Ostatní komodity

 

Rok 2007 - je kurzívou 

 

2. týden

 

Kapr I. tř.***)

47,30

 

3. týden

 

Kapr I. tř.***)

47,30

 

4. týden

 

Kapr I. tř.***)

47,30

 

5. týden

 

Kapr I. tř.***)

49,20

 

6. týden

 

Kapr I. tř.***)

49,20

 

Vinná réva

MZe ČR nesouhlasí s tím, aby docházelo ke snižování plochy vinic v ČR v rámci reformy trhu s vínem.

Důvody jsou takové, že ČR cca 1/2 vína dováží a omezovala již nárůst plochy vinic s ohledem na jednání s EU. Uvedl to p. ministr zemědělství.

Zdroj: HN, 30. 1.

 

Med

Výroba medu, tun

Komodita

r. 2006

Běžný průměr

Med

9100

7000

V r. 2006 bylo vyrobeno nejvíce medu za posledních cca 15 let.

 

Užití vyrobeného medu

Způsob

Podíl přibližný

Výkup

1/4

Přímý prodej zákazníkům

3/4

Důvodem pro objem prodaný výkupu jsou zejména nízké výkupní ceny.

Výkupní ceny

Druh medu

Kč/kg

Nektarový med

30

Tmavý med

40

Průměrná spotřeba medu je cca 0,5 kg/obyvatele a rok.

Zdroj: ČTK, in HN, 29. 1.

 

7. týden

 

Kapr I. tř.***)

49,20

 

10. týden

 

Ryby

Pohořelický kapr získal zeměpisnou ochrannou známku EU.

Zdroj: Agroweb, 28. 2.

 

11. týden

 

Biopotraviny

Odhadovaný podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin

Rok

%

2010

1

Zdroj: Green marketing, in Agroweb, 16. 3.

 

14. týden

 

Ovce

Počet ovcí

Rok

Tis. ks

2000

85

2006

150

V roce 1990 tvořily 2/3 stavů ovcí vlnařská plemena. Nyní převládají masné a kombinované typy.

Zdroj: www.vetweb.cz, in www.agris.cz, 29. 3.

 

21. týden

 

Ovce

Stavy k 1. 4.

Druh

Tis. ks

Meziroční změna, %

Ovce

170

+14 %

Zdroj: ČSÚ, in Agroweb, 18. 5.

 

23. týden

 

Včely, med

Mírná zima vedla k nízkému počtu uhynulých včelstev.

Ukazatel

Tis. včelstev

Celkem

525

- z toho nepřezimovalo

30

 

Roční výnos medu, kg

Ukazatel

Kg

Běžný průměr

7000

Rok 2006

9080

Rok 2007*)

nadprůměrný

Pozn.: * - rok 2007 - předpoklad

Zdroj: Agroweb, 29. 5.

 

Ovce

Stavy ovcí k 1. 4.

Zvířata/ Rok

2006

2007

Ovce

150

170

Pramen: ČSÚ

Větší poptávka po jehněčím mase je nově v hotelech. Poptávku dalších velkých odběratelů není možno pokrýt, protože chovatelé zatím nenabízejí dostatečné množství masa, které by bylo zajímavé. Na 1. ročníku prezentační a vzdělávací akce v Prlově (Vsetínsko) účastníci proto jednali i o spolupráci při odbytu (jehněčího masa).

Zdroje: Agroweb, 29. 5.; Zemědělský týdeník č. 22; drobné doplnění

 

33. týden

 

Ryby

Nedostatek srážek a vysoké teploty působí potíže rybám, které mají nedostatek kyslíku a jsou náchylnější k nemocem a napadení parazity.

Zdroje: SVS, 7. 8.; Agroweb, 8. 8.

 

39. týden

 

Konopí

Možná pro Vás bude zajímavá sklizeň konopí zachycená v rámci článku Jiřího Němečka fotografem Ondrejem Könerem.

Zdroj: Profit č. 34.

 

 

 

 

41. týden

 

Med - včely

Odhad výroby medu, t

Komodita/ Rok

2006

2007-odhad

Med

9080

7000 - 8000

Podle Českého svazu včelařů byla jaro vydařené, ale pozdější sucho snížilo produkci především medovicového medu.

Zdroj: ČTK, in PK, 3. 10.

 

44. - 47. týden

 

Kapr I. tř.***

49,30

 

Různé komodity

Prasata jsou dalším ohroženým odvětvím zemědělství ČR po:

- zelenině

- květinách

- lnu

- cukrovce.

Zdroj: AK, in APIC-AK, 20. 11.

 

Ryby

Přes sucho a tím menší množství vody v rybnících se podle proběhnuvších výlovů zdá, že bude letos ryb dostatek. Výlovy končí. CZV kaprů se bude zřejmě zvyšovat, podle jednoho významného podniku o 6 Kč/kg. Podle zjištění LN (spotřebitelská) cena vzroste o 10-12 %. Důvodem jsou zejména vyšší náklady na krmné obilí

Zdroj: Zemědělský týdeník č. 45; ČTK, in www.agris.cz, 20. 11.; Lidové noviny, in www.agris.cz, 29. 10.

 

Len

Odhad výroby

Komodita

Plocha 2006, tis. ha

Plocha 2007, tis. ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

Len olejný

8

2,6

0,8

2

Len přadný

3

0,7

2,7

2

Údaje k 15. 10.

Zdroj: ČSÚ, 7. 11.

 

Trvalé travní porosty

Odhad výroby

Komodita

Plocha 2006, tis. ha

Plocha 2007, tis. ha

Výnos, t/ha

Výroba, tis. t

TTP

890

930

3

2800

Údaje k 15. 10.                    

Zdroj: ČSÚ, 7. 11.

 

48. týden

 

Kapr I. tř.***

48,20

 

49. týden

 

Kapr I. tř.***

48,20

 

50. týden

 

Kapr I. tř.***

48,20

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Kapr I. tř.***

46,60

 

4. - 7. týden

 

Ovce

Chov o 75 ovcích p. Petra Stříbrného v Habarticích (Liberecko) byl utracen po diagnostikování klusavky u 2 z nich. Chovateli se dostane náhrady od MZe, stádo bylo navíc pojištěno.

Zdroj: ČTK, in Zemědělský týdeník č. 6

 

8. týden

 

Včely, med

Výroba medu, tun

Komodita/ Rok (či průměr)

Běžný rok

Rok 2006

Rok 2007

Med

7000

9100

8500

 

Počet zazimovaných včelstev, tis.

Ukazatel/ zima

2006/7

2007/8

Včelstev

525

520

Zdroj: vetweb.cz, in www.agris.cz, 13. 2.

 

10. týden

 

Ryby

Teplejší počasí vede k zahájení jarních výlovů - na jihu Čech - už nyní.

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 1. 3.

 

Včely, med

SVS vyzývá chovatele včel k razantním a účinným opatřením proti varoáze, která podle prvních informací během teplé zimy značně poškodila včelstva.

Jedná se v prvé řadě o nátěr buněk zavíčkovaného plodu vodní emulzní přípravku M-1 AER. Ten má být spojen s „pojistkou“ ve formě fumigace přípravkem Varidor FUM. Přesnější popis viz SVS nebo článek v Agrowebu.

Celorepublikové, přesnější údaje o postižení včelstev má mít ČSV k dispozici během března.

Zdroj: SVS, in Agroweb, 27. 2.; sdělovací prostředky

 

11. týden

 

Kmín

Představitelům Sdružení Český kmín se podařilo vyřídit pro ČR chráněné zeměpisné označení EU "Český kmín". Kvalitativní podmínky pro užívání označení není podle SČK pro zkušené pěstitele problém dodržet.

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 5. 3.

 

15.-17. týden

 

Ryby

Výroba vloni

Ukazatel

Hodnota

Výměra obhosp. rybníků, tis. ha

42

Výroba ryb, tis. t

20,5

Výměra obhospodařovaných rybníků se od r. 1989 téměř nemění (výroba ostatně je nyní také stabilní). Podíl kaprů činí 90 %.

Zdroj: Rybářské sdružení, in Agroweb, 9. 4.

 

Včely

MZe odhaduje, že vlivem teplé zimy došlo k úhynu minimálně 60 tis. včelstev. Podle míry vlivu špatných klimatických podmínek na přezimování včel MZe individuelně přispěje včelařům nad výši obvyklé podpory. Současně MZe upozorňuje, že podobnému vlivu počasí se musí včelaři v budoucnu přizpůsobit, zejména formou preventivních, důkladně prováděných ozdravných veterinárních opatření.

Zdroj: MZe, 21. 4.

 

18.-25. týden

 

Ryby

Po podepsání pravidel koncem dubna mohou být v období 10. - 30. 6. podávány žádosti o podporu z OP Rybářství.

Zdroj: MZe, 12. 5.

 

 

Zpět na hlavní stránku