

Brojleři

6220

6250

Nosnice

4990

5040

Zdroj: ČSÚ, in SZIF, 15. 2.

 

10. týden

 

Hrách krmný***)

3330

Hrách krmný *)

3410

Řepk. šroty-nab.#

4000

 

11. týden

 

Hrách krmný***)

3330

Hrách krmný *)

3450

Řepk. šroty-nab.#

4000

 

12. týden

 

Hrách krmný***)

3330

Hrách krmný *)

3450

Řepk. šroty-nab.#

4000

 

Krmiva

Ceny průmyslových výrobců krmiv, Kč/t

Kategorie

Prosinec

Leden

Předvýkrm prasat

4790

4850

Prasata nad 65 kg

4190

4230

Brojleři

6250

6380

Nosnice

5040

5030

Zdroj: ČSÚ, in SZIF

 

Krmiva

Plocha lupiny v r. 2006, tis. ha

Druh

Plocha

Lupina bílá

5

Všechny druhy celkem

7,5

Letos zřejmě plochy o něco klesnou.

Zdroj: Zemědělec č. 11

 

13. týden

 

Hrách krmný *)

3380

Řepk. šroty-nab.#

4000

 

14. týden

 

Hrách krmný***)

3570

Hrách krmný *)

3380

Řepk. výlisky-nab.#

4250

Seno 1. jakost ***)

1250

Siláž do 35 % suš.***

740

 

15. týden

 

Hrách krmný***)

3570

Hrách krmný *)

3380

Řepk. výlisky-nab.#

4250

Seno 1. jakost ***)

1250

Siláž do 35 % suš.***

740

 

16. týden

 

Hrách krmný***)

3570

Hrách krmný *)

3380

Řepkové výlisky #)

4250

Seno 1. jakost ***)

1250

Siláž do 35 % suš.***

740

 

17. týden

 

Hrách krmný *)

3380

Řepkové výlisky #)

4250

Seno 1. jakost ***)

1250

Siláž do 35 % suš.***

740

 

Krmiva

Ceny průmyslových výrobců krmných směsí, Kč/t

Kategorie

Leden

Únor

Předvýkrm prasat

4850

4940

Prasata nad 65 kg

4230

4270

Brojleři

6380

6490

Nosnice

5030

5100

Zdroj: ČSÚ, in SZIF, 16. 4.

 

18. týden

 

Hrách krmný***)

3720

Hrách krmný *)

3380

Řepkové výlisky #)

4250

Seno 1. jakost ***)

1180

Siláž do 35 % suš.***

630

 

19. týden

 

Hrách krmný***)

3720

Hrách krmný *)

3380

Řepkové výlisky #)

4250

Seno 1. jakost ***)

1180

Siláž do 35 % suš.***

630

 

20. týden

 

Hrách krmný***)

3720

Hrách krmný *)

3380

Řepkové výlisky #)

4000

Seno 1. jakost ***)

1180

Siláž do 35 % suš.***

630

 

21. týden

 

Hrách krmný *)

3410

Řepkové výlisky #)

4000

Seno 1. jakost ***)

1180

Siláž do 35 % suš.***

630

 

Krmiva

Ceny průmyslových výrobců krmných směsí, Kč/t

Kategorie

Únor

Březen

Předvýkrm prasat

4940

4990

Prasata nad 65 kg

4270

4300

Brojleři          

6490

6510

Nosnice        

5100

5070

Zdroj: ČSÚ, in SZIF

 

22. týden

 

Hrách krmný***)

3880

Hrách krmný *)

3410

Řepkové výlisky #)

4000

Seno 1. jakost ***)

980

Siláž do 35 % suš.***

630

 

23. týden

 

Hrách krmný***)

3880

Hrách krmný *)

3520

Řepkové výlisky #)

4000

Seno 1. jakost ***)

980

Siláž do 35 % suš.***

630

 

24. týden

 

Hrách krmný***)

3880

Hrách krmný *)

3520

Řepkové výlisky #)

4000

Seno 1. jakost ***)

980

Siláž do 35 % suš.***

630

Siláž do 35 % suš.***

630

 

25. týden

 

Hrách krmný *)

3520

Řepkové výlisky #)

3800

Seno 1. jakost ***)

980

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Prasata předv.***

5020

KS-Prasata>65 kg***

4340

KS-Brojleři ***

6540

KS-Nosnice ***

5070

 

Krmiva

Průměrné ceny průmyslových výrobců krmných směsí, Kč/t

Kategorie

Březen

Duben

Předvýkrm prasat

4990

5020

Prasata nad 65 kg

4300

4340

Brojleři

6510

6540

Nosnice

5070

5070

Zdroj: ČSÚ, in SZIF

 

26. týden

 

Hrách krmný***)

4050

Hrách krmný *)

3400

Řepkové výlisky #)

3800

Seno 1. jakost ***)

1130

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Předv. prasat***

5020

KS-Prasata>65kg***

4340

KS-Brojleři ***

6540

KS-Nosnice ***

5070

 

27. týden

 

Hrách krmný***)

4050

Hrách krmný *)

3420

Řepkové výlisky #)

3800

Seno 1. jakost ***)

1130

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Předv. prasat***

5020

KS-Prasata>65kg***

4340

KS-Brojleři ***

6540

KS-Nosnice ***

5070

 

28. týden

 

Hrách krmný***)

4050

Hrách krmný *)

3420

Řepkové výlisky #)

3800

Seno 1. jakost ***)

1130

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Předv. prasat***

5020

KS-Prasata>65kg***

4340

KS-Brojleři ***

6540

KS-Nosnice ***

5070

 

29. týden

 

Hrách krmný *)

3440

Řepkové výlisky #)

3800

Seno 1. jakost ***)

1130

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Předv. prasat***)

5100

KS-Prasata>65kg***)

4420

KS-Brojleři ***)

6620

KS-Nosnice ***)

5200

 

30. - 32- týden

 

Hrách krmný***)

3650

Hrách krmný *)

3510

Řepkové výlisky #)

3600

Seno 1. jakost ***)

1050

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Předv. prasat***)

5100

KS-Prasata>65kg***)

4420

KS-Brojleři ***)

6620

KS-Nosnice ***)

5200

 

33. týden

 

Hrách krmný***)

3650

Hrách krmný *)

3790

Řepkové výlisky #)

3600

Seno 1. jakost ***)

1050

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Předv. prasat***)

5100

KS-Prasata>65kg***)

4420

KS-Brojleři ***)

6620

KS-Nosnice ***)

5200

 

34. týden

 

Hrách krmný *

3790

Hrách krmný***

3650

Řepkové výlisky#

3800

Seno 1. jakost ***

1050

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Předv. prasat***

5090

KS-Prasata>65kg***

4410

KS-Brojleři ***

5690

KS-Nosnice ***

5200

 

35. týden

 

Hrách krmný***

3790

Hrách krmný *

4040

Řepkové výlisky#

3800

Seno 1. jakost ***

1350

Siláž do 35 % suš.***

660

KS-Předv. prasat***

5090

KS-Prasata>65kg***

4410

KS-Brojleři ***

6590

KS-Nosnice ***

5200

 

ŽV - krmiva

Dne 28. 8. se předpokládá na výstavě Země živitelka konat "Živočišné fórum" s diskusí o promítnutí zvýšených cen obilovin do cen a nákladů v ŽV.

Zdroj: APIC-AK, 21. 8.

 

Krmiva

Průměrné ceny krmných směsí v II. čtvrtletí

Druh KS

Kč/t

KS-Selata ČOS

7600

KS-Prasata A2

4680

KS-Prasata CDP

4480

KS-Prasnice KPB

4490

KS-Nosnice

5160

KS-Brojleři BR2

6710

KS-Brojleři BR3

5980

KS-Telata ČOT-B

4630

Zdroj: ČSÚ, 14. 8.

 

36. týden

 

Hrách krmný***

3790

Hrách krmný *

4040

Řepkové výlisky#

4000

Seno 1. jakost ***

1350

Siláž do 35 % suš.***

660

KS-Předv. prasat***

5100

KS-Prasata>65kg***

4630

KS-Brojleři ***

6640

KS-Nosnice ***

5310

 

37. týden

 

Hrách krmný***

3790

Hrách krmný *

4110

Řepkové výlisky#

4100

Seno 1. jakost ***

1350

Siláž do 35 % suš.***

660

KS-Předv. prasat***

5100

KS-Prasata>65kg***

4630

KS-Brojleři ***

6640

KS-Nosnice ***

5310

 

38. týden

 

Hrách krmný *

4110

Řepkové výlisky#

4100

Seno 1. jakost ***

1350

Siláž do 35 % suš.***

660

KS-Předv. prasat***

5100

KS-Prasata>65kg***

4630

KS-Brojleři ***

6640

KS-Nosnice ***

5310

 

39. týden

 

Hrách krmný *

4360

Řepkové výlisky#

5000

Seno 1. jakost ***

1350

Siláž do 35 % suš.***

660

KS-Předv. prasat***

5100

KS-Prasata>65kg***

4630

KS-Brojleři ***

6640

KS-Nosnice ***

5310

 

40. týden

 

Hrách krmný***

3810

Hrách krmný *

4360

Řepkové výlisky#

5000

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

680

KS-Předv. prasat***

5100

KS-Prasata>65kg***

4630

KS-Brojleři ***

6640

KS-Nosnice ***

5310

 

41. týden

 

Hrách krmný***

3810

Hrách krmný *

4570

Řepkové výlisky#

5000

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

680

KS-Předv. prasat***

5690

KS-Prasata>65kg***

5070

KS-Brojleři ***

7150

KS-Nosnice ***

5520

 

Krmiva

Odhad sklizně dle ČSÚ

Komodita

Plocha, tis. ha

Výnos, t/ha

Výroba, mil. t

Kukuřice na zeleno

180

34

6,1

 

Odhad sklizně dle ČSÚ

Komodita

Plocha, tis. ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Hrách

23

2,5

60

Zdroj: ČSÚ, 8. 10., odhad z údajů zjištěných k 15. 9.

 

42. týden

 

Hrách krmný***

3810

Hrách krmný *

4570

Řepkové výlisky#

5350

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

680

KS-Předv. prasat***

5690

KS-Prasata>65kg***

5070

KS-Brojleři ***

7150

KS-Nosnice ***

5520

 

43. týden

 

Hrách krmný *

4690

Řepkové výlisky#

5350

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

680

KS-Předv. prasat***

5690

KS-Prasata>65kg***

5070

KS-Brojleři ***

7150

KS-Nosnice ***

5520

 

44. - 47. týden

 

Hrách krmný***

4170

Hrách krmný *

4810

Řepkové výlisky#

5250

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Předv. prasat***

5880

KS-Prasata>65kg***

5250

KS-Brojleři ***

7330

KS-Nosnice ***

5760

 

48. týden

 

Hrách krmný***

4930

Hrách krmný *

4810

Řepkové výlisky#

5250

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Předv. prasat***

5880

KS-Prasata>65kg***

5250

KS-Brojleři ***

7330

KS-Nosnice ***

5760

 

49. týden

 

Hrách krmný***

4930

Hrách krmný *

4780

Řepkové výlisky#

5250

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

630

KS-Předv. prasat***

5880

KS-Prasata>65kg***

5250

KS-Brojleři ***

7330

KS-Nosnice ***

5790

 

50. týden

 

Hrách krmný*** 4930
Hrách krmný * 4780
Řepkové výlisky# 5100
Seno 1. jakost *** 1110
Siláž do 35 % suš.*** 630
KS-Předv. prasat*** 6470
KS-Prasata>65kg*** 5910
KS-Brojleři *** 7810
KS-Nosnice *** 6390

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Hrách krmný***

5210

Hrách krmný *

4850

Řepkové výlisky#

5100

Seno 1. jakost ***

1080

Siláž do 35 % suš.***

650

KS-Předv. prasat***

6630

KS-Prasata>65kg***

6040

KS-Brojleři ***

8220

KS-Nosnice ***

7060

 

4. - 7. týden

 

Hrách krmný***

5210

Hrách krmný *

4920

Řepkové výlisky#

5500

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

610

KS-Předv. prasat***

6840

KS-Prasata>65kg***

6260

KS-Brojleři ***

8300

KS-Nosnice ***

7160

 

8. týden

 

Hrách krmný *

4920

Řepkové výlisky#

5500

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

610

KS-Předv. prasat***

6840

KS-Prasata>65kg***

6260

KS-Brojleři ***

8300

KS-Nosnice ***

7160

 

9. týden

 

Hrách krmný *

4930

Řepkové výlisky#

5700

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

610

KS-Předv. prasat***

6840

KS-Prasata>65kg***

6260

KS-Brojleři ***

8300

KS-Nosnice ***

7160

 

10. týden

 

Hrách krmný *

5000

Hrách krmný***

5370

Řepkové výlisky#

5700

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

610

KS-Předv. prasat***

6740

KS-Prasata>65kg***

6280

KS-Brojleři ***

8390

KS-Nosnice ***

7240

 

11. týden

 

Hrách krmný***

5370

Hrách krmný *

5000

Řepkové výlisky#

6300

Seno 1. jakost ***

1110

Siláž do 35 % suš.***

610

KS-Předv. prasat***

6740

KS-Prasata>65kg***

6280

KS-Brojleři ***

8390

KS-Nosnice ***

7240

 

12.-14. týden

 

Hrách krmný***

5650

Hrách krmný *

5240

Řepkové výlisky#

6600

Seno 1. jakost ***

1120

Siláž do 35 % suš.***

570

KS-Předv. prasat***

6740

KS-Prasata>65kg***

6280

KS-Brojleři ***

8390

KS-Nosnice ***

7240

 

15.-17. týden

 

Hrách krmný***

5650

Hrách krmný *

5310

Řepkové výlisky#

6600

Seno 1. jakost ***

1120

Siláž do 35 % suš.***

570

KS-Předv. prasat***

7080

KS-Prasata>65kg***

6340

KS-Brojleři ***

8800

KS-Nosnice ***

7390

 

18.-25. týden

 

Hrách krmný *

4740

Řepkové výlisky#

6400

Seno 1. jakost ***

1090

Siláž do 35 % suš.***

570

KS-Předv. prasat***

7130

KS-Prasata>65kg***

6450

KS-Brojleři ***

8950

KS-Nosnice ***

7520

 

 

Sójové krmivo

Vývoj ceny na komoditní burze

(Chicago)

 

 

 

Sója – sójové krmivo - nejcitlivěji reagovalo na vývoj počasí a kopíruje přesně s ním spojený odhad výroby. Vývoj ceny sójového krmiva je velmi podobný vývoji ceny kukuřice.

 

Zdroj dat: 

http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin

Prakticky všechny komodity jsou v 5. řádku ve formátu PDF.

Všechny sledované komodity naleznete také v dokumentu Microsoft Word.

Datum: 18. 6.

 

 

Zpět na hlavní stránku