Olejniny

 

Rok 2007 - je kurzívou 

 

1. týden

 

Řepka *)

6920

Řepka-popt.#)  

7000

 

2. týden

 

Řepka***)

6940

Řepka *)

6920

Řepka-popt.#)  

7000

Mák***)

35,5

Slunečnice***)

5470

Hořčice***)

7330

 

Sestavili jsme pro Vás přehled cen s grafy. Údaje z PBB jsou vybrány okolo poloviny příslušného měsíce ze skutečně realizovaných obchodů.

Zdroje:

Řepka – PBB (Plodinová burza Brno)

 

 

3. týden

 

Řepka***)

6940

Řepka *)

6950

Řepka-popt.#)  

7000

Mák***)

35,5

Slunečnice***)

5470

Hořčice***)

7330

 

Obilniny, řepka

Vlivem teplého počasí vzcházely v poslední době v ozimech plevele.

Zdroj: SRS, 11. 1.

 

Pranostika

Když déšť leden smáčí, neduhy s ním kráčí.

Zdroj: webové stránky ASZ

 

Řepka - bionafta

Ministr zemědělství p. Petr Gandalovič jednal 12. 1. o Setuze s jejím generálním ředitelem Františkem Janů, dalšími představiteli podniku a s primátorem Ústí n. L. Pan ministr po jednání zmínil složitost situace, citlivost problému stejně jako snahu nalézt řešení přijatelné pro všechny zainteresované strany.

Zdroj: MZe, 12. 1.

 

4. týden

 

Řepka***)

6940

Řepka *)

6950

Řepka-popt.#)  

7000

Mák***)

35,5

Slunečnice***)

5470

Hořčice***)

7330

 

Řepka

Plocha ozimů k 30. 11.

Plodina/ Marketing. rok

2005/6

2006/7

Řepka (a řepice) ozimá

290

330

Zdroj: MZe, 17. 1.

 

5. týden

 

Řepka***)

7130

Řepka *)

7050

Řepka-popt.#)  

7000

Mák***)

38,0

Slunečnice***)

6070

Hořčice***)

8580

Len semeno***)

8290

 

6. týden

 

Řepka***)

7130

Řepka *)

7050

Řepka-popt.#)  

7000

Mák***)

38,0

Slunečnice***)

6070

Hořčice***)

8580

Len semeno***)

8290

 

7. týden

 

Řepka***)

7130

Řepka *)

7050

Mák***)

38,0

Slunečnice***)

6070

Hořčice***)

8580

Len semeno***)

8290

 

Bionafta - řepka (SRN)

Pozice výrobců bionafty ve SRN je nyní "velice těžká". Počet objednávek na bionaftu rapidně poklesl. Podniky nepracují na plný výkon, jak tomu bylo po většinu r. 2006. Uvedla to asociace VDB sdružující výrobce bionafty.

Výroba, resp. spotřeba paliv ve SRN

Druh

Mil. t

Klasická nafta, r. 2006

30

Bionafta, r. 2006*

3

Bionafta, r. 2004**

1

Pozn.: * - "nyní“; ** - "před 2 lety"

Vzhledem k tomu, že podíl bionafty není zanedbatelný uvalila vláda SRN v srpnu 2006 na bionaftu daň 0,10 Euro/litr. Daň má dále růst a přiblížit se 0,45 Euro/l zavedeným na fosilní paliva.

I přes zavedení daně byla bionafta nějakou dobu cenově konkurenceschopná. Po poklesu cen ropy ale řidiči ve SRN opět začínají přecházet na klasickou naftu.

Zdroj: iHNed, in Ekomail, 5. 2.

 

8. týden

 

Řepka *)

7050

Řepka-popt.#)  

7000

Mák***)

38,0

Slunečnice***)

6070

Hořčice***)

8580

Len semeno***)

8290

 

Řepka

Stav zásob k 31. 12.

 Komodita/

Typ subjektů

Všechny subjekty

Zemědělci a šlechtitelé

Mlýny, ostatní

ZZN a zpracovatelé řepky

Řepka

470

95

80

295

Zdroj: MZe, 16. 2.

 

Řepka

Majoritní podíl v Setuze koupil CampaSpol. Jedná se o společný podnik výrobce biopaliv Campa ze SRN a Spolchemie.

Dohodou končí ředitel Setuzy p. František Janů. Nové vedení má podle jeho slov nové představy, které chce realizovat se svými lidmi.

Zdroje: HN, 13. 2., in Ekomail; Aktuálně.cz, in www.agris.cz, 15. 2.

 

9. týden

 

Řepka *)

7000

Řepka-popt.#)  

6900

Mák***)

38,0

Slunečnice***)

6070

Hořčice***)

8580

Len semeno***)

8290

 

Řepka

Osevní plocha

Komodita

Tis. ha

Meziroční změna

Řepka

330

+15 %

Zdroj: Odhad MZe, in Agroweb, 19. 2.

 

10. týden

 

Řepka***)

7040

Řepka *)

7000

Řepka-popt.#)  

6900

Mák***)

39,1

Slunečnice***)

6550

Len semeno***)

8810

 

11. týden

 

Řepka***)

7040

Řepka *)

6810

Řepka-popt.#)  

6900

Mák***)

39,1

Slunečnice***)

6550

Len semeno***)

8810

 

Mák

Ukrajinský výrobce pekařský výrobků hledá dodavatele máku, kontakt: legion3@lviv.farlep.net.

Zdroj: Profit č. 10

 

12. týden

 

Řepka***)

7040

Řepka *)

6810

Řepka-popt.#)  

6900

Mák***)

39,1

Slunečnice***)

6550

Len semeno***)

8810

 

13. týden

 

Řepka *)

6790

Řepka-popt.#)  

6900

Mák***)

39,1

Slunečnice***)

6550

Len semeno***)

8810

 

14. týden

 

Řepka***)

7080

Řepka *)

6790

Řepka-popt.#)  

6500

Mák***)

40,9

Slunečnice***)

5960

Hořčice***)

9890

 

Řepka

Důvodem poklesu ceny řepky na OBHK je nejasná situace v Setuze.

Zdroj: OBHK, in Agroweb, 29. 3.

 

Mák

Turecká společnost si přeje nakoupit modrý mák, kontakt: bilgi@botanikabitkisel.com.

Zdroj: Profit č. 12

 

15. týden

 

Řepka***)

7080

Řepka *)

6780

Řepka-popt.#)   

6500

Mák***)

40,9

Slunečnice***)

5960

Hořčice***)

9890

 

16. týden

 

Řepka***)

7080

Řepka *)

6780

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

6700

Mák***)

40,9

Mák ###)

53,0

Slunečnice***)

5960

Slunečnice ###)

5600

Hořčice***)

9890

 

Řepka

Ukazatele výroby řepky

Ukazatel

Hodnoty

Současná plocha, tis. ha

315

Meziroční nárůst plochy

+7,5 %

Odhad výroby

1 mil. t

Aktuální zásoby (cca)

0,2 mil. t

Vyšší výroba se očekává jak s ohledem na vyšší plochu, tak s ohledem na očekávaný vyšší letošní výnos daný mírnějším průběhem zimy.

Zkratka: SPZO - Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Zdroje: MZe a SPZO, in Zemědělec č. 15

 

17. týden

 

Řepka *)

6680

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

6600

Mák***)

40,9

Mák ###)

52,0

Slunečnice***)

5960

Slunečnice ###)

5600

Hořčice***)

9890

 

18. týden

 

Řepka***)

7120

Řepka *)

6680

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

6600

Mák***)

45,8

Mák ###)

52,0

Slunečnice***)

5780

Slunečnice ###)

5600

Hořčice***)

10,3

Len semeno***)

8250

 

19. týden

 

Řepka***)

7120

Řepka *)

6680

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

6600

Mák***)

45,8

Mák ###)

52,0

Slunečnice***)

5780

Slunečnice ###)

5600

Hořčice***)

10,3

Len semeno***)

8250

 

RV, řepka

Letošní úroda by mohla byt o několik desítek % menší, než obvykle. Ohrožena je mj. řepka - její úroda by zřejmě  nedosáhne očekávané vysoké úrovně.

Zdroj: MZe, in ČTK, in Zemědělský týdeník č. 18

 

Řepka, bionafta - Setuza

Vláda schválila 2. 5. návrh prodeje pohledávky za Setuzou současnému vlastníkovi tohoto podniku  - společnosti Campaspol ze SRN za 1, resp. 1,1 mld. Kč. Dohoda je lepší než riskovat konkurz podniku. Až Campaspol částku uhradí, bude možno zastavit exekuci Setuzy vyhlášenou soudem 15. 11. 2006. Měl by tím být případ uzavřen a Setuza bude moci dále „normálně“ fungovat.

Zdroj: MZe, 3. 5.

 

20. týden

 

Řepka***)

7120

Řepka *)

6680

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

6600

Mák***)

45,8

Mák ###)

53,0

Slunečnice***)

5780

Slunečnice ###)

5600

Hořčice***)

10,3

Len semeno***)

8250

 

Řepka

Zásoby k 31. 3.

Komodita/ Typ subjektů

Všechny subjekty

Zemědělci a šlechtitelé

Podniky ZZN a zpracovatelé

"Ostatní subjekty"

Řepka

270

45

160

65

Zdroj: MZe, 11. 5.

 

21. týden

 

Řepka *)

6700

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

6600

Mák ###)

53,0

Slunečnice ###)

5600

Hořčice***)

10,3

Len semeno***)

8250

 

22. týden

 

Řepka***)

6970

Řepka *)

6700

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

6600

Mák***)

47,5

Mák ###)

53,0

Slunečnice***)

6280

Slunečnice ###)

5600

Hořčice***)

9,7

Hořčice ###)

15,0

Len semeno***)

9140

 

Mák

V okresech Svitavy, Havlíčkův Brod a Semily bylo nutno přeset cca 400 ha špatně vzešlého máku (z důvodu předchozího sucha).

 

23. týden

 

Řepka***)

6970

Řepka *)

6750

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

7000

Mák***)

47,5

Mák ###)

52,0

Slunečnice***)

6280

Slunečnice ###)

5600

Hořčice***)

9,7

Hořčice ###)

14,0

Len semeno***)

9140

 

Řepka, Maďarsko

Plochy řepky v r. 2007

Komodita

Plocha, tis. ha

Meziroční změna

Řepka

240

2x více

Vliv na nárůst mělo zvýšení výroby MEŘO (resp. bionafty).

Zkratka: MEŘO – metylester řepkového oleje

Zdroj: ÚZPI, in Agroweb, 2. 6.

 

24. týden

 

Řepka***)

6970

Řepka *)

6750

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

7000

Mák***)

47,5

Mák ###)

51,0

Slunečnice***)

6280

Hořčice***)

9,7

Hořčice ###)

14,0

Len semeno***)

9140

 

Řepka

Odhad průměrného výnosu

Komodita

t/ha

Řepka

2,5 - 2,9

Zdroj: ČZU, in Zemědělec č. 23

 

25. týden

 

Řepka *)

6750

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

7000

Mák ###)

52,0

Slunečnice***)

6280

Hořčice ###)

14,0

Len semeno***)

9140

 

Řepka

Odhad výroby

Komodita

Tis. t

Řepka

900

Zdroj: Obilnářské fórum, in APIC-AK, 13. 6.

 

26. týden

 

Řepka***)

6880

Řepka *)

6770

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

7000

Mák***)

46,7

Mák ###)

52,0

Slunečnice***)

5990

Hořčice ###)

14,0

Len semeno***)

8430

 

27. týden

 

Řepka***)

6880

Řepka *)

6840

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

7000

Mák***)

46,7

Mák ###)

52,0

Slunečnice***)

5990

Hořčice ###)

14,0

Len semeno***)

8430

 

28. týden

 

Řepka***)

6880

Řepka *)

6840

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

7000

Mák***)

46,7

Mák ###)

50,0

Slunečnice***)

5990

Hořčice ###)

14,0

Len semeno***)

8430

 

Řepka

Začala sklizeň (ozimé) řepky na jižní Moravě i jinde v ČR.

Zdroje: ČTK, in www.agris.cz, 3. 7.; vlastní

 

29. týden

 

Řepka *)

6960

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

7000

Mák ###)

50,0

Slunečnice***)

5990

Hořčice ###)

14,0

Len semeno***)

8430

 

Řepka                      

Odhad letošní výroby

Plodina/ Ukazatel, rok

Osevní plocha, tis. ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Řepka

290

340

3,0

2,9

880

980

Zdroj: ČSÚ, odhad k 20. 6., in ZS ČR, 11. 7.

 

Řepka, mák

Jaké ceny odhaduje odbytové družstvo Agroodbyt ve sklizni

Komodita       

Kč/t

Řepka        

7200

Mák              

35000

Zdroj: OD Agroodbyt, in Zemědělec č. 28

 

30. - 32. týden

 

Řepka***)

6790

Řepka *)

7150

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

7400

Řepka *)

7200

Mák***)

43,6

Mák ###)

43,0

Hořčice***)

8210

 

Řepka

Průběh sklizně k 30. 7. dle údajů MZe

Plodina

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Sklizeno, %

Průměrný výnos, t/ha.

Sklizeno, tis. t

Řepka

340

330

98 %

3,1

1.020

Zdroj: MZe, 30. 7.

 

Řepka

Průměrné CZV, Kč/t

Komodita

Cena

Řepka

7200

Pozn.: zřejmě cena realizovaná během sklizně

Zdroj: MZe, 30. 7.

 

Řepka

Postup sklizně k 30. 7. dle AK

Plodina

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Průměrný výnos v r. 2006, t/ha

Průměrný výnos v r. 2007, t/ha

Řepka

340

320

3,0

3,1

Zdroj: APIC-AK, 30. 7.

 

Řepka, bionafta

Setuza plánuje u svého provozu v Olomouci zvýšit kapacitu z 200 na 400 tis. t zpracovávaného řepkového semene (na výrobu bionafty).

Kapacita výroby MEŘO, Setuza, Olomouc + Ústí n. L., tis. t

Komodita

Nyní

Cca 1. 1. 2009

Řepka

700

900

Zdroj: www.agris.cz, in APIC-AK, 27. 7.; ČTK, in PK, 25. 7.

 

Řepka

Průměrné CZV ve SRN

Komodita

Duben

Červen

Řepka

6650

7340

 

Vývoj ceny řepky na burzách, Kč/t

Místo

Duben

Červen

Burza v Hamburku

7010

7990

Burza v Paříži

7200

8040

Zdroj: VÚZE, 15. 7.

 

Obilniny, řepka, cukrovka, mléko, skot, prasata, drůbež a vejce, ekonomika

Výhled zemědělských trhů – včetně ČR - od EK

Olejniny

Ve střednědobém výhledu by měl trh s olejninami být ovlivněn zvyšující se světovou poptávkou po rostlinných olejích.

Růst užití řepkového oleje na výrobu bionaftu, ke kterému dochází v poslední době, nadzdvihl poptávku po řepce v EU. V roce 2005 bylo poprvé její využití na nepotravinářské účely důležitější než na potravinářské.

Ceny řepky v posledních 2 letech rostly jen mírně. Důvodem byla výtěžnost technologií. Ta se nyní zlepšuje a na základě toho se odhaduje, že bude cena řepky růst.

Zdroj: EK, 30. 7.

 

33. týden

 

Řepka***)

6790

Řepka *)

7450

Řepka #)  

6500

Řepka ###)

7400

Řepka *)

7240

Mák***)

43,6

Mák ###)

43,0

Hořčice***)

8210

 

Řepka

Sklizeň k 6. 8. dle AK

Plodina

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Průměrný výnos v r. 2006, t/ha

Průměrný výnos v r. 2007, t/ha

Řepka

340

320

3,0

3,1

Zdroj: APIC-AK, 7. 8.

 

Řepka, mák

Odhad celkové výroby

Plodina

Plocha

Výnos

Výroba

Řepka

340

2,9

970

Mák

55

0,7

38

Odhad proveden k 15. 7.

Zdroj: ČSÚ, 7. 8.

 

Řepka

Průběh sklizně k 8. 8. dle údajů MZe

Plodina

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Sklizeno, %

Průměrný výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Řepka

340

335

99

3,1

1.030

Zdroj: MZe, 8. 8.

 

Řepka

Zásoby k 30. 6., tis. t

Plodina/

Typ subjektu

Všechny subjekty

-zemědělci a šlechtitelé

-ostatní subjekty

- ZZN a zpracov.

Řepka

70

10

10

50

Zdroj: MZe, 8. 8.

 

34. týden

 

Řepka***

6790

Řepka *

7450

Řepka #

8000

Řepka ###

7800

Řepka *

7280

Mák***

43,6

Mák ###

48,0

Hořčice***

8210

 

Řepka

Průběh sklizně k 13. 8. dle údajů MZe

Plodina

Plocha celkem, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Sklizeno, %

Průměrný výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Řepka

338

337

99,8 %

3,1

1.040

Zdroj: MZe, 13. 8.

 

Řepka

Sklizeň k 13. 8. dle AK

Plodina

Plocha, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Výnos, 2006, t/ha

Výnos, 2007, t/ha

Řepka

340

325

3,0

3,1

Zdroj: AK, 13. 8.

 

35. týden

 

Řepka***

7120

Řepka *

7720

Řepka #

8000

Řepka *

7440

Řepka ###

7800

Mák***

40,5

Mák ###

50,0

Slunečnice***

6700

 

Řepka

Sklizeň k 20. 8. dle MZe

Plodina

Plocha, tis. ha

Sklizeno, %

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Řepka

338

100 %

3,09

1.040

Zdroj: MZe, 20. 8.

 

Řepka

Sklizeň k 20. 8. dle AK

Plodina

Plocha, tis. ha

Sklizeno, tis. ha

Výnos, t/ha

Sklizeno, tis. t

Řepka

338

325

3,12

1.015

Zdroj: APIC-AK, 21. 8.

 

Řepka

Odhad výroby v EU-27

Komodita

Výroba, mil. t

Porovnání s r. 2006

Obiloviny

17,5

+10 %

Zdroj: Odhad Eurostatu a Řídícího výboru pro obiloviny a olejniny EU, in APIC-AK, 21. 8.

 

36. týden

 

Řepka***

7120

Řepka *

7720

Řepka #

8000

Řepka *

7440

Řepka ###

8400

Mák***

40,5

Mák ###

53,0

Slunečnice***

6700

 

Mák

Plochy máku, které byly letos osety (a sklízeny), tis. ha

Plodina/ Zdroj

ČSÚ

Český mák

Mák

57

cca 80

Údaje ČSÚ a sdružení Český mák se tedy poměrně liší.

Zemědělci v ČR vyrobili i přes letošní sucho opět nejvíce máku na světě.

Zdroje: ČSÚ, odhad k 15. 7.; Týden, in www.agris.cz, 27. 8.

 

37. týden

 

Řepka***

7120

Řepka *

7910

Řepka #

8000

Řepka *

7440

Řepka ###

8400

Mák***

40,5

Mák ###

56,0

Slunečnice***

6700

 

Obilniny, řepka

Společnost z Polska poptává

- řepku

- ječmen

- kukuřici.

Kontakt: bohumil.sevcik@czechtrade.cz

Zdroj: Profit č. 36

 

Řepka

Odhad výroby dle ČSÚ k 15. 8.

Plodina

Plocha, tis. ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Řepka

338

3,1

1.030

Zdroj: ČSÚ, 6. 9.

 

Řepka

Výsev ozimé řepky proběhl na většině území díky příhodnému počasí dobře, byl ale patrný deficit vody a porosty vzcházely zpočátku nevyrovnaně.

Zdroj: SRS, 5. 9.

 

Hořčice

Srbský podnikatel poptává hnědé a žluté hořčičné semeno, kontakt: ignjatovic@polimark.co.yu.

Zdroj: Profit č. 35

 

38. týden

 

Řepka *

7910

Řepka ###

8400

Řepka #

8000

Mák ###

58,0

Slunečnice***

6700

 

39. týden

 

Řepka *

8210

Řepka #

9000

Řepka ###

8400

Mák ###

65,0

Slunečnice***

6700

 

40. týden

 

Řepka***

7310

Řepka *

8210

Řepka #

9000

Řepka ###

8400

Mák***

46,0

Mák ###

68,5

Slunečnice***

7130

Slunečnice ###

9000

Len semeno***

11,8

 

41. týden

 

Řepka***

7310

Řepka #

9000

Řepka ###

8650

Řepka *

8420

Mák***

46,0

Mák ###

68,5

Slunečnice***

7130

Slunečnice ###

9750

Len semeno***

11,8

 

Řepka, slunečnice, mák

Odhad výroby

Komodita

Plocha, tis, ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Řepka

340

3,1

1040

Slunečnice

25

2,1

50

Mák

55

0,6

35

Zdroj: ČSÚ, 8. 10., odhad z údajů zjištěných k 15. 9.

 

42. týden

 

Řepka***

7310

Řepka *

8420

Řepka #

9000

Řepka ###

8750

Mák***

46,0

Mák ###

70,5

Slunečnice***

7130

Slunečnice ###

9750

Len semeno***

11,8

 

43. týden

 

Řepka *

8610

Řepka ###

8850

Mák ###

70,5

Slunečnice ###

10,3

Len semeno***

11,8

 

Řepka

Ceny řepky, Kč/t nebo Euro/t

Řepka

Červenec

Září

CIF Hamburk, Kč

8280

9880

CZV ve SRN, Euro

25,70

32,60

Burzy SRN, Euro

28,50

34,50

Zdroj: VÚZE, 15. 10.

 

44. - 47. týden

 

Řepka***

7630

Řepka *

8880

Řepka #

8750

Řepka ###

9300

Mák***

55,6

Mák ###

69,0

Slunečnice***

8030

Slunečnice ###

11,3

Hořčice***

14,2

Len semeno***

11,8

 

48. týden

 

Řepka***

8070

Řepka *

8880

Řepka #

8750

Řepka ###

9300

Mák***

64,6

Mák ###

69,0

Slunečnice***

9310

Slunečnice ###

11,3

Hořčice***

15,9

 

49. týden

 

Řepka***

8070

Řepka *

9140

Řepka #

8900

Řepka ###

9300

Mák***

64,6

Mák ###

69,0

Slunečnice***

9310

Slunečnice ###

11,3

Hořčice***

15,9

 

50. týden

 

Řepka*** 8070
Řepka * 9140
Řepka # 8900
Řepka ### 9300
Mák*** 64,6
Mák ### 69,0
Slunečnice*** 9310
Slunečnice ### 11,3
Hořčice*** 15,9

 

Olejniny

Odhadovaná změna výroby olejnin na Ukrajině v r. 2008

Komodita

Mil. t

Meziroční změna, %

Řepka       

2,4

+100 %

Slunečnice

5,0

+-0 %

Olejniny celkem

8,4

+20 %

Řepku mají zájem z Ukrajiny dovážet výrobci bionafty ve SRN.

Zdroj: UkrAgroConsult, in AgFd East Europe č. 302, in ÚZPI, in APIC-AK, 3. 12.

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Řepka***

8500

Řepka *

9300

Řepka #

8900

Řepka ###

10,3

Mák***

65,7

Mák ###

70,0

Slunečnice***

10,3

Slunečnice ###

11,3

Hořčice***

15,9

 

Mák

Firma z Kanady má zájem o mák, kontakt: jay@legacyimpex.com.

Zdroj: Profit

 

4. - 7. týden

 

Řepka***

8530

Řepka *

9810

Řepka ###

10,7

Mák***

67,5

Mák ###

70,5

Slunečnice***

10,6

Slunečnice ###

11,3

Hořčice***

16,1

Len semeno***

12,7

 

8. týden

 

Řepka***

8530

Řepka *

9810

Řepka ###

10,7

Mák***

67,5

Mák ###

70,5

Slunečnice***

10,6

Slunečnice ###

11,3

Hořčice***

16,1

Len semeno***

12,7

 

Řepka

Stav zásob k 31. 12.

Komodita/

Typ subjektů

Zemědělci a šlechtitelé

ZZN, krmiváři, zpracovatelé řepky

Ostatní

Celkem

Řepka

90

240

20

350

Zdroj:  MZe, 14. 2.

 

9. týden

 

Řepka *

10,2

Řepka ###

10,7

Mák***

67,5

Mák ###

70,5

Slunečnice***

10,6

Slunečnice ###

11,3

Hořčice***

16,1

Len semeno***

12,7

 

10. týden

 

Řepka***

9850

Řepka *

10,6

Řepka ###

10,7

Mák***

67,6

Mák ###

70,5

Slunečnice***

10,0

Slunečnice ###

11,3

Hořčice***

16,1

Len semeno***

12,7

 

Mák

Vedle jarního ječmene vysévali zemědělci v minulém týdnu i mák a pravděpodobně i jiné jařiny.

Zdroj: ČT nebo Prima

 

Řepka

Odhad výroby v EU letos

Komodita

Plocha - meziroční změna

Výroba, mil. t

Meziroční změna výroby, %

Řepka

Pokles

19

+4 %

Plocha olejnin klesá na úkor výsevu obilnin.

Zdroj: Evropská komise, in Agra Europe, in ÚZPI, in APIC-AK, 3. 3.

 

11. týden

 

Řepka***

9850

Řepka *

10,6

Řepka ###

10,8

Mák***

67,6

Mák ###

89,5

Slunečnice***

10,0

Slunečnice ###

11,3

Hořčice***

16,1

Len semeno***

12,7

 

12.-14. týden

 

Řepka***

10,2

Řepka *

10,7

Řepka ###

10,7

Mák***

75,4

Mák ###

97,5

Slunečnice***

7880

 

15.-17. týden

 

Řepka***

10,2

Řepka *

10,7

Řepka ###

10,7

Mák***

75,4

Mák ###

97,5

Slunečnice***

7880

 

18.-25. týden

 

Řepka***

10,9

Řepka *

10,1

Řepka ###

11,0

Mák***

94,4

Mák ###

86,0

Slunečnice***

7880

Hořčice***

16,1

Len semeno***

12,7

 

Řepka

Stav zásob k 31. 3.

Subjekty

Tis. t

Prvovýroba, šlechtitelé

20

ZZN, krmiváři, zpracovat. řepky

80

Ostatní subjekty

15

Celkem

120

Zdroj: MZe, 15. 5.

 

Mák

Výroba máku

Ukazatel

r. 1996

r. 2007

Plocha

15

70

Výroba

10

32

Exportováno

x

95 %

 

Turecko snížilo před 3lety výrobu máku kvůli nízkým cenám morfinu. Mák pěstovaný v ČR jich má oproti asijským druhům málo. Nejvíce máku se pěstuje v Afghánistánu, ale na nepotravinářské účely. ČR je největším pěstitelem potravinářského máku na světě. Vývoz jde zejména do Ruska, na Ukrajinu a do Polska. Podmínky pro jeho pěstování jsou přísné. Polsko od jeho výroby ustoupilo kvůli problémům s jeho zneužíváním.

Naši pěstitelé máku mají dobře zvládnutu agrotechniku jeho produkce, která musí být přesná ve více směrech.

Zdroj: Sdružení Český mák, in Agroweb, 19. 5.

 

Řepka

Vývoj cen na komoditní burze

(Francie)

 

 

 

  

Pozn.: Všechny předchozí i následující sledované komodity naleznete v dokumentu Microsoft Word.

...Už bychom se opakovali téměř, ale na řepce je možná společný vývoj rostlinných komodit nejjednodušeji vidět: klidná hodnota, poté obavy ze špatného počasí, následně lepší vývoj počasí a úrody, než se čekalo (jsme uprostřed grafu) a nakonec déšť, záplavy a horší výhled rostlinný komodit obecně. Graf Vám nebude pasovat úplně přesně na předchozí a i u mléka a dalších komodit tomu bude jinak. Začali jsme je totiž sledovat později, postupně, když zase byly síly. A mají tedy pozdější počáteční datumky.

 

Zdroj dat: http://www.liffe-commodities.com/

 

Datum: 18. 6.

 

Zpět na hlavní stránku