Obiloviny

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

1. týden

 

Pšenice potrav. *)

3830

Pšeň. potr.-popt.#

3550

Pšenice potrav. **)

3820

Pšenice krmná *)

3160

Pšeň. krm.-popt.#

3000

Pšenice krmná **)

3190

Ječmen sladov. *)

3800

Ječmen sladov. **)

3510

Ječmen krmný *)

2840

Ječmen krmný **)

2790

Ječmen potrav. **)

3130

Žito potravinář.**)

4340

Žito *)

4170

Kukuřice *)

3570

Kukuřice **)

3880

Technic. obilniny*)

2360

 

2. týden

 

Pšenice potrav.***)

3580

Pšenice potrav. *)

3830

Pšeň. potr.-popt.#

3550

Pšenice potrav. **)

3960

Pšenice krmná***)

2820

Pšenice krmná *)

3160

Pšeň. krm.-popt.#

3000

Pšenice krmná **)

3170

Ječmen sladov.***)

3430

Ječmen sladov. *)

3800

Ječmen sladov. **)

3510

Ječmen krmný***)

2600

Ječmen krmný *)

2840

Ječmen krmný **)

2730

Žito potravinář.**)

4710

Žito***)

3480

Žito *)

4170

Oves krmný***)

2600

Kukuřice *)

3570

Kukuřice **)

3650

Kukuřice krmná***)

3290

Technic. obilniny*)

2360

 

Sestavili jsme pro Vás přehled cen s grafy. Údaje z PBB jsou vybrány okolo poloviny příslušného měsíce ze skutečně realizovaných obchodů.

Zdroje:

Obilniny – PBB (Plodinová burza Brno)

 

 

3. týden

 

Pšenice potrav.***)

3580

Pšenice potrav. *)

3940

Pšeň. potr.-popt.#

3550

Pšenice potrav. **)

3960

Pšenice krmná***)

2820

Pšenice krmná *)

3270

Pšeň. krm.-popt.#

3000

Pšenice krmná **)

3170

Ječmen sladov.***)

3430

Ječmen sladov. *)

3830

Ječmen sladov. **)

3510

Ječmen krmný***)

2600

Ječmen krmný *)

2980

Ječmen krmný **)

2730

Žito potravinář.**)

4710

Žito***)

3480

Žito *)

4350

Oves krmný***)

2600

Kukuřice *)

3710

Kukuřice **)

3650

Kukuřice krmná***)

3290

Technic. obilniny*)

2410

 

Obilniny, řepka

Vlivem teplého počasí vzcházely v poslední době v ozimech plevele.

Zdroj: SRS, 11. 1.

 

Obilniny

V porostech ozimé pšenice a ozimého ječmene byl zaznamenán výskyt padlí travního v asi 20 (bývalých) okresech.

Zdroj: Zpráva za období 6. 11. - 31. 12. 2006, SRS, uveřejněno 11. 1.

 

Pranostika

Když déšť leden smáčí, neduhy s ním kráčí.

Zdroj: webové stránky ASZ

 

4. týden

 

Pšenice potrav.***)

3580

Pšenice potrav. *)

3940

Pšeň. potr.-popt.#

3550

Pšenice potrav. **)

3810

Pšenice krmná***)

2820

Pšenice krmná *)

3270

Pšeň. krm.-popt.#

3000

Pšenice krmná **)

3590

Ječmen sladov.***)

3430

Ječmen sladov. *)

3830

Ječmen krmný***)

2600

Ječmen krmný *)

2980

Ječmen krmný **)

2860

Žito potravinář.**)

4710

Žito***)

3480

Žito *)

4350

Oves krmný***)

2600

Kukuřice *)

3710

Kukuřice krmná***)

3290

Kukuřice **)

3600

Technic. obilniny*)

2410

 

Obiliny

Plochy ozimů k 30. 11.

Plodina/ Sezóna

2005/6

2006/7

Pšenice (ozimá)

780

740

Ječmen (ozimý)

130

125

Triticale

50

50

Celkem

990

955

Zdroj: MZe, 17. 1.

 

5. týden

 

Pšenice potrav.***)

3660

Pšenice potrav. *)

4050

Pšeň. potr.-popt.#

3550

Pšenice potrav. **)

4160

Pšenice krmná***)

2940

Pšenice krmná *)

3370

Pšeň. krm.-popt.#

3000

Pšenice krmná **)

3740

Ječmen sladov.***)

3480

Ječmen sladov. *)

3930

Ječmen krmný***)

2680

Ječmen krmný *)

3070

Ječmen krmný **)

3100

Žito***)

3580

Žito *)

4410

Oves krmný***)

2700

Oves krmný **)

2750

Kukuřice *)

3790

Kukuřice **)

3870

Kukuřice krmná***)

3430

Technic. obilniny*)

2410

 

6. týden

 

Pšenice potrav.***)

3660

Pšenice potrav. *)

4050

Pšeň. potr.-popt.#

3550

Pšenice potrav. **)

4020

Pšenice krmná***)

2940

Pšenice krmná *)

3370

Pšeň. krm.-popt.#

3000

Pšenice krmná **)

3410

Ječmen sladov.***)

3480

Ječmen sladov. *)

3930

Ječmen krmný***)

2680

Ječmen krmný *)

3070

Ječmen krmný **)

3110

Žito***)

3580

Žito *)

4410

Oves krmný***)

2700

Oves krmný **)

3370

Kukuřice *)

3790

Kukuřice **)

3940

Kukuřice krmná***)

3430

Technic. obilniny*)

2410

 

7. týden

 

Pšenice potrav.***)

3660

Pšenice potrav. *)

4180

Pšeň. potr.-popt.#

3700

Pšenice potrav. **)

4280

Pšenice krmná***)

2940

Pšenice krmná *)

3570

Pšeň. krm.-popt.#

3200

Pšenice krmná **)

3710

Ječmen sladov.***)

3480

Ječmen sladov. *)

4110

Ječmen krmný***)

2680

Ječmen krmný *)

3150

Ječmen krmný **)

3390

Žito***)

3580

Žito *)

4550

Oves krmný***)

2700

Oves krmný **)

3400

Kukuřice *)

3910

Kukuřice **)

3940

Kukuřice krmná***)

3430

Technic. obilniny*)

2410

 

Obiloviny, kukuřice

Rada ministrů zemědělství zemí EU nesouhlasila se zrušením intervenčního výkupu kukuřice. Ministři se shodli na tom, že situaci vyhodnotí znovu podle toho, jak se v praxi osvědčí zpřísnění kvalitativních parametrů při jejím výkupu.

Zdroj: Zemědělec č. 6

 

8. týden

 

Pšenice potrav. *)

4180

Pšeň. potr.-popt.#

3700

Pšenice potrav. **)

4280

Pšenice krmná *)

3570

Pšeň. krm.-popt.#

3200

Pšenice krmná **)

3880

Ječmen sladov. *)

4110

Ječmen krmný *)

3150

Ječmen krmný **)

3440

Žito potravinář.**)

4670

Žito *)

4550

Oves krmný **)

3070

Kukuřice *)

3910

Kukuřice **)

4340

Technic. obilniny*)

2410

 

Obilniny

Stav zásob k 31. 12.

Druh obilniny/ Typ subjektů

Všechny subjekty

Zemědělci a šlechtitelé

Mlýny, sladovny

Podniky ZZN

Pšenice celkem

1920

1210

45

670

 - z toho potrav.

530

300

35

190

Ječmen celkem

1290

780

100

405

 - z toho sladov.

410

170

95

145

Žito celkem

75

30

25

20

 - z toho mlýnsk.

40

7

25

10

Oves

95

75

0

20

Triticale

460

285

0

170

Kukuřice

90

65

0

20

Ostatní obiloviny

15

15

0

0

Všechny obilniny

3940

2460

175

1305

Zdroj: MZe, 16. 2.

 

9. týden

 

Pšenice potrav. *)

4220

Pšeň. potr.-popt.#

3900

Pšenice potrav. **)

4240

Pšenice krmná *)

3680

Pšeň. krm.-popt.#

3500

Pšenice krmná **)

3710

Ječmen sladov. *)

4120

Ječmen krmný *)

3290

Ječmen krmný **)

3270

Ječmen potrav. **)

3130

Žito potravinář.**)

4250

Žito *)

4800

Oves krmný **)

3290

Kukuřice *)

3940

Kukuřice **)

4340

Technic. obilniny*)

2410

 

Obilniny - kukuřice, bioetanol

V březnu má zahájit provoz Lihovar Vrdy. Poptává kukuřici pro výrobu bioetanolu.

Nabízená cena

Obsah škrobu*)

Základních 65 %

2800

Obvyklý, 73-75 %

3150-3230

Pozn.: * - ve 100% sušině

Dopravu v okruhu do 100 km hradí lihovar. Splatnost faktur lihovar slibuje 14denní.

Při uzavření krátkodobé nebo dlouhodobé smlouvy na dodávku energetických plodin vzniká zemědělcům nárok na dotaci.

Dotace

Plodina

Euro/ha

Energetické plodiny

45

Kontaktní tel.: 737 226 156

Zdroj: Agroweb, 21. 2.

 

Obilniny

Současné plochy

Druh

Tis. ha

Meziroční změna

Ozimé obilniny

960

-4 %

Zdroj: Odhad MZe, in Agroweb, 19. 2.

 

Cukrovka, kukuřice, bioplyn

MZe bude v souladu s restrukturalizačním plánem konzultovat s Evropskou komisí možnost přeměny 3 bývalých provozů společnosti Eastern Sugar na výrobny bioplynu. Cílem je jednak umožnit odbyt obilnin, tak splnění kritérií pro restrukturalizaci, aby se nezhatila výplata finanční náhrady za ukončení výroby. Bylo to řešeno na setkání p. ministra zemědělství, společnosti Eastern Sugar, společnosti Onivon a zástupců zemědělců v Hrochově Týnci.

Zdroj: MZe, 23. 2.

 

10. týden

 

Pšenice potrav.***)

3780

Pšenice potrav. *)

4220

Pšeň. potr.-popt.#

3900

Pšenice potrav. **)

4280

Pšenice krmná***)

3090

Pšenice krmná *)

3680

Pšeň. krm.-popt.#

3500

Pšenice krmná **)

3990

Ječmen sladov.***)

3680

Ječmen sladov. *)

4120

Ječmen sladov. **)

3920

Ječmen krmný***)

2810

Ječmen krmný *)

3290

Ječmen krmný **)

3250

Ječmen potrav.***)

3140

Ječmen potrav. **)

3130

Žito potravin.***)

3740

Žito potravinář.**)

4250

Žito *)

4800

Oves potravin.***)

4970

Oves krmný***)

2770

Oves krmný **)

3170

Kukuřice *)

3940

Kukuřice **)

4150

Kukuřice krmná***)

3600

Technic. obilniny*)

2410

 

11. týden

 

Pšenice potrav.***)

3780

Pšenice potrav. *)

4230

Pšeň. potr.-popt.#

3900

Pšenice potrav. **)

4330

Pšenice krmná***)

3090

Pšenice krmná *)

3720

Pšeň. krm.-popt.#

3500

Pšenice krmná **)

3870

Ječmen sladov.***)

3680

Ječmen sladov. *)

4200

Ječmen sladov. **)

3920

Ječmen krmný***)

2810

Ječmen krmný *)

3330

Ječmen krmný **)

3360

Ječmen potrav.***)

3140

Ječmen potrav. **)

3130

Žito potravin.***)

3740

Žito potravinář.**)

4250

Žito *)

4870

Oves potravin.***)

4970

Oves krmný***)

2770

Oves krmný **)

3200

Kukuřice *)

3940

Kukuřice **)

4150

Kukuřice krmná***)

3600

Technic. obilniny*)

2410

 

12. týden

 

Pšenice potrav.***)

3780

Pšenice potrav. *)

4230

Pšeň. potr.-popt.#

3900

Pšenice potrav. **)

4230

Pšenice krmná***)

3090

Pšenice krmná *)

3720

Pšenice krmná **)

3740

Ječmen sladov.***)

3680

Ječmen sladov. *)

4200

Pšeň. krm.-popt.#

3500

Ječmen krmný***)

2810

Ječmen krmný *)

3330

Ječmen sladov. **)

3920

Ječmen krmný **)

3360

Ječmen potrav.***)

3140

Žito potravin.***)

3740

Žito *)

4870

Oves potravin.***)

4970

Oves krmný***)

2770

Oves krmný **)

3200

Kukuřice krmná***)

3600

Kukuřice *)

3940

Kukuřice **)

4150

Technic. obilniny*)

2410

 

Obilniny

SZIF vyhlásil výběrové řízení na prodej pšenice z intervenčních zásob.

Maximální množství

Komodita

Tis. t

Pšenice

5

Nabídky je možno podávat do 26. 3., 13 hod (první uzávěrkový termín) nebo do zrušení výběrového řízení.

Zdroj: SZIF, 14. 3.

 

Obilniny, slad

Výroba sladu, tis. t

Komodita

r. 2005

r. 2006

Export, 2006

Slad

515

520

260

Výroba probíhala v 19 pivovarských a v 17 samostatných sladovnách. Nejvíce se slad vyvážel do Polska (125 tis. t), Rumunska, SRN, na Kubu a do Rakouska.

Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, in Agroweb, 15. 3.

 

13. týden

 

Pšenice potrav. *)

4190

Pšeň. potr.-popt.#

3900

Pšenice potrav. **)

4390

Pšenice krmná *)

3640

Pšeň. krm.-popt.#

3500

Pšenice krmná **)

3160

Ječmen sladov. *)

4250

Ječmen krmný *)

3300

Ječmen krmný **)

3210

Žito potravinář.**)

5190

Žito *)

4860

Oves krmný **)

3200

Kukuřice *)

3890

Kukuřice **)

3630

Technic. obilniny*)

2410

 

Obiloviny, řepka, ozimy

Zdá se, že ozimům teplá zima převážně prospěla.

Zdroj: Zemědělský týdeník č. 12; vlastní interpretace

 

Ozimy, obiloviny…

V důsledku teplé zimy se u ozimů zvýší náklady zemědělců na likvidaci:

- plevelů

- houbových chorob.

Zdroj: ČTK, in (Olomoucký) Deník, in www.agris.cz, 20. 3.

 

Hraboši

Prvovýrobci na Olomoucku (a zřejmě nejen tam) se potýkají s přemnoženými hraboši. Obvykle stačí aplikovat návnady na jejich hubení jen na podzim. Kvůli teplé zimě ale došlo k přemnožení hrabošů a přípravky na jejich hubení se musí co nejdříve aplikovat znovu i nyní, na jaře. Zvyšují se tím náklady.

Zdroj: ČTK, in (Olomoucký) Deník, in www.agris.cz, 20. 3.; vlastní doplnění v závorce

 

14. týden

 

Pšenice potrav.***)

3920

Pšenice potrav. *)

4190

Pšeň. potr.-popt.#

3900

Pšenice potrav. **)

4370

Pšenice krmná***)

3370

Pšenice krmná *)

3640

Pšeň. krm.-popt.#

3450

Pšenice krmná **)

3810

Ječmen sladov.***)

3710

Ječmen sladov. *)

4250

Ječmen sladov. **)

4060

Ječmen krmný***)

3060

Ječmen krmný *)

3300

Ječmen krmný **)

3050

Ječmen potrav.***)

3180

Žito potravin.***)

3750

Žito potravinář.**)

5070

Žito *)

4860

Oves potravin.***)

5270

Oves krmný***)

2840

Oves krmný **)

3400

Kukuřice *)

3890

Kukuřice **)

3900

Kukuřice krmná***)

3780

Technic. obilniny*)

2410

 

Ječmen sladovnický

Maďarská firma hledá dodavatele sladovnického ječmene a sladu, kontakt: metlakkft@gmail.com.

Zdroj: Profit č. 12

 

Sláma, spalování

V Třebíči začal fungovat první provoz v ČR, který může spalováním zemního plynu, nebo LTO, nebo dřeva a nově i slámy vyrábět teplo a elektřinu. Vytopí 4,5 tisíce domácností. Dotace z EU na zprovoznění kotle pokryla 85 % nákladů.

Zdroj: Agroweb, 29. 3.

 

15. týden

 

Pšenice potrav.***)

3920

Pšenice potrav. *)

4130

Pšeň. potr.-popt.#

3950

Pšenice potrav. **)

4340

Pšenice krmná***)

3370

Pšenice krmná *)

3630

Pšeň. krm.-popt.#

3450

Pšenice krmná **)

3820

Ječmen sladov.***)

3710

Ječmen sladov. *)

4270

Ječmen sladov. **)

4060

Ječmen krmný***)

3060

Ječmen krmný *)

3290

Ječmen krmný **)

3190

Ječmen potrav.***)

3180

Žito potravin.***)

3750

Žito potravinář.**)

4830

Žito *)

4850

Oves potravin.***)

5270

Oves krmný***)

2840

Oves krmný **)

3440

Kukuřice *)

3870

Kukuřice **)

3900

Kukuřice krmná***)

3780

Technic. obilniny*)

2410

 

Obilniny, řepka

Podle měření v Klementinu (Praha) skončila nejteplejší zima za posledních 200 let. Pouze v třetí dekádě ledna ležel sníh na většině území, v nížinách do 20 cm, na horách okolo 60 cm. Byl dostatek vláhy. Ozimy vegetovaly téměř celou zimu. Orkán Kyril 18. 1. vyvracel stromy a lámal větvě. Vlivem neobvyklého tepla byly pozorovány nezvyklé výskyty chorob, zejména houbových v některých plodinách. Ochlazení koncem března zastavilo nálety krytonosců a blýskáčků do řepek.  Pozemky, které nebyly na podzim ošetřeny jsou v současnosti silně zaplevelené. Od začátku března probíhalo přihnojování. V 11. týdnu se začaly na lehčích půdách sít jařiny. Docházelo k ochranným opatření proti plevelům. Vzhledem k průběhu počasí a hustotě porostů se čeká i nadále zvýšený tlak houbových chorob.

Některé porosty obilnin vzhledem k téměř nepřetržité vegetaci žloutnou z důvodu nedostatku živin, což může být nesprávně zaměněno za příznaky viróz.

Staré listy řady obilovin jsou sice napadeny chorobami, dochází ale k rychlému dorůstání a nové listy jsou již zdravé.

Letošní vegetační období je oproti 2 předchozím letům cca o 1 měsíc urychleno.

Zdroj: SRS, 28. 3.

 

16. týden

 

Pšenice potrav.***)

3920

Pšenice potrav. *)

4130

Pšenice potrav. #)

3950

Pšenice potrav. **)

4330

Pšenice potrav.###

4200

Pšenice krmná***)

3370

Pšenice krmná *)

3630

Pšenice krmná #)

3450

Pšenice krmná **)

3860

Pšenice krmná###

3600

Ječmen sladov.***)

3710

Ječmen sladov. *)

4270

Ječmen sladov. **)

4060

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen krmný***)

3060

Ječmen krmný *)

3290

Ječmen krmný **)

3300

Ječmen krmný###

3600

Ječmen potrav.***)

3180

Žito potravin.***)

3750

Žito potravin.**)

4830

Žito potravin. ###)

4800

Žito *)

4850

Oves potravin.***)

5270

Oves krmný***)

2840

Oves krmný **)

3440

Oves ###)

3800

Kukuřice krmná***)

3780

Kukuřice *)

3870

Kukuřice **)

3900

Kukuřice ###)

3700

Technic. obilniny*)

2410

 

Obilniny

Porosty pšenice (ozimé) vypadaly dosud na první pohled dobře. Problémem začíná být v současnosti, nejen u obilnin, sucho.

Zdroje: Agroodbyt, in Zemědělec č. 15; TV Prima o víkendu (14.-15. 4.)

 

17. týden

 

Pšenice potrav. *)

4120

Pšenice potrav. #)

3900

Pšenice potrav. **)

4090

Pšenice potrav.###

4100

Pšenice krmná *)

3580

Pšenice krmná #)

3450

Pšenice krmná **)

3500

Pšenice krmná###

3600

Ječmen sladov. *)

4260

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen krmný *)

3340

Ječmen krmný **)

3260

Ječmen krmný###

3500

Žito *)

4810

Žito potravin. ###)

4800

Žito potravin.**)

4830

Oves ###)

3800

Oves krmný **)

3030

Kukuřice *)

3810

Kukuřice **)

3900

Kukuřice ###)

3800

Technic. obilniny*)

2410

 

18. týden

 

Pšenice potrav.***)

4100

Pšenice potrav. *)

4120

Pšenice potrav. #)

3950

Pšenice potrav. **)

4410

Pšenice potrav.###

4200

Pšenice krmná***)

3410

Pšenice krmná *)

3580

Pšenice krmná #)

3450

Pšenice krmná **)

3660

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov.***)

4130

Ječmen sladov. *)

4260

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen krmný***)

3200

Ječmen krmný *)

3340

Ječmen krmný **)

2940

Ječmen krmný###

3500

Ječmen potrav.***)

3090

Žito potravin.***)

3750

Žito *)

4810

Žito potravin.**)

4190

Žito potravin. ###)

4800

Oves potravin.***)

5250

Oves krmný **)

3440

Oves ###)

3400

Oves krmný***)

3000

Kukuřice krmná***)

3850

Kukuřice *)

3810

Kukuřice ###)

3800

 

Rostlinná výroba

V období od 25. 3. - 15. 4. probíhalo velmi teplé, slunečné počasí s minimem srážek. Denní teploty byly 10 – 25 °C, noční a ranní teploty místy klesaly k 0 °C. Teplotní výkyvy a srážkový deficit měly negativní vliv na vzcházení jařiny, mák a měly nepříznivý vliv na vývoj řepky. Ranní mrazíky zpomalily urychlenou vegetaci a ta je nyní v předstihu „jen“ cca 14 dní.  Vlivem teplého počasí byla v druhé polovině období zaznamenána zvýšená aktivita škůdců. Byl také proveden postřik proti plevelům v porostech, které nebyly ošetřeny na podzim. Objevily se i některé choroby, ale ne ve větším, resp. plošném měřítku.

Zdroj: SRS, 19. 4.

 

RV

Pokud v nejbližší dobře nezaprší, mohou se snížit výnosy:

- cukrovky

- máku

- obilnin (o 10 %).

Bude třeba zaorat část ploch

- máku

- jarních obilnin

- cukrovky.

Porosty ozimého obilí budou řidší. Pokud do týdne nebo 10dnů (od 27. 4.) nezaprší, mohou na tom být především jarní plodiny špatně.

Zdroj: AK, část také ASZ, in Agroweb, 27. 4, a in ČRo (27. nebo 28. 4.)

 

19. týden

 

Pšenice potrav.***)

4100

Pšenice potrav. *)

4120

Pšenice potrav. #)

3950

Pšenice potrav. **)

4380

Pšenice potrav.###

4200

Pšenice krmná***)

3410

Pšenice krmná *)

3580

Pšenice krmná #)

3450

Pšenice krmná **)

3730

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov.***)

4130

Ječmen sladov. *)

4260

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen krmný***)

3200

Ječmen krmný *)

3340

Ječmen krmný **)

3370

Ječmen krmný###

3500

Ječmen potrav.***)

3090

Žito potravin.***)

3750

Žito *)

4810

Žito potravin.**)

4870

Žito potravin. ###)

4800

Oves potravin.***)

5250

Oves krmný***)

3000

Oves ###)

3400

Oves krmný **)

3440

Kukuřice krmná***)

3850

Kukuřice *)

3810

Kukuřice ###)

3800

 

20. týden

 

Pšenice potrav.***)

4100

Pšenice potrav. *)

4120

Pšenice potrav. #)

3950

Pšenice potrav. **)

4340

Pšenice potrav.###

4250

Pšenice krmná***)

3410

Pšenice krmná *)

3580

Pšenice krmná #)

3450

Pšenice krmná **)

3770

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov.***)

4130

Ječmen sladov. *)

4260

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen krmný***)

3200

Ječmen krmný *)

3340

Ječmen krmný **)

3190

Ječmen krmný###

3700

Ječmen potrav.***)

3090

Žito potravin.***)

3750

Žito *)

4810

Žito potravin.**)

4870

Žito potravin. ###)

4800

Oves potravin.***)

5250

Oves krmný***)

3000

Oves ###)

3900

Kukuřice krmná***)

3850

Kukuřice *)

3810

Kukuřice ###)

3800

 

Obiloviny

Zásoby k 31. 3.

Druh obilniny/ Typ subjektů

Všechny subjekty

Zemědělci a šlechtitelé

Mlýny, sladovny

Podniky ZZN

Pšenice celkem

1100

570

60

460

 - z toho potrav.

330

110

55

160

Ječmen celkem

760

390

110

260

 - z toho sladov.

270

60

105

105

Žito celkem

65

15

40

15

 - z toho mlýnsk.

47

2

40

5

Oves

50

40

1

10

Triticale

50

40

0

10

Kukuřice

320

190

2

130

Ostatní obiloviny

15

10

0

4

Všechny obilniny

2360

1260

210

890

Zdroj: MZe, 11. 5.

 

21. týden

 

Pšenice potrav. *)

4110

Pšenice potrav. #)

3950

Pšenice potrav. **)

3940

Pšenice potrav.###

4250

Pšenice krmná *)

3610

Pšenice krmná #)

3450

Pšenice krmná **)

3420

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov. *)

4270

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen krmný *)

3370

Ječmen krmný **)

3080

Ječmen krmný###

3700

Žito potravin.**)

5120

Žito potravin. ###)

4800

Žito *)

4770

Oves ###)

3900

Kukuřice *)

3840

Kukuřice **)

3330

Kukuřice ###)

3800

 

22. týden

 

Pšenice potrav.***)

4150

Pšenice potrav. *)

4110

Pšenice potrav. #)

3950

Pšenice potrav. **)

4450

Pšenice potrav.###

4250

Pšenice krmná***)

3340

Pšenice krmná *)

3610

Pšenice krmná #)

3450

Pšenice krmná **)

3610

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov.***)

4310

Ječmen sladov. *)

4270

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen krmný***)

3180

Ječmen krmný *)

3370

Ječmen krmný **)

3330

Ječmen krmný###

3700

Ječmen potrav.***)

3300

Žito potravin.***)

3990

Žito *)

4770

Žito potravin.**)

5120

Žito potravin. ###)

4800

Oves potravin.***)

4520

Oves krmný***)

3240

Oves ###)

3900

Oves krmný **)

3120

Kukuřice **)

3330

Kukuřice krmná***)

3740

Kukuřice *)

3840

Kukuřice ###)

3800

 

RV

U řady plodin bylo pozorováno poškození vlivem sucha.

Přetrvávají zvýšené výskyty živočišných škůdců, zejména mšic a obalečů.

Byl zaznamenán nárůst infekcí houbovými chorobami.

Zdroj: SRS, 22. 5.

 

Obilniny

V cca 10okresech byl zaznamenán výskyt helmintosporiové skvrnitosti u pšenice ozimé.

Je patrný přechod houbových chorob v obilninách do vyšších pater rostlin.

Zdroj: SRS, 22. 5.

 

Obilniny, jiné plodiny

AK odhaduje snížení výnosů obilnin i jiných plodin v důsledku sucha prozatím do 20 %.

Zdroj: ČT nebo Prima

 

23. týden

 

Pšenice potrav.***)

4150

Pšenice potrav. *)

4100

Pšenice potrav. #)

3950

Pšenice potrav. **)

4350

Pšenice potrav.###

4200

Pšenice krmná***)

3340

Pšenice krmná *)

3610

Pšenice krmná #)

3450

Pšenice krmná **)

3450

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov.***)

4310

Ječmen sladov. *)

4290

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen krmný***)

3180

Ječmen krmný *)

3370

Ječmen krmný **)

3560

Ječmen krmný###

3600

Ječmen potrav.***)

3300

Žito potravin.***)

3990

Žito *)

4730

Žito potravin.**)

5120

Žito potravin. ###)

4800

Oves potravin.***)

4520

Oves ###)

3900

Oves krmný***)

3240

Oves krmný **)

3120

Kukuřice krmná***)

3740

Kukuřice *)

3820

Kukuřice ###)

3800

Kukuřice **)

3530

 

Obiloviny, Ukrajina

Ukrajina z důvodu sucha zřejmě omezí vývoz obilí.

Zdroj: ČTK, in HN, 31. 5.

 

24. týden

 

Pšenice potrav.***)

4150

Pšenice potrav. *)

4100

Pšenice potrav. #)

3950

Pšenice potrav. **)

4250

Pšenice potrav.###

4100

Pšenice krmná***)

3340

Pšenice krmná *)

3610

Pšenice krmná #)

3450

Pšenice krmná **)

3650

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov.***)

4310

Ječmen sladov. *)

4290

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen krmný***)

3180

Ječmen krmný *)

3370

Ječmen krmný **)

3420

Ječmen krmný###

3600

Ječmen potrav.***)

3300

Žito potravin.***)

3990

Žito *)

4730

Žito potravin. ###)

4500

Oves potravin.***)

4520

Oves krmný***)

3240

Oves krmný **)

3420

Oves ###)

3900

Kukuřice krmná***)

3740

Kukuřice *)

3820

Kukuřice **)

4040

Kukuřice ###)

3800

 

RV - obilniny vč. kukuřice, cukrovka, mák, slunečnice

Nedostatek srážek vede k tomu, že porosty

- kukuřice,

- cukrovky,

- máku,

- slunečnice

jsou mezerovité, postupně vzešlé. Byly tak zaznamenány rozdíly ve velikosti jednotlivých rostlin.

Hrozí houbové choroby, např. v obilninách.

Počasí dále podporuje výskyt živočišných škůdců.

Zdroj: SRS, 5. 6., hodnocení za období od 28. 5. do 3. 6.

 

25. týden

 

Pšenice potrav. *)

4100

Pšenice potrav. #)

4000

Pšenice potrav. **)

4240

Pšenice potrav.###

4200

Pšenice krmná *)

3610

Pšenice krmná #)

3400

Pšenice krmná **)

3280

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov. *)

4290

Ječmen sladov.###

4900

Ječmen krmný *)

3370

Ječmen krmný **)

3240

Ječmen krmný###

3600

Žito *)

4730

Žito potravin. ###)

4500

Oves potravin.***)

4520

Oves krmný **)

3420

Oves ###)

3900

Kukuřice *)

3820

Kukuřice **)

4120

Kukuřice ###)

3700

 

Obilniny – kukuřice

Ministři zemědělství EU se dohodli na postupném zrušení intervenčního nákupu kukuřice z důvodu jejího velkého nákupu v uplynulém období, vysokých zásob a problematické skladovatelnosti.

Snižování intervenčního výkupu kukuřice

Marketingový rok

Mil. t

2007/2008

1,5

2008/2009

0,7

2009/2010

0

Zdroj: EK, 11. 6.

 

Obilniny, i jiné plodiny

Poškození třásněnkami bylo sledováno v porostech (zejm. ozimé pšenice) v cca 10 okresech. I u jiných živočišných škůdců jsou zaznamenávány střední až silné výskyty v plodinách.

U ozimů se začaly projevovat klasové choroby, zejm. plísně a padlí.

Zdroj: SRS, 12. 6.

 

Obilniny

Předpokládá se průměrná sklizeň obilnin. (I když nejsou zatím k dispozici odhady od MZe a ČSÚ.)

Odhad výroby obilnin

Druh

Mil. t

Základní obilniny

6,5

Kukuřice na zrno

0,5

Celkem

7,0

Kvalita porostů se velmi liší podle regionů.

Zdroje: Obilnářské fórum, in APIC-AK, 13. 6.; Agroweb, 12. 6.

 

Obilniny

Náklady na výrobu pšenice

Rok

Kč/t

2004

2190

2005

2600

2006

3150

Pozn.: zřejmě se jedná o ozimou pšenici

Zdroj: Obilnářské fórum, in APIC-AK, 13. 6.

 

Obilniny, řepka

Prozatím odhadovaná letošní výroba obilnin a řepky by měla uspokojit potřeby potravinářské, krmné i potřeby výroby biopaliv.

Zdroj: Obilnářské fórum, in APIC-AK, 13. 6.

 

26. týden

 

Pšenice potrav.***)

4090

Pšenice potrav. *)

4090

Pšenice potrav. #)

4000

Pšenice potrav. **)

4240

Pšenice potrav.###

4200

Pšenice krmná***)

3500

Pšenice krmná *)

3580

Pšenice krmná #)

3400

Pšenice krmná **)

3280

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov.***)

4120

Ječmen sladov. *)

4280

Ječmen sladov.###

5100

Ječmen krmný***)

3230

Ječmen krmný *)

3350

Ječmen krmný **)

3240

Ječmen krmný###

3600

Ječmen potrav.***)

5510

Žito potravin.***)

4030

Žito *)

4710

Žito potravin. ###)

4200

Oves potravin.***)

5510

Oves krmný***)

3250

Oves krmný **)

3420

Oves ###)

3900

Kukuřice krmná***)

3720

Kukuřice *)

3820

Kukuřice ###)

3700

Kukuřice **)

4120

 

Obilniny, řepka

Raiffeisen Agro Morava se chystá stavět ve Vranovicích (Brněnsko) haly a sila s kapacitou 25 tis. t.

Zdroj: Profit č. 25

 

27. týden

 

Pšenice potrav.***)

4090

Pšenice potrav. *)

4050

Pšenice potrav. #)

4000

Pšenice potrav. **)

4370

Pšenice potrav.###

4000

Pšenice krmná***)

3500

Pšenice krmná *)

3560

Pšenice krmná #)

3400

Pšenice krmná **)

3430

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov.***)

4120

Ječmen sladov. *)

4260

Ječmen sladov.###

5100

Ječmen krmný***)

3230

Ječmen krmný *)

3400

Ječmen krmný **)

3240

Ječmen krmný###

3600

Ječmen potrav.***)

5510

Žito potravin.***)

4030

Žito *)

4760

Žito potravin. ###)

4200

Oves potravin.***)

5510

Oves krmný***)

3250

Oves ###)

3700

Kukuřice krmná***)

3720

Kukuřice *)

3840

Kukuřice **)

4060

Kukuřice ###)

3700

 

Žně a zákoník práce (obilniny, řepka,...)

Díky řadě jednání s odbory a MPSV se ZS ČR podařilo zahrnout do tzv. technické novely zákoníku práce možnost přizpůsobit se během žní většímu nasazení a počasí.

Zdroj: Agroweb, 29. 6.

 

Obiloviny v EU

Porovnání odhadu výroby v r. 2007 se skutečností r. 2006 – EU 27

Komodita/ Rok

2006

2007

Změna, %

Pšenice      

117

125

+8 %

Ječmen       

56

59

+3 %

Kukuřice

53

57

+7 %

Obilniny celkem

260

280

+7 %

Zdroj: Stratégie grains, in SZIF, rovněž in Zemědělský týdeník č. 26; Stratégie grains, in SZIF, 15. 6.

 

28. týden

 

Pšenice potrav.***)

4090

Pšenice potrav. *)

4050

Pšenice potrav. #)

4000

Pšenice potrav. **)

4370

Pšenice potrav.###

4100

Pšenice krmná***)

3500

Pšenice krmná *)

3560

Pšenice krmná #)

3400

Pšenice krmná **)

3430

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov.***)

4120

Ječmen sladov. *)

4260

Ječmen sladov.###

5100

Ječmen krmný***)

3230

Ječmen krmný *)

3400

Ječmen krmný **)

3240

Ječmen krmný###

3600

Ječmen potrav.***)

5510

Žito potravin.***)

4030

Žito *)

4760

Žito potravin. ###)

4200

Oves potravin.***)

5510

Oves krmný***)

3250

Oves ###)

3700

Kukuřice krmná***)

3720

Kukuřice *)

3840

Kukuřice **)

4060

 

Obilniny

Začala sklizeň obilnin, o 1 - 2 týdny dříve než obvykle. Sklízejí se převážně ozimé ječmeny. Na jižní Moravě i ozimá pšenice a jarní ječmen. Deště činily žně problematickými.

Zdroje: SRS; Prima; ČTK, in www.agris.cz, 3. 7.; vlastní

 

29. týden

 

Pšenice potrav. *)

4060

Pšenice potrav. #)

4000

Pšenice potrav. **)

4450

Pšenice potrav.###

4100

Pšenice krmná *)

3590

Pšenice krmná #)

3400

Pšenice krmná **)

3790

Pšenice krmná###

3700

Ječmen sladov. *)

4280

Ječmen sladov.###

5100

Ječmen krmný *)

3470

Ječmen krmný **)

3430

Ječmen krmný###

3600

Ječmen potrav.***)

5510

Žito *)

4760

Žito potravin. ###)

4200

Oves potravin.***)

5510

Oves ###)

3700

Kukuřice *)

3870

Kukuřice **)

4060

 

Obilniny

Jaké ceny odhaduje odbytové družstvo Agroodbyt ve sklizni

Komodita       

Kč/t

Pšenice potrav.

4000

Pšenice krmná

3700

Ječmen sladov.

5000

Ječmen krmný

3700

Žito potravin.

4200

Oves          

3500

Zdroj: OD Agroodbyt, in Zemědělec č. 28

 

Obilniny

Základní obiloviny - odhad letošní výroby

Druh/ Ukazatel, rok

Osevní plocha

Výnos

Výroba

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Pšenice ozimá

720

750

4,6

4,8

3300

3600

Pšenice jarní

60

60

3,4

3,9

210

240

Pšenice celkem

780

810

4,5

4,7

3510

3840

Ječmen jarní

425

370

3,6

3,3

1510

1210

Ječmen ozimý

100

130

3,8

4,2

385

545

Žito              

22

38

3,3

4,0

75

150

Oves         

60

60

2,7

2,6

155

155

Triticale        

40

50

3,2

4,0

130

200

CELKEM zákl. o.

1430

1455

4,0

4,2

5770

6100

 

Tis. ha

t/ha

Tis. t

Jednotky: Osevní plocha – tis. ha; Výnos – t/ha; Výroba: tis. t

Zdroj: ČSÚ, odhad k 20. 6., in ZS ČR, 11. 7.

 

30. - 32. týden

 

Pšenice potrav.***)

4080

Pšenice potrav. *)

4160

Pšenice potrav. #)

4000

Pšenice potrav. **)

4210

Pšenice potrav.###

4500

Pšenice potrav. ##)

4130

Pšenice krmná***)

3380

Pšenice krmná *)

3690

Pšenice krmná #)

3400

Pšenice krmná **)

3650

Pšenice krmná###

4100

Pšenice krmná ##)

3730

Ječmen sladov.***)

4210

Ječmen sladov. *)

4480

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen sladov. ##)

4700

Ječmen krmný***)

3160

Ječmen krmný *)

3640

Ječmen krmný **)

3630

Ječmen krmný###

4100

Ječmen krmný ##)

3650

Žito *)

4600

Žito potravin.**)

3900

Žito potravin. ###)

4200

Žito ##)

3740

Oves krmný***)

3330

Oves krmný **)

3300

Oves ###)

3800

Oves ##)

3170

Triticale ##)

3400

Kukuřice krmná***)

3680

Kukuřice *)

3890

Kukuřice ###)

3700

 

Obiloviny

Postup sklizně k 30. 7. dle AK

Druh

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Průměrný výnos v r. 2006, t/ha

Průměrný výnos v r. 2007, t/ha

Pšenice ozimá

750

560

4,6

4,9

Pšenice jarní

60

15

3,4

3,5

Ječmen ozimý

130

125

3,8

4,9

Ječmen jarní

370

215

3,6

3,7

Žito             

40

20

3,3

4,0

Triticale a ost.

50

20

3,2

4,3

Obiloviny celkem

1460

930

4,0

4,7

Zdroj: APIC-AK, 30. 7.

 

Obiloviny

Průběh sklizně k 30. 7. dle údajů MZe

Druh

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Sklizeno, %

Průměrný výnos, t/ha

Pšenice ozimá

750

610

80 %

5,0

Pšenice jarní

60

15

25 %

3,5

Ječmen ozimý

130

130

100 %

4,8

Ječmen jarní

370

220

60 %

3,8

Žito                

40

25

60 %

4,6

Celkem            

1460

1030

70 %

4,6

Zdroj: MZe, 30. 7.

 

Obiloviny - kvalita

Postup žní je dobrý, s předchozími nepříznivými roky se to nedá srovnávat. Kvalita potravinářského obilí (pšenice, myšleno zřejmě i žito) je velmi dobrá. U sladovnického ječmene jsou také dosahovány potřebné parametry, např. obsah dusíkatých látek je dostatečně vysoký.

Zdroj: AK, in Zemědělský týdeník č. 31

 

Obilniny

Průměrné CZV, Kč/t

Tyto ceny od MZe (##) jsou také uvedeny i v celkové tabulce s cenami.

Komodita

Cena

Pšenice potrav.

4130

Pšenice krmná

3730

Ječmen sladov.

4700

Ječmen krmný

3650

Žito               

3740

Oves              

3170

Triticale        

3400

Pozn.: zřejmě ceny realizované během sklizně

Zdroj: MZe, 30. 7.

 

Obiloviny - ztráty suchem

AK odhaduje ztráty u obilovin způsobené suchem na 3 mld. Kč.

Míra snížení výnosů

Tis. ha

30 - 50 %

270

50 - 70 %

90

70 % a více

30

Celkem

390

Zdroj: AK, in Agroweb, 23. 7.

 

Kukuřice - GMO

Plochy geneticky modifikované Bt kukuřice

Rok

Tis. ha

2006

1,3

2007

5,0

 

Podíl GM kukuřice na celkových plochách kukuřice, %

Plodina

%

GM kukuřice

2 %

 

Počet pěstitelů GM kukuřice

Rok

Zemědělců

2005

50

2007

135

 

Greenpeace uveřejnili seznam ploch a pěstitelů Bt kukuřice, která je odolná proti bázlivci kukuřičnému a nemusí se proto tolik stříkat insekticidy, na internetu.

Zdroj: Profit č. 29; Agroweb, 12. 7.

 

Kukuřice

Výskyt bázlivce kukuřičného byl zaznamenán nejen na Moravě, ale i v okresech Příbram, Svitavy a Ústí nad Orlicí.

Zdroj: SRS, 30. 7.

 

Kukuřice - bioplyn – bývalé cukrovarné závody

Je pravděpodobné, že MZe vyhoví odvolání společnosti Eastern Sugar proti dřívějšímu rozhodnutí SZIF. SZIF nechtěl umožnit prodej 3 závodů Eastern Sugar společnosti Onivon, která v nich zamýšlí vyrábět bioplyn. Pravidla EU ale prodej bývalých cukrovarů umožňují (za předpokladu, že v nich již nebude vyráběn cukr). Od té doby p. ministr zemědělství vyměnil ředitele SZIF.

Společnost Eastern Sugar na oplátku přislíbila ukončit dřívější spory s ČR (kdy žádala kompenzaci za způsob rozdělení kvót před několika lety).

Zdroje: Business Week, in ČTK, in PK, 30. 7.; dřívější informace; Agroweb 6. 8.

 

Obiloviny

Změna stavu zásob v EU, mil. t

Komodita/ Období

Začátek hosp. r. 2006/07

Současnost

Obiloviny vč. kukuřice

15,0

2,5

Pozn.: Většinu zásob tvoří kukuřice v Maďarsku.

Zdroj: EK, APIC-AK, 20. 6.

 

Obiloviny

Exportní cena pšenice - USA, Kč/t

Komodita

Duben

Srpen

Pšenice

3370

4940

Pozn.: zřejmě termínovaný - futures obchod

 

Ceny - SRN

Komodita

Duben

Červen

Ječmen sladovnický

5670

6080

Pšenice krmná

3840

4270

Ječmen krmný

3660

4250

Zdroj: VÚZE, 15. 7.

 

Obilniny, řepka, cukrovka, (mléko), skot, prasata, drůbež a vejce, ekonomika

Výhled zemědělských trhů – včetně ČR - od EK

Obiloviny

Nízká světová sklizeň v r. 2006 a zvýšení spotřeby obilovin vedou k jejich extrémně vysokým cenám. Světové zásoby obilnin jsou nízké. Boom programu biopaliv v USA se dotkl hlavně cen kukuřice.  Poptávka po biopalivech v EU nepřispívá ke zvýšení cen obilovin, protože pouze 1 % obilí bylo v r. 2006 použito na jejich výrobu.

EU očekává dvě po sobě jdoucí nižší sklizně (2006 a 2007), které by mohly "vyčistit" většinu intervenčních zásob.

Výjimečné, vysoké ceny v EU umožnily větší pohyb obilí v nových 10 členských zemích - přes vysoké dopravní náklady.  Tyto faktory (nízká sklizeň, zásoby x vysoké ceny) by mohly ovlivňovat trh v r. 2007 a nejbližším období. Trh by také mělo ovlivňovat zvyšující se využití obilnin na bioetanol.

Zdroj: EK, 30. 7.

 

33. týden

 

Pšenice potrav.***)

4080

Pšenice potrav. *)

4500

Pšenice potrav. #)

4000

Pšenice potrav. **)

4340

Pšenice potrav.###

4500

Pšenice potrav. ##)

4350

Pšenice krmná***)

3380

Pšenice krmná *)

3940

Pšenice krmná #)

3400

Pšenice krmná **)

3910

Pšenice krmná###

4100

Pšenice krmná ##)

3840

Ječmen sladov.***)

4210

Ječmen sladov. *)

5060

Ječmen sladov. **)

5070

Ječmen sladov.###

5000

Ječmen sladov. ##)

4860

Ječmen krmný***)

3160

Ječmen krmný *)

3860

Ječmen krmný **)

3770

Ječmen krmný###

4100

Ječmen krmný ##)

3660

Žito *)

4630

Žito potravin.**)

4170

Žito potravin. ###)

4200

Žito ##)

3750

Oves krmný***)

3330

Oves krmný **)

3420

Oves ###)

3800

Oves ##)

3460

Triticale ##)

3440

Kukuřice krmná***)

3680

Kukuřice *)

4000

 

Obiloviny

Průběh sklizně k 8. 8. dle údajů MZe

Druh

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Sklizeno, %

Průměrný výnos, t/ha

Pšenice ozimá

750

690

92 %

5,0

Pšenice jarní

60

30

50 %

3,5

Ječmen ozimý

130

130

100 %

4,8

Ječmen jarní

370

310

83 %

3,8

Žito                

40

30

80 %

4,7

Oves            

60

50

70 %

3,0

Triticale           

50

35

70 %

4,5

Celkem zákl. obil.

1460

1255

86 %

4,5

Zdroj: MZe, 8. 8.

 

Obilniny

Sklizeň k 6. 8. dle AK

Druh

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Průměrný výnos v r. 2006, t/ha

Průměrný výnos v r. 2007, t/ha

Pšenice ozimá

750

680

4,6

5,0

Pšenice jarní

60

30

3,4

3,7

Ječmen ozimý

130

125

3,8

4,8

Ječmen jarní

370

290

3,6

3,7

Žito             

38

31

3,3

4,3

Oves

60

27

2,7

2,9

Triticale a ost.

50

35

3,2

4,6

Obiloviny celkem

1460

1170

4,0

4,6

Zdroj: APIC.-AK, 7. 8.

 

Obilniny

Jak by mohla vypadat celková výroba, pokud by výnosy zjišťované MZe byly dosahovány i nadále

Druh

Plocha celkem, tis. ha

Průměrný výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Pšenice ozimá

750

5,0

3750

Pšenice jarní

60

3,5

210

Ječmen ozimý

130

4,8

620

Ječmen jarní

370

3,8

1410

Žito               

37

4,7

180

Oves           

60

3,0

180

Triticale          

50

4,5

230

Celkem základní obil.          

1460

4,5

6580

Zdroj: pouhý propočet ploch, dosavadních průměrných výnosů jednotlivých druhů obilnin dle MZe k 8. 8. a součet násobků

 

Obilniny

Dopočtení dosavadních výnosů dle AK na celou plochu

Druh

Plocha celkem, tis. ha

Průměrný výnos v r. 2007, t/ha

Výroba, tis. t

Pšenice ozimá

750

5,0

3780

Pšenice jarní

60

3,7

220

Ječmen ozimý

130

4,8

630

Ječmen jarní

370

3,7

1365

Žito            

38

4,3

160

Oves                

60

2,9

175

Triticale a ost.

50

4,6

145

Obiloviny zákl. celkem

1460

x

6545

Zdroj: propočet výroby dle výnosů zjištěných AK k 6. 8.

 

Obilniny

Odhad celkové výroby dle ČSÚ

Druh      

Plocha,

tis. ha

Výnos,

t/ha

Výroba,

tis. t

Pšenice celkem

810

4,6

3730

- pšenice ozimá

750

4,7

3530

- pšenice jarní

60

3,4

200

Ječmen celkem

500

4,0

2000

- ječmen jarní

370

3,7

1380

- ječmen ozimý

130

4,7

610

Žito             

37

4,1

155

Oves               

60

3,0

180

Triticale       

50

4,0

200

Obilniny základní cel.

1460

4,3

6250

Odhad proveden k 15. 7.

Zdroj: ČSÚ, 7. 8.

 

Obilniny

Zásoby k 30. 6., tis. t

Druh obilniny/ Typ subjektů

Všechny subjekty

-zemědělci a šlechtitelé

-mlýny, sladovny

-podniky ZZN

Pšenice celkem

400

160

55

180

 - z toho potrav.

140

30

50

60

Ječmen celkem

280

100

90

90

 - z toho sladov.

110

15

90

3

Žito celkem

38

6

28

4

 - z toho mlýnsk.

31

1

28

3

Oves

10

3

0

5

Triticale

30

20

0

5

Kukuřice

140

50

1

80

Ostatní obiloviny

2

2

0

0

Všechny obilniny

900

350

180

370

Zdroj: MZe, 8. 8.

 

Obilniny

Sladovnický ječmen

Někteří zemědělci tlačí Sladovny Soufflet do vyšších cen a argumentují tím, že ceny sladovnického ječmene jsou vyšší. Jedná se ale o ceny na volném trhu, které jsou vysoké s ohledem na to, že volného sladovnického ječmene je nedostatek. Většina, cca 85 % se ho ale obchoduje v rámci uzavřených smluv, u kterých Sladovny Soufflet reagovaly navýšením ceny na 5000 Kč/t s možností dalších bonusů. Sladovny Soufflet tato situace mrzí i s ohledem na to, že se snaží být zemědělcům dlouhodobým a spolehlivým partnerem. To jim v odpovědi na jejich prohlášení odeslaném AK, ASZ a ZS potvrdila (zatím např.) Asociace soukromých zemědělců.

Zdroj: Sladovny Soufflet, 7. 8., in ASZ, 8. 8.; odpověď ASZ, 8. 8.

 

34. týden

 

Pšenice potrav.***

4080

Pšenice potrav.*

4500

Pšenice potrav.#

5000

Pšenice potrav.##

4510

Pšenice potrav. **

4670

Pšenice potrav.###

5000

Pšenice krmná***

3380

Pšenice krmná*

3940

Pšenice krmná#

3400

Pšenice krmná##

3860

Pšenice krmná**

4210

Pšenice krmná###

4500

Ječmen sladov.***

4210

Ječmen sladov.*

5060

Ječmen sladov.#

5200

Ječmen sladov.##

4860

Ječmen sladov.**)

5470

Ječmen sladov.###

5600

Ječmen krmný***

3160

Ječmen krmný*

3860

Ječmen krmný##

3800

Ječmen krmný**

3950

Ječmen krmný###

4400

Žito *

4630

Žito ##

4150

Žito potravin.**

4340

Žito potravin.###

4500

Oves krmný***

3330

Oves ##

3540

Oves krmný**

3580

Oves ###

3800

Triticale ##

3670

Kukuřice krmná***

3680

Kukuřice *

4000

 

Obiloviny

Průběh sklizně k 13. 8. dle údajů MZe

Druh

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Sklizeno, %

Průměrný výnos, t/ha

Pšenice ozimá

750

730

97 %

5,0

Pšenice jarní

60

45

75 %

3,4

Ječmen ozimý

130

130

100 %

4,8

Ječmen jarní

370

350

95 %

3,7

Žito                

40

35

95 %

4,6

Oves            

60

45

75 %

3,0

Triticale           

50

45

90 %

4,4

Celkem            

1460

1380

95 %

4,5

Zdroj: MZe, 13. 8.

 

Obiloviny

Odhad výroby – dopočet výnosů dle MZe na celou plochu

Druh

Plocha celkem, tis. ha

Průměrný výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Pšenice ozimá

750

5,0

3765

Pšenice jarní

60

3,4

205

Ječmen ozimý

130

4,8

620

Ječmen jarní

370

3,7

1365

Žito               

38

4,6

175

Oves           

60

3,0

180

Triticale          

50

4,4

220

Celkem           

1456

4,5

6530

Zdrojové údaje: MZe, 13. 8.

 

Obilniny

Sklizeň k 13. 8. dle AK

Druh

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Průměrný výnos v r. 2006, t/ha

Průměrný výnos v r. 2007, t/ha

Pšenice ozimá

750