Mléko

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

1. týden

 

Mléko Q **)

7,62

 

Mléko

Čerpání roční mléčné kvóty pro dodávky

Ukazatel

Skutečnost 1. 4.-30. 11.

Údaje pro porovnání

Komodita

Dodáno,

mil. tun

Dodáno,

%

Roční kvóta, mil. t

Kolik připadá na

8 měsíců %

Mléko

1,80

66%

2,73

66,5%

Zdroj: SZIF, 22. 12.

 

2. týden

 

Mléko Q***)

7,73

 

Mléko

Průměrný denní nákup, mil. litrů

Komodita

Říjen

Listopad

Listopad 2005

Mléko

6,07

6,01

6,18

Pozn.: Nákup mléka vyrobeného v ČR mlékárnami z ČR.

Vlastní doplnění: Část mléka od výrobců v ČR  se vyváží (obvykle směrem na západ). A naopak mlékárny část mléka potřebného pro svou výrobu dovážejí (obvykle směrem z východu).

 

Průměrné CZV, Kč/l

Kvalita

Říjen

Listopad

Mléko celkem

7,67

7,72

Mléko I. tř.

7,67

7,72

 

Průměrné parametry mléka, %

Ukazatel

%

Tučnost

4,0 %

Bílkoviny

3,4 %

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Říjen

Listopad

SOM

0,8

0,5

Máslo

1,1

1,3

Sýry přír.

3,9

3,7

Zkratka: SOM - sušené odtučněné mléko

Zdroj: MZe, 5. 1.

 

Sestavili jsme pro Vás přehled cen s grafy. U údajů ČSÚ pro mléko jsme se chybějící údaj za prosinec snažili co nejlépe dopočítat z jiných dostupných údajů, a to od SZIF.

Zdroje:

Mléko - údaje ČSÚ kromě prosince. Ten je VELMI přibližně vypočten koeficientem z údaje SZIF za SOM.

 

 

3. týden

 

Mléko Q***)

7,73

 

SVZ MZe

Na přelomu roku vyšlo několik situačních a výhledových zpráv MZe:

Králíci

Vepřové maso - marketingová studie

Půda

Brambory

Skot - hovězí maso

Mléko

Bohužel se nám z časových důvodů nepodařilo z nich udělat výtah, jako je tomu obvykle.

Možná budeme mít sílu tak učinit v nejbližší době, ale nechceme slibovat nereálné.

M. S.

 

4. týden

 

Mléko Q***)

7,73

 

Mléko

Náměstkyně ministra financí se domnívá, že dávky za překročení mléčných kvót jsou sankcemi ze závazkových vztahů a lze je uplatnit jako daňově uznatelný náklad v základu daně z příjmu.

Zdroj: ZS ČR, 18. 1.

 

5. týden

 

Mléko Q***)

7,79

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. l

Komodita

Prosinec

Nárůst oproti listopadu

Porovnání s prosincem 2005

Mléko

6,11

+0,11

-0,15

 

Průměrné CZV, Kč/kg

Komodita

Listopad

Prosinec

Mléko celkem

7,72

7,76

Mléko I. tř.

7,72

7,79

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Listopad

Prosinec

SOM

0,5

1,1

Máslo

1,3

1,1

Sýry přírodní

3,7

4,0

Zdroj: MZe, 26. 1.

 

Mléko

Průměrná CZV za rok 2006

Komodita

Cena, Kč/l

Meziroční snížení, %

Mléko

7,82

-5 %

 

Kvóta výrobců mléka a nákup jejich mléka mlékárnami v ČR v r. 2006      

Komodita

Kvóta*, mld. l

Nákup, mld. l

Meziroční snížení, %

Mléko

2,60

2,33

-6 %

Pozn.: * v kvótovém roce 2005/2006

 

Mléko a mléčné výrobky

Zahraniční obchod za rok (prosinec 05 - listopad 06)

Komodita

Bilance, tis. t

Mléko a mléčné výrobky

+470

Vývoz mléka se konal zejména do SRN a dále na Slovensko. Dovoz probíhal ze Slovenska, Polska a SRN.

Pozn.: Předběžné výsledky statistiky zahraničního obchodu, u zemí EU nezahrnuty méně statisticky významné obchody.

Zdroj: ČSÚ, 26. 1.,

 

Mléko, mýtné

Mýtné má zdražit výrobky Mlékárny Kunín cca o 5 %. Mýtné zvýší výdaje na rozvoz v míře, kterou nedokáže podnik vstřebat ve svých maržích.

Zdroj: ČTK, in PK ČR

 

6. týden

 

Mléko Q***)

7,79

 

7. týden

 

Mléko Q***)

7,79

 

8. týden

 

Mléko Q***)

7,79

 

Mléko

EK navrhuje zjednodušení společné organizace trhu s mlékem. Jedná se spíše o technická opatření v oblastech:

- soukromé skladování

- intervence u másla

- dovozní licence

- mléko (tekuté) - umožní se i jiný obsah tuku než jsou současné 3 kategorie

- podpora školního mléka – má být jedna míra podpory bez ohledu na druh (obsah tuku) v mléce a více svobody v rozhodování členských států

- standardizace podílu bílkovin v sušeném a kondensovaném mléce jako "minimálně 34 %“ v souladu s mezinárodními standardy.

Zdroj: EK, 15. 2.

 

Mléko - cena

Jelikož nejsou k dispozici aktuální ceny mléka, pokusili jsme se odhadnout jeho cenu v lednu podle vývoje cen SOM. Tak jsme to již jednou udělali, když jsme doplňovali chybějící údaj za prosinec do celoroční tabulky+grafu (odhadli jsme 7,80 Kč/l, ČSÚ pak uveřejnil cenu 7,79 Kč). Myslíme si, že by cena v lednu mohla vyjít opět o cca 0,05 Kč/l vyšší při porovnání s předchozím měsícem, tj. cca 7,85 Kč/l. Snad se moc nepleteme a Vám bude tato dřívější informace o odhadovaném vývoji cen trochu k užitku.

Zkratka: SOM - sušené odtučněné mléko

Zdroje: Údaje SZIF o cenách SOM; vlastní odhady

 

9. týden

 

Mléko Q***)

7,79

 

10. týden

 

Mléko Q***)

7,81

 

Mléko

Nákup mléka vyrobeného v ČR mlékárnami v ČR, mil. litrů

Ukazatel/Rok

2005

2006

Změna, %

Nákup mléka

2476

2330

-6 %

Důvodem poklesu je zejména vývoz mléka v cisternách ke zpracování do zahraničí.

 

Parametry, %

Ukazatel/Rok

2005

2006

Obsah tuku

3,9 %

3,9 %

Obsah bílkovin

3,4 %

3,4 %

Podíl I. a vyšší jakosti

94,1 %

93,7 %

 

Průměrné CZV, Kč/litr

Komodita/Rok

2005

2006

Mléko

8,28

7,81

 

Zahraniční obchod mlékárenskými výrobky, mld. Kč

Ukazatel/Rok

2005

2006

Změna, %

Vývoz     

10

12

+20 %

Dovoz           

6,5

7,5

+15 %

Saldo         

3,5

4,0

+25 %

Pozn.: Zaokrouhlováno

Zdroj: ČMSM dle statistického výkazu MZe, in Zemědělec č. 9

 

Mléko - kvóta

Kvóty a jejich naplnění, tis. t

Druh kvóty/ Ukazatel                  

Kvóta, tis. t

Plnění v tis. t,

1. 4. 2006 - 31. 1.

tj. % kvóty

Plnění za leden, tis. t

Dodávky mlékárnám

2735

2243

82,0

224

Přímý prodej               

3

2

59,1

0,2

Zdroj: SZIF, 28. 1.

 

Mléko - rozdělení kvót - rezerva

SZIF přidělil k 1. 3. nové kvóty mléka z rezervy.

Struktura žádostí: existující výrobci vers. noví žadatelé

Ukazatel

Počet

Celkem žádostí

1390

 -zvýšení stávající kvóty

1360

 -nové kvóty

30

 

Struktura žádostí: dodávky mlékárnám vers. přímý prodej

Ukazatel

Počet

Celkem žádostí

1390

 -dodávky mlékárnám

1345

 -přímý prodej i dodávky

40

 -přímý prodej

5

 

Vyřízení žádostí

Ukazatel

Počet

Žádosti celkem

1390

  -zamítnuto

210

   - formální nedostatky

90

   - menší než 75% plnění

120

 

Požadovaná výše nově přidělené kvóty (vše dodávky mlékárnám)

Ukazatel

Tis. t

Celkem

96,5

 - existující výrobci

91,6

 - noví žadatelé

4,8

 

Výpočet koeficientu krácení žádostí (dodávky mlékárnám)

Ukazatel

Hodnota

Rozdělovaná rezerva, tis. t

50,0

Požadováno, tis. t

96,5

Koeficient pro krácení

0,52

Zdroj: SZIF, 28. 2.

 

11. týden

 

Mléko Q***)

7,81

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. l

Komodita

Prosinec

Leden

Nárůst

Porovnání s lednem 2006

Mléko

6,12

6,44

+0,32

+0,12

 

Nákup mlékárnami v ČR v lednu za celý měsíc, mil. l

Komodita

Od zemědělců z ČR

Ze zahraničí

Mléko

200

2,5

 

Průměrné CZV, Kč/litr

Komodita

Prosinec

Leden

Mléko celkem

7,76

7,81

Mléko I. tř.

7,79

7,82

 

Parametry mléka, %

Ukazatel

Prosinec

Leden

Tučnost

4,0

4,0

Bílkoviny

3,4

3,4

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Prosinec

Leden

SOM

1,1

1,5

Máslo

1,1

1,7

Sýry přírodní

4,0

4,3

Zkratka: SOM - sušené odtučněné mléko

Zdroj: MZe, 5. 3.

 

12. týden

 

Mléko Q***)

7,81

 

13. týden

 

Mléko Q***)

7,81

 

14. týden

 

Mléko Q***)

7,81

 

Mléko

Plnění kvóty pro dodávky mlékárnám, tis. tun (u podílu v %)

Komodita

Roční kvóta

Plnění 1. 4. - 28. 2.

Podíl, %

Plnění v únoru

Mléko

2734

2450

89,6 %

206

Zdroj: SZIF, 30. 3.

 

15. týden

 

Mléko Q***)

7,81

 

16. týden

 

Mléko Q***)

7,81

Mléko "celkem" ##)

7,80

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,81

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. litrů

Komodita

Leden

Únor

Změna, %

Mléko

6,44

6,57

+2 %

 

Nákup mléka mlékárnami za celý měsíc únor, mil. litrů

Komodita

Od zemědělců z ČR

Ze zahraničí

Mléko

184

2,5

 

Průměrné CZV, Kč/litr

Jakost/ Měsíc

Prosinec

Leden

Únor

"Mléko celkem"

7,76

7,81

7,80

Mléko tř. I a vyšší

7,79

7,82

7,81

 

Parametry mléka, únor

Ukazatel

%

Tučnost

4,0 %

Obsah bílkovin

3,4 %

 

Zásoby, tis. t

Druh

Leden

Únor

SOM

1,5

1,2

Máslo

1,7

2,0

Sýry přírodní

4,3

4,6

Zdroj: MZe, 10. 4.

 

17. týden

 

Mléko Q***)

7,81

Mléko "celkem" ##)

7,80

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,81

 

18. týden

 

Mléko Q***)

7,80

Mléko "celkem" ##)

7,80

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,81

 

Mléko

Nákup mléka mlékárnami v ČR, mil. litrů

Komodita

I. čtvrtletí r. 2006

I. čtvrtletí r. 2007

Změna, %

Mléko

583

591

+1 %

Zdroj: ČSÚ, 27. 4.

 

Mléko

Plnění kvóty, tuny a %

Druh        

Roční kvóta

Plnění kvóty za rok,

1. 4. 2006 - 31. 3. 2007

Podíl na roční kvótě

Jen březen

Dodávky mlékárnám

2.735

2.682

98,1 %

232

Přímý prodej           

3

2

70,0 %

0,2

Zdroj: SZIF, 26. 4.

 

Mléko

Průměrné CZV za leden a za únor, Kč/litr

Komodita

Kč/litr

Pozn.

Mléko

7,81

stagnace

Zdroj: VÚZE, 24. 4.

 

Mléko

Odbytové organizace pro mléko v ČR

1. Mlecoop - odbytové družstvo

2. Mlékařské a hospodářské družstvo JIH

3. Milkagro a. s.

 

Denní nákup mléka v ČR

Ukazatel

Mil. litrů

Celkem

6,4

-z toho přes odbytové organizace, cca

4,0

 

Srážky uplatňované nejmenovanou mlékárnou od dubna

Denní objem dodávek

Srážka na litr, Kč

Pod 500 litrů (300-500)

0,30

Pod 300 litrů

0,50

Zdroj: Mlékařské a hospodářské družstvo JIH, in Zemědělec č. 17

 

Mléko

Mlékařské a hospodářské družstvo JIH

Průměrná denní dodávka

Ukazatel

Hodnota

Počet odběrních míst u členů

335

Průměrný odběr (na 1 místo)

2,7 tis. l

Dodávka mlékárnám

900 tis. l

 

Počet členů

215

- družstva

50 %

- s. r. o.

20 %

- a. s.

15 %

- SH rolníci

20 %

Pozn.: podíly zaokrouhlovány; SHR - soukromě hospodařící rolníci

 

Rozdělení odběratelů

Odběratelé

Podíl

Madeta

70 %

Mlékárny v Goldsteigu (SRN)

30 %

Zdroj: Mlékařské a hospodářské družstvo JIH, in Zemědělec č. 17

 

19. týden

 

Mléko Q***)

7,80

Mléko "celkem" ##)

7,79

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,80

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, tis. l

Komodita

Únor

Březen

Zvýšení, %

Mléko

6,57

6,69

+1,8 %

 

Průměrná CZV, Kč/l

Kvalita

Únor

Březen

Mléko celkem

7,80

7,79

Mléko I. tř. a kvalitnější

7,81

7,80

 

Ukazatele, %

Parametr

%

Tučnost

3,9 %

Bílkoviny

3,4 %

 

Zásoby

Komodita

Únor

Březen

SOM

1,2

1,1

Máslo

2,0

1,7

Sýry přírodní

4,4

4,1

Zdroj: MZe, 3. 5.

 

20. týden

 

Mléko Q***)

7,80

Mléko "celkem" ##)

7,79

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,80

 

21. týden

 

Mléko Q***)

7,80

Mléko "celkem" ##)

7,79

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,80

 

Mléko

„Fungující“ mlékárny v Plzeňském kraji

Mlékárna

Majitelé

Mlékárna Klatovy

Alimpex, Praha

NET Kralovice

Albflor Milchverke, SRN

mlékárna ve Stříbře

Ehrmann, SRN + Alimpex, Praha

Prom-Prodej, Nepomuk

Fynerdale Holdings B.V.

V mlékárně Prom-Prodej s. r. o. Nepomuk získala majoritu společnost Fynerdale Holdings B.V. (Amsterdam). Fynerdale nabyla podíl i v Mlékárně Dvorec s. r. o. se sídlem v Plzni, která ovládá Prom-Podej. Má se jednat o investičního partnera, který má pomoci s investicemi do obnovení výroby kvalitních tvrdých sýrů. Oba předchozí majitelé z ČR zůstávají ve vedení podniku.

Zdroj: ČTK, in PK, 18. 5.

 

22. týden

 

Mléko Q***)

7,79

Mléko "celkem" ##)

7,79

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,80

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. l

Komodita

Březen

Duben

Mléko

6,69

6,77

 

Nákup mléka, mil. litrů

Prvovýrobci mléka

Březen

Duben

ČR

207

203

Zahraniční

3

4

 

Průměrná CZV, Kč/l

Komodita

Březen

Duben

Mléko "celkem"

7,79

7,79

Mléko I. jak. a vyšší

7,80

7,80

 

Průměrné parametry mléka

Ukazatel

%

Tučnost

3,9 %

Bílkoviny

3,3 %

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Březen

Duben

SOM

1,1

1,3

Máslo

1,7

1,7

Sýry přírodní

4,1

4,1

Zdroj: MZe, 25. 5.

 

23. týden

 

Mléko Q***)

7,79

Mléko "celkem" ##)

7,79

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,80

 

Mléko, r. 2006

Ukazatel

Hodnota

Nákup mléka, mil. l

2330

Počet mlékáren

50

Zdroj: ČMSM, in Zemědělský týdeník č. 22

 

24. týden

 

Mléko Q***)

7,79

Mléko "celkem" ##)

7,79

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,80

 

25. týden

 

Mléko Q***)

7,79

Mléko "celkem" ##)

7,79

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,80

 

26. týden

 

Mléko Q***)

7,80

Mléko "celkem" ##)

7,79

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,80

 

27. týden

 

Mléko Q***)

7,80

Mléko "celkem" ##)

7,80

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,81

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. litrů

Komodita

Duben

Květen

Mléko

6,77

6,79

 

Průměrná CZV, Kč/l

Komodita

Duben

Květen

Mléko "celkem"

7,79

7,80

Mléko I. tř. a vyšší

7,80

7,81

 

Parametry mléka v květnu, %

Ukazatel

%

Tučnost

3,8 %

Bílkoviny

3,3 %

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Duben

Květen

Suš. ml. celkem

2,2

2,2

SOM

1,3

1,5

Máslo

1,7

1,6

Sýry přírodní

4,1

3,7

Zdroj: MZe, 29. 6.

 

28. týden

 

Mléko Q***)

7,80

Mléko "celkem" ##)

7,80

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,81

 

29. týden

 

Mléko Q***)

7,80

Mléko "celkem" ##)

7,80

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,81

 

30. - 32. týden

 

Mléko Q***)

7,78

Mléko "celkem" ##)

7,79

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,80

 

Mléko

Vláda schválila uvolnění finančních prostředků na pokračování programu školního mléka v příštím školním roce.

Zdroj: MZe, in APIC-AK, 25. 7.

 

Mléko

Nákup mléka mlékárnami v II. čtvrtletí, mil. l

Komodita

II. 2006

II. 2007

Mléko

605

615

Zdroj: ČSÚ, in APIC-AK, 30. 7.

 

Mléko

Průměrný denní nákup, mil. l

Komodita

Květen

Červen

Mléko

6,79

6,74

 

Průměrné CZV, Kč/l

Komodita

Květen

Červen

Mléko "celkem"

7,80

7,79

Mléko tř. I a vyšší

7,81

7,80

 

Průměrné parametry mléka, %

Ukazatel

%

Tučnost

3,8 %

Bílkoviny

3,3 %

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Květen

Červen

SOM

1,5

1,1

Máslo

1,6

1,2

Sýry přírodní

3,7

3,6

Zdroj: MZe, 27. 7.

 

Mléko

Ceny mléčných výrobků, Kč/kg

Komodita

Duben

Červen

SOM - exportní cena, západní Evr.

83

110

SOM - SRN

78

97

Máslo - SRN

76

103

Máslo – ČR

82

83

Mléko - ČR spotř. c.

14,80

15,40

Zdroj: VÚZE, 15. 7.

 

Obilniny, řepka, cukrovka, (mléko), skot, prasata, drůbež a vejce, ekonomika

Výhled zemědělských trhů – včetně ČR - od EK

Mléko

Studie byla dělána z dat za prvních 5 měsíců r. 2007 a tehdy ještě předpokládala spíše nižší užití mléka, pokles cen a výrobu rostoucí pomaleji než bude růst kvót.

(V současnosti začíná být mléka v Evropě i ve světě nedostatek a poptávka po něm roste – vlastní poznámka.)

Zdroj: EK, 30. 7.

 

33. týden

 

Mléko Q***)

7,78

Mléko "celkem" ##)

7,79

Mléko tř. I. a vyšší ##)

7,80

 

34. týden

 

Mléko Q***

7,78

Mléko "celkem"##

7,79

Mléko tř. I. a vyš.##

7,80

 

35. týden

 

Mléko Q***

7,78

Mléko "celkem"##

 7,79

Mléko tř. I. a vyš.##

7,80

 

36. týden

 

Mléko Q***

7,78

Mléko "celkem"##

7,88

Mléko tř. I. a vyš.##

7,90

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. litrů

Komodita

Červen

Červenec

Mléko

6,74

6,66

 

Průměrné CZV, Kč/l

Kvalita

Červen

Červenec

Mléko "celkem"

7,79

7,88

Mléko tř. I. a vyšší

7,80

7,90

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Červen

Červenec

SOM

1,1

1,9

Máslo

1,2

1,1

Sýry přírodní

3,6

3,6

Zdroj: MZe, 30. 8.

 

Mléko

Plnění kvóty (dodávky mlékárnám)

Komodita

Kvóta celkem, tis. t

Plnění za 4 měsíce (4. - 7.), tis. t

Podíl na celkové kvótě, %

Mléko

2735

926

33,85 %

Zdroj: SZIF, 30. 8.

 

37. týden

 

Mléko Q***

7,78

Mléko "celkem"##

7,88

Mléko tř. I. a vyš.##

7,90

 

Mléko

V týdeníku Profit poptává firma Alsace Lait u přepravců z ČR přepravu mléka z Prahy do Hoerdtu (600 km, poblíž Štrasburku).

Zdroje: Profit č 33; www.googlemaps.com

 

Ceny potravin, mléko

Podle EP může za růst potravin především EK, která se není schopna přizpůsobit změnám na světovém trhu. Pí komisařka Bölová tento názor nesdílí a považuje současný vývoj za správný a přirozený. Současný vývoj je podle ní přesně to, co EK v r. 2007 od zemědělství zemí EU očekává. A v roce 2015 se mají zrušit veškeré kvóty na mléko.

Zdroj: Agroweb, 6. 9.

 

38. týden

 

Mléko Q***

7,78

Mléko "celkem"##

7,88

Mléko tř. I. a vyš.##

7,90

 

39. týden

 

Mléko "celkem"##

7,88

Mléko tř. I. a vyš.##

7,90

 

Mléko

Země Visegrádské 4 přednesly na neformálním jednání ministrů zemědělství EU společně návrh na:

- postupné každoroční zvyšování mléčných kvót o 5 - 6 %

- minimalizaci pokut za překročení kvóty.

Zdroj: MZe, 18. 9.

 

40. týden

 

Mléko Q***

7,92

Mléko "celkem"##

7,88

Mléko tř. I. a vyš.##

7,90

 

Mléko

(Průměrná) CZV mléka v srpnu

Komodita

Kč/litr

Mléko

8,10

Zdroj: ČMSM - Českomoravský svaz mlékárenský; MZe, 27. 9.

 

Mléko

Přehled o plnění kvóty pro dodávky mlékárnám za období od 1. 4. – 31. 8. 2007

Komodita

Kvóta celkem, tis. t

Plnění 4.-8. měs., tis. t

Podíl plnění na roční kvótě, %

Kolika procenty se podílí  5 měsíců na celém roku

Mléko

2735

1156

42,3 %

41,7 %

Zdroj: SZIF, 26. 9.; propočet podílu období od 1. dubna do 31. 8. na roku celkem - pro srovnání - vlastní

 

Mléko

Polsko předložilo na jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu návrh na každoroční zvyšování mléčné kvóty o 5 %. ČR tento návrh podpořila. Předtím na neformální schůzce ministrů zemědělství v Portu byl předložen (přinejmenším Nizozemím) návrh na okamžité zvýšení kvót o 2 - 3 %. Francie souhlasila se zvýšením o 2 % s tím, aby se nejdříve zpracoval odhad, k jakým důsledkům to povede. Polsko, Itálie a Španělsko žádaly rovněž zvýšení kvót. SRN předložilo návrh, aby se místo zvýšení kvót ustoupilo od postihů za překročení kvót. Výhodou tohoto opatření by bylo, že by bylo časově omezené. Důvodem je, že jednou zvýšené kvóty nebude tak jednoduché zase odejmout, pokud se poptávka po mléku opět sníží.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství SRN, 18. 9., in ZS ČR, 25. 9.

 

Mléko

CZV nabízená v současnosti výrobcům mléka z ČR

Země

Kč/litr

SRN

9,50

Itálie

11,00

 

Vývoz mléka z ČR

Rok

Mil. litrů

Podíl na celkových dodávkách mléka, %

2006

310

10 %

2007 - odhad

410

x

Zdroj: (Možná ČMSM - v článku to není jednoznačně uvedeno), in MZe, 27. 9.

 

41. týden

 

Mléko Q***

7,92

Mléko "celkem"##

8,08

Mléko tř. I. a vyš.##

8,11

 

Mléko

Denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. l

Komodita

Červenec

Srpen

Mléko

6,66

6,60

 

Průměrná cena, Kč/litr

Kvalita

Červenec

Srpen

Mléko "celkem"

7,88

8,08

Mléko tř. I a vyšší

7,90

8,11

 

Průměrné parametry mléka, %

Ukazatel

%

Tučnost

3,7 %

Bílkoviny

3,3 %

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Červenec

Srpen

SOM

2,8

3,1

Máslo

1,1

1,3

Sýry přírodní

3,6

3,9

Zdroj: MZe, 2. 10.

 

42. týden

 

Mléko Q***

7,92

Mléko "celkem"##

8,08

Mléko tř. I. a vyš.##

8,11

 

43. týden

 

Mléko Q***

7,92

Mléko "celkem"##

8,08

Mléko tř. I. a vyš.##

8,11

Mléko **#)

7,92

 

Mléko

Průměrná CZV, Kč/litr

Komodita

Červenec

Září

Mléko

7,78

7,92

Zdroj: VÚZE, 15. 10.

 

44. - 47. týden

 

Mléko Q***

8,14

Mléko "celkem"##

8,48

Mléko tř. I. a vyš.##

8,48

 

Mléko

Vláda na návrh MZe zjednodušila výrobcům mléka administrativu spojenou se systémem kvót.

Zdroj: MZe, 7. 11.

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. l

Komodita

Srpen

Září

Mléko

6,60

6,46

  

Průměrná CZV, Kč/litr

Kvalita

Srpen

Září

Mléko "celkem"

8,08

8,48

Mléko tř. I a vyšší

8,11

8,48

  

Zásoby, tis. t

Komodita

Srpen

září

SOM

2,1

2,1

Máslo

1,3

1,6

Sýr přírodní

3,8

3,8

Zdroj: MZe, 29. 10.

 

Mléko

Mlékařské a hospodářské družstvo Jih vypovědělo Madetě smlouvy na dodávku mléka z důvodu nízkých cen. Poté, co mu Madeta zvýšila cenu o 0,30 Kč na 9,80 Kč/litr svou výpověď stáhlo.

Zdroj: ČTK, in Zemědělský týdeník č. 45

 

Mléko

Držitelé mléčných kvót se mohou prostřednictvím aplikace na portálu Farmář od SZIF dozvědět o aktuálním stavu u svého podniku.

Zdroj: SZIF, in Zemědělský týdeník č. 44

 

Mléko

Cena mléka na západě ČR se šplhá už k 10 Kč/litr. Přesto je nižší než za hranicemi ve SRN. Naopak je ale vyšší než je tomu od Českých Budějovic směrem na východ. Zatímco na západě ČR je situace vypjatá jako struna, směrem na východ je poklid až pohoda.

Zdroj: AK, APIC-AK, 1. 11.

 

Mléko

Jednou z hlavních příčin rostoucí poptávky po mléku je její růst v Číně. Mléko se tam dováží hlavně z Austrálie a Nového Zélandu.

Zdroj: ČT, 22. nebo 21. 11.

 

48. týden

 

Mléko Q***

8,55

Mléko "celkem"##

8,48

Mléko tř. I. a vyš.##

8,48

 

49. týden

 

Mléko Q***

8,55

Mléko "celkem"##

9,37

Mléko tř. I. a vyš.##

9,37

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. litrů

Komodita

Září

Říjen

Mléko

6,5

6,3

 

Průměrná CZV, Kč/litr

Kvalita

Září

Říjen

Mléko "celkem"

8,48

9,37

Mléko I. tř. vč. Q

8,48

9,37

 

Průměrné parametry, %

Ukazatel

%

Tučnost

3,9 %

Bílkoviny

3,5 %

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Září

Říjen

SOM

2,1

1,7

Máslo

1,6

1,6

Sýry přírodní

3,8

3,9

Zdroj: MZe, 27. 11.

 

Mléko

Přehled o plnění kvóty pro dodávky mlékárnám za období od 1. 4. – 31. 10. 2007

Komodita

Kvóta celkem, tis. t

Plnění 4.-10. měs., tis. t

Podíl plnění na roční kvótě, %

Kolika procenty se podílí  7 měsíců na celém roku

Mléko

2735

1593

58,3 %

58,3 %

Zdroj: SZIF, 30. 11.; orientační propočet podílu období 7 měsíců od (1. dubna do 31. 10.) na roku celkem - pro srovnání - vlastní

 

50. týden

 

Mléko Q***

8,55

Mléko "celkem"##

9,37

Mléko tř. I. a vyš.##

9,37

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Mléko Q***

9,47

Mléko "celkem"##

9,98

Mléko tř. I. a vyš.##

9,99

 

Mléko

EK navrhla zvýšení mléčných kvót od 1. 4. 2008 o 2 %.

Lze předpokládat, že členské státy EU s tím budou souhlasit (vlastní poznámka).

Zdroj: Zemědělec č. 51

 

Mléko

MHD Jih a Madeta se při prvotních jednáních nedohodli na ceně mléka. Do konce března mají smlouvu s cenou kolem 10 Kč/litr. MHD Jih si přeje navýšení ceny s tím, že ve SRN je realizační cena cca 11,40 Kč/litr.

Madeta začala v 2. týdnu t. r. dovážet mléko z Polska a zmínila i jeho cenu: 9 Kč/litr.

MHD Jih si kromě výše ceny přeje vyjednávanou cenu zafixovat na celý rok. Tomu se Madeta bránila, vidí podle svého názoru, že v rámci evropského trhu začíná cena za mléko "v průměru stagnovat".

Madeta v případě nedostatku suroviny zvažovala zavřít až 2 své závody, v Českých Budějovicích a ve Strakonicích.

Podle čerstvých zpráv byla na obou stranách vůle k dohodě, i když jednání nebyla jednoduchá. Byla dohodnuta cena 10,30 Kč/litr mléka a v jednání je uzavření smlouvy na celý rok, ze strany MHD Jih byla vyslovena možnost uzavření dlouhodobé smlouvy o ceně do r. 2013.

Zdroj: Agroweb, 11. 1.; ČT, 11. 1.

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka vyrobeného v ČR mlékárnami z ČR, mil. litrů

Komodita

Říjen

Listopad

Mléko

6,28

6,22

 

Průměrná CZV, Kč/l

Kvalita

Říjen

Listopad

Mléko "celkem"

9,37

9,98

Mléko I. tř. vč. Q

9,37

9,99

 

Průměrné parametry mléka, %

Ukazatel

%

Tučnost

4,0 %

Bílkoviny

3,5 %

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Říjen

Listopad

SOM

1,7

1,6

Máslo

1,6

1,7

Sýry přírodní

3,9

4,4

Zdroj: MZe, 4. 1.

 

4. - 7. týden

 

Mléko Q***

9,98

Mléko "celkem"##

9,99

Mléko tř. I. a vyš.##

9,99

 

Mléko

Přehled o plnění kvóty pro dodávky mlékárnám za období od 1. 4. – 31. 12. 2007

Komodita

Kvóta celkem, tis. t

Plnění 4.-12. měs., tis. t

Podíl plnění na roční kvótě, %

Kolika procenty se podílí 9 měsíců na celém roce*

Mléko

2735

2025

74,02 %

75 %

Zdroje: SZIF, 30. 1.; * - orientační podíl období 9 měsíců od (1. dubna do 31. 12.) na roku celkem - pro srovnání

 

Mléko

Nákup mléka vyrobeného v ČR mlékárnami z ČR za rok 2007

Komodita

Mld. litrů

Meziroční změna, %

Mléko

2,39

+2,5

Pozn.: zaokrouhleno

Zdroj: ČSÚ, 28. 1.

 

Mléko

Průměrný denní prodej mléka vyrobeného v ČR mlékárnám v ČR, mil. litrů

Komodita

Listopad

Prosinec

Mléko

6,22

6,35

 

Průměrná CZV, Kč/litr

Kvalita

Listopad

Prosinec

Mléko "celkem"

9,98

9,99

Mléko tř. I vč. Q

9,99

9,99

 

Průměrné parametry mléka, %

Ukazatel

%

Tučnost

4,0

Bílkoviny

3,4

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Listopad

Prosinec

SOM

1,6

1,8

Máslo

1,7

1,7

Sýry přírodní

4,3

4,3

Zdroj: MZe, 28. 1.

 

8. týden

 

Mléko Q***

9,98

Mléko "celkem"##

9,99

Mléko tř. I. a vyš.##

9,99

 

9. týden

 

Mléko Q***

9,98

Mléko "celkem"##

9,99

Mléko tř. I. a vyš.##

9,99

 

Mléko, obiloviny, maso, zelenina

Hnutí Duha začalo aktivně vyhledávat výrobce biopotravin, které na trhu ČR chybí, např.:

- obyčejné bio sýry

- další mléčné výrobky

- chleba

- maso

- uzeniny

- zpracované zelenina.

Zdroj: Deník.cz, in www.agris.cz, 20. 2.

 

Mléko

AK uskutečnila jednání s MZe ohledně evidence dodávek mléka. AK vychází z údajů SZIF, kde k žádné odchylce nedošlo. Českomoravský svaz mlékárenský poté, co kontroloval doklady, uvedl, že např. za 1. pololetí r. 2007 není správně zaevidováno celkem 35 mil. litrů mléka. MZe příčinu rozdílných údajů zjišťuje.

Zdroj: www.agris.cz, 21. 2.; další zdroje

 

10. týden

 

Mléko Q***

10,10

Mléko "celkem"##

10,04

Mléko tř. I. a vyš.##

10,08

 

Mléko

Průměrný denní prodej mléka z ČR mlékárnám v ČR, mil. litrů

Komodita

Prosinec

Leden

Mléko

6,35

6,48

 

Průměrná CZV, Kč/litr

Kvalita

Prosinec

Leden

Mléko "celkem"

9,99

10,04

Mléko tř. I vč. Q

9,99

10,80

 

Průměrné parametry mléka, %

Ukazatel

Obsah, %

Tučnost

3,9 %

Bílkoviny

3,4 %

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Prosinec

Leden

SOM

1,8

1,3

Máslo

1,7

2,0

Sýry přírodní

4,3

4,6

Zdroj: MZe, 4. 3.

 

Mléko - zvýšení kvóty

Zemědělský výbor Evropského parlamentu souhlasí s navýšením mléčné kvóty o 2 % s tím, že by mělo být pro jednotlivé členské státy dobrovolné. Podle druhé zprávy Zemědělský výbor EP navrhl možnost volného přesouvání kvóty mezi státy. Sankce za překročení kvóty by se také platily jen v případě, že bude překročena celková kvóta v rámci EU.

Předpokládá se, že zvýšení bude přijato s termínem účinnosti od 1. 4.

Zdroj: Informační portál EU - in informační portál Businessinfo - in Euractiv.cz - in APIC-AK, 3. 3.; EP, in ASZ, 28. 2.

 

11. týden

 

Mléko Q***

10,10

Mléko "celkem"##

10,04

Mléko tř. I. a vyš.##

10,08

 

Mléko

Na jednání ministrů zemědělství rozšířené V4 byla shoda v obezřetném postupu postupného rušení mléčných kvót, tj. o tzv. soft-landing.

Zdroj: MZe, 5. 3.

 

12.-14. týden

 

Mléko Q***

10,07

Mléko "celkem"##

9,98

Mléko tř. I. a vyš.##

9,97

 

Mléko

Přehled o plnění kvóty pro dodávky mlékárnám za období od 1. 4. 2007 –  1. 3. 2008

Komodita

Kvóta celkem, tis. t

Plnění 4/07-2/08, tis. t

Podíl plnění na roční kvótě, %

Kolika procenty se podílí 11 měsíců na celém roce*

Mléko

2735

2469

90,3

91,7

Zdroj: SZIF, 28. 3.; * - orientační podíl období 11 měsíců od (1. dubna 2007 do 1. 3. 2008) na roku celkem - pro srovnání

 

Mléko

Ministři zemědělství zemí EU schválili 17. 3. navýšení mléčných kvót o 2 % od začátku nového kvótového roku - 1. 4. t. r.

Ukazatel

Tis. t

Nová kvóta pro ČR

2790

Zdroj: MZe pro Agroweb, 18. 3.

 

15.-17. týden

 

Mléko Q***

10,07

Mléko "celkem"##

9,98

Mléko tř. I. a vyš.##

9,97

 

Mléko

SZIF rozděloval k 1. 3. disponibilní množství kvóty mezi stávající nebo nové výrobce mléka.

Ukazatel

Hodnota

Počet žádostí

1150

Splnili pravidla - vyhověno

980

Koeficient krácení požadavků

0,28

Zdroj: SZIF, 15. 4.

 

Mléko

Průměrný denní nákup mléka z ČR mlékárnami v ČR, mil. litrů

Komodita

Leden

Únor

Mléko

6,48

6,65

 

Průměrné CZV, Kč/litr

Kvalita

Leden

Únor

Mléko "celkem"

10,04

9,98

Mléko tř. I vč. Q

10,08

9,97

 

 

Průměrné parametry, %

Ukazatel

%

Tučnost

3,9 %

Bílkoviny

3,4 %

 

Zásoby, tis. t

Komodita

Leden

Únor

SOM

1,3

1,6

Máslo

2,0

2,2

Sýry přírodní

4,6

5,1

Zdroj: MZe, 31. 3.

 

18.-25. týden

 

Mléko Q***

9,73

Mléko "celkem"##

9,19

Mléko tř. I. a vyš.##

9,19

 

Mléko

Plnění kvóty

Komodita

Kvóta roční, tis. t

Vyrobeno tis. t,

1. - 30. 4.

To je % roční kvóty

Období dělá na roce %

Mléko

2 735,4

228,4

8,34 %

8,33 %

Zdroj: SZIF

 

Mléko

AK se 3. 6. rozhodla podpořit od 27. 5. protestující farmáře ve SRN a na 5. 6. bylo stanoveno nedodat mlékárnám 10 % mléka. Jelikož po dosažení příslibu vyšších cen ve stejný den němečtí farmáři protest ukončili, skončila s akcí i AK.

Zdroj: APIC-AK, 12. 6.; www.agris.cz, 27. 5.; většina sdělovacích prostředků

 

Mléko

Denní nákup, mil. l

Komodita

3/08

4/08

Mléko

6,70

6,68

 

Cena, Kč/l

Komodita

3/08

4/08

Mléko celkem

9,69

9,19

Mléko Q a lepší

9,66

9,19

 

Zásoby, tis. t

Komodita

4/08

Meziměsíční změna, %

SOM

2,3

+7 %

Máslo

2,4

-1 %

Sýry přírodní

4,8

-3 %

Zdroj: MZe, 30. 5.

 

 

Mléko

Vývoj ceny na komoditní burze

(Chicago)

 

 

 

 

U sušeného mléka nejdříve hlavní věc: Už okolo 10. května byla situace taková, že u obchodů uzavíraných na květen se dohadovali protistrany nejčastěji na ceně okolo 18 (USD za libru. Zatímco dodávky, ke kterým mělo dojít v červu, se kupovaly v hodnotě mírně nad 20. Vzhledem k tomu, že se jedná o sušené mléko, příčinu nalézáme v cenách energií na sušení – je to ono období, kdy cena ropy citelně „poskočila“ (2. 5.: 115 USD/barel; 9. 5.: 126 USD/barel). Zřejmě proto je vlastně od začátku června cena sušeného mléka na hladině 20 USD/libru.  I přes 2 výkyvy se tak cena mléka držela velmi blízko oněm 2 dohodnutým hladinám: v květnu 18,2 USD za libru a v červnu 20,2 USD za libru. Kontrakty na další období jsou uzavřeny v průměrné výši uvedené v tabulce.

 

Rok/ Měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

2008

.

.

.

.

.

20,2

19,6

20,4

21,1

20,9

20,9

20,7

2009

20,5

20,4

20,5

20,4

20,3

20,5

20,5

20,7

20,8

20,6

20,2

20,3

 

Zhruba se dá říci, že ceny mléka byly a jsou stabilní a obchodníci očekávají, že i nadále budou.

Ceny sušeného mléka ale mohou ovlivnit zvyšující se náklady na sušení. (Ropa, 20. 6.: 136 USD/barel).

 

Zdroje dat:

Dlouho jsme hledali přímé linky na všechny burzy. Dáme Vám je:

http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin

Prakticky všechny komodity jsou v 5. řádku ve formátu PDF, mléko je v PDF o řádek níž (… continued).

Ječmen jsme hledali snad 3,5 hodiny. Tady je link:

https://www.theice.com/marketdata/wcereports/getDailySettlementPricesReport.do

U komodity dáte „Western Barely“ a vyjede Vám tabulka.

U řepky to bylo neméně dobrodružné. Najdete ji na:

http://www.liffe-commodities.com/

 

Datum: 18. 6.

 

 

Zpět na hlavní stránku