Měrné jednotky, označení jakosti, další info k cenám

 

Měrné jednotky: Obilniny, řepka, cukrovka, slunečnice, krmiva - Kč/t bez dopravy; Mák, chmel - tis. Kč/t; Řepka, hořčice, len - Kč/t nebo tis. Kč/t (pokud cena překročí 10 000 Kč a nevešla by se nám do tabulky); Brambory, zelenina, ovoce - Kč/kg; Mléko: Kč/l; Vejce: Kč/kus nebo Kč/kg; Skot, prasata - Kč/kg živé hmotnosti nebo Kč/kg jatečně upraveného těla za studena; Kuřata: Kč/kg živé hmotnosti nebo celá kuřata v jateční hmotnosti - takzvaná 65% kuřata.

Q, I, A, E, U, R, O, P - označení jakosti; L, M - velikost vajec (prům. L+M - průměr cen vajec velikostí L a M), jen „prům.“ u vajec - průměr cen všech velikostí vajec.

Další: (brambory) poz. k. - brambory pozdní konzumní; max. c. - maximální cena; hroz. m. (vinné) - hrozny moštové; KS – krmná směs (pro…); předv. prasat – předvýkrm prasat; prasata>65kg – prasata nad 65 kg; vý. (u ceny býků, jalovic) - na vývoz.

Zdroj cen ovoce u SZIF – Ovocnářská unie; zdroj cen zeleniny u SZIF – Zelinářská unie Čech a Moravy.