Ovoce, vinná réva, chmel

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

1. týden

 

Idared I. jak. **)

10,30

Golden Del. I. **)

12,00

 

2. týden

 

Chmel sušený***)

131

Idared I. jak. **)

10,10

Golden Del. I. **)

11,80

Jablka moštová***

2,70

Vinné hrozny m.***

14,30

 

3. týden

 

Chmel sušený***)

131

Idared I. jak. **)

10,10

Golden Del. I. **)

12,10

Jablka moštová***

2,70

Vinné hrozny m.***

14,30

 

4. týden

 

Chmel sušený***)

131

Idared I. jak. **)

10,10

Golden Del. I. **)

11,80

Jablka moštová***

2,70

Vinné hrozny m.***

14,30

 

5. týden

 

Idared I. jak. **)

10,10

Golden Del. I. **)

12,10

Jablka moštová***

2,70

 

Ovoce, zelenina

Evropská komise představila návrh reformy Společné organizace trhu ovoce a zeleniny.

Slibuje si od něj např.:

- omezení výkyvů vyplývajících z krizových situací

- vyšší příspěvky EU ekologickému hospodaření.

V minulých 10letech se sektor ovoce a zeleniny dostal pod tlak obchodních řetězců, které hrají hlavní roli při nastavení cen. Komisařka pí Mariann Fischer Boelová uvedla: Jedním z klíčů vedoucích k úspěchu bude, aby výrobci lépe pracovali na posílení úlohy (odbytových) organizací výrobců:

- výrobci budou mít volnost pro účast v libovolných (odbytových) organizacích pro každý produkt

- v nových členských zemích bude na zakládání (odbytových) organizací příspěvek 60 % oproti 50 % nyní.

Zdroj: EK, 24. 1.

 

Ovoce, zelenina

Zařazení ovoce a zeleniny do SPS (zřejmě i do SAPS)

Půda s ovocem a zeleninou má být zahrnuta do platby SPS, jak je tomu u jiných komodit. Veškerá existující podpora zpracovaného ovoce a zeleniny se navrhuje "decouplovat". Národní rozpočet pro SPS se (zřejmě o tuto částku) zvýší. Členským státům EU bude umožněno ustanovit referenční objemy a vybrat, kteří zemědělci budou pro nároky založené na reprezentativním období "eligible". (Eligible=schopni, oprávněni, vhodní, přicházet v úvahu.)

Krizový management:

- bude organizován organizacemi výrobců

- 50 % bude financováno EU.

Krizový management zahrnuje: zelenou sklizeň (nezralých plodů), nesklízení, propagační a komunikační nástroje v dobách krizí, školení, pojištění úrody a financování administrativních nákladů při vícero fondech.

EU bude zcela hradit náklady spojené s rozdáváním výroby zdarma do škol, letních táborů dětí, nemocnic, charitativních organizací, domů pro seniory a do věznic.

EK by si přála, aby Rada ministrů zemědělství zemí EU a Evropský parlament návrh schválily.

Zdroj: EK, 24. 1.

 

Ovoce

Na Ovocnářských dnech uvedl předseda OU p. Jaroslav Muška, že důležitá je obnova přestárlých sadů výsadbou nových, výnosnějších odrůd.

Zdroj: Agroweb, 23. 1.

 

6. týden

 

Idared I. jak. **)

10,10

Golden Del. I. **)

12,60

Jablka moštová***

2,70

 

7. týden

 

Idared I. jak. **)

10,10

Golden Del. I. **)

13,00

Jablka moštová***

2,70

 

Ovoce

Rada ministrů zemědělství zemí EU jednala při Evropské komisi o bodech nově navržené reformy trhu ovoce a zeleniny.

S "cíli a klíčovými prvky" většina ministrů souhlasila.

Zdroj: Zemědělec č. 6

 

Zelenina, ovoce

Určitý prostor pro podporu otevírá letos nová možnost udělovat ovoci a zelenině značku KlasA.

V ČR působí 4-5 odbytových organizací pro zeleninu. Z nich 2 mají v pořádku všechny náležitosti a mohou čerpat podporu ve výši 4 % z objemu obchodovaného zboží. To znamená, že při obratu 100 mil. Kč zeleniny získá odbytová organizace 4 mil. Kč. K těm přidá své 4 mld. Kč (50 %) a za tyto prostředky může nakoupit např. techniku nebo technologie.

Integrované (ekologičtější) pěstování zeleniny je zavedeno na cca 1/2 ploch v ČR a bude se pravděpodobně zvyšovat, protože se další podniky k plnění podmínek tohoto režimu pěstování hlásí.

Zdroj: ZUČM, in Zemědělec č. 6

 

8. týden

 

Idared I. jak. **)

10,10

Golden Del. I. **)

12,90

Jablka moštová***

2,70

 

9. týden

 

Idared I. jak. **)

10,10

Golden Del. I. **)

13,20

Jablka moštová***

2,70

 

10. týden

 

Idared I. jak. **)

10,10

Golden Del. I. **)

13,40

Jablka moštová***

2,80

 

Chmel

Průměrná CZV v r. 2006

Komodita

Kč/t

Chmel

129

Žatecký chmel získal zeměpisnou ochrannou známku EU.

Prodej chmele by bylo vhodné podle prezidenta Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR centralizovat, protože v Číně, Rusku a Rumunsku se lze setkat s jiným chmelem, jež je vydáván za žatecký chmel.

Zdroj: Agroweb, 1. 3. a 28. 2.

 

11. týden

 

Idared I. jak. **)

10,40

Golden Del. I. **)

13,10

Jablka moštová***

2,80

 

12. týden

 

Idared I. jak. **)

10,30

Golden Del. I. **)

12,80

Jablka moštová***

2,80

 

Chmel

Vývoz chmele, tis. t

Druh

R. 2005

R. 2006

Surový

1,8

0,7

Granulovaný

3,4

3,8

Celkem

5,2

4,4

V r. 2005 byla sklizeň chmele rekordně velká, v r.  2006 nízká.

Nejvíce chmele v r. 2006 z ČR odebralo Japonsko (2000 t). Druhá je SRN, kam loni ale meziročně vývoz poklesl (na 650 t) s ohledem na menší množství tam zpracovávaného surového, dále prodávaného chmele. Třetím největším dovozcem chmele z ČR se nově stalo Rusko (320 t).

 

Pro domácí užití pivovarům v ČR zůstává 20 % chmele vyrobeného v ČR.

 

Dovoz, tis. t

Druh

R. 2005

R. 2006

Surový

0,9

0,5

Granulovaný

0,3

0,2

Celkem

1,2

0,7

Chmelový extrakt

0,2

0,1

Zdroj: SPCH, 15. 3. (s použitím údajů ČSÚ), in www.agris.cz, 15. 3.

 

13. týden

 

Idared I. jak. **)

10,50

Golden Del. I. **)

13,10

Jablka moštová***

2,80

 

14. týden

 

Idared I. jak. **)

10,50

Golden Del. I. **)

12,70

Jablka moštová***

3,10

 

Slivovice, švestky

Ministr zemědělství vyjádřil uznání ke krokům europoslance p. Jana Březniny ve věci doplnění textu, který omylem jedna pracovnice v EP vyškrtla v dobré víře zkrátit část definice "slivovice". Tím by mohla být za slivovici považována jen kořalka mající alespoň minimální obsah dodatečně přidaného lihu.

Zdroje: MZe, 29. 3.; další sdělovací prostředky (ČT, Prima,...)

 

15. týden

 

Idared I. jak. **)

10,80

Golden Del. I. **)

13,10

Jablka moštová***

3,10

 

16. týden

 

Idared I. jak. **)

10,70

Golden Del. I. **)

12,90

Jablka moštová***

3,10

 

17. týden

 

Idared I. jak. **)

10,80

Golden Del. I. **)

12,80

Jablka moštová***

3,10

 

18. týden

 

Idared I. jak. **)

11,30

Golden Del. I. **)

13,00

Jablka moštová***

3,30

 

19. týden

 

Idared I. jak. **)

11,60

Golden Del. I. **)

13,90

Jablka moštová***

3,30

 

Ovoce

Sucho ohrožuje mladé ovocné stromy vysazené poslední podzim a jaro. Zkracuje také dobu kvetení (všech) jabloní a dalších ovocných stromů a tím zhoršuje možnost dobrého opylení včelami.

Zdroj: OU ČR, in Agroweb, 30. 4.; upraveno

 

Chmel, obecné

Kvůli teplému počasí začalo také zavádění chmele nezvykle brzy. Slovenští středoškoláci mají o tento druh práce (brigády) větší zájem, než naši.

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 2. 5.

 

20. týden

 

Idared I. jak. **)

11,60

Golden Del. I. **)

13,90

Jablka moštová***

3,30

 

Ovoce, jablka

Úroda ovoce (jablek,...) bude letos zřejmě podprůměrná z důvodu dubnových a květnových mrazů. Situace v Polsku je ještě horší.

Zdroj: Agroweb, 15. 5.; HN

 

21. týden

 

Idared I. jak. **)

11,20

Golden Del. I. **)

11,60

Jablka moštová***

3,30

 

Ovoce, jablka

Zásoby jablek na začátku května byly v ČR na úrovni průměrné zásoby minulých 5 let.

Ukazatel

Tis. t

Zásoby

7,5

Prodej květen*

10,0

Prodej červen*

7,0

Pozn.: * - odhad

V červnu budou převažovat dovážená jablka, předpokládá se, že zejména z Polska a Itálie.

Současné ceny odpovídají loňským.

Rozpětí CZV, Kč/kg

Komodita

Cena

Jablka

10-16

Zdroj: OU, Agroweb

 

22. týden

 

Idared I. jak. **)

11,80

Golden Del. I. **)

12,80

Jablka moštová***

3,30

 

Chmel

Plocha, ha

Plodina/ Rok

2006

2007

Chmel

5410

5410

 

Plocha dle odrůd, ha

Odrůda/ Rok

2000

2004

2007

Žatecký poloraný červeňák

5900

5400

4840

Sládek

80

200

220

Premiant

70

150

250

Celkem

6100

5800

5410

Po loňské sklizni se ukázalo, že nízký objem výroby ŽPČ dosáhl kritické hranice z hlediska potřeb odběratelů. Reakcí jsou jak ve SRN, tak v USA vyšší ceny pro pěstitele chmele a nabídka dlouhodobých smluv. Je tomu tak u aromatických odrůd chmele, ale i u hořkých odrůd.

Zdroj: SPCH, in www.agris.cz, 25. 5.

 

23. týden

 

Idared I. jak. **)

12,20

Golden Del. I. **)

13,00

Jablka moštová***

3,30

 

24. týden

 

Idared I. jak. **)

12,50

Golden Del. I. **)

14,50

Jablka moštová***

3,30

 

25. týden

 

Idared I. jak. **)

12,40

Golden Del. I. **)

14,80

Jablka moštová***

3,30

 

Ovoce, zelenina

Ministři zemědělství zemí EU odsouhlasili reformu trhu s ovocem a zeleninou. Měla by začít platit od r. 2008.

Režim:

- platby spojené s produkcí budou nahrazeny platbami od produkce oddělenými

- začlenění sektoru ovoce a zeleniny do režimu jednotné platby na plochu (SAPS)

- odstranění vývozních subvencí.

Sdružování výrobců:

- pobídky pro sdružování výrobců a tím posílení jejich postavení

- větší škála nástrojů pro sdružení producentů, větší pružnost, zjednodušení pravidel

- poněkud vyšší podpora.

Podpora odbytu a výkyvy výnosů:

- větší propagace, resp. opatření na stimulaci spotřeby obyvateli

- po vyhodnocení dopadů návrh programu distribuce ve školách, nemocnicích apod.

- řešení potíží s většími výkyvy ve výnosech při „krizích“ (sucho, mráz, nadprodukce…).

Ekologie

- požadavek na ochranu životního prostředí

- větší příspěvek na ekologickou produkci.

Zdroje: EK, 12. 6.; MZe, 13. 6.

 

26. týden

 

Idared I. jak. **)

12,90

Golden Del. I. **)

14,80

Jablka moštová***

4,10

 

Ovoce

Odhadovaný propad sklizně ovoce z důvodu mrazu letos na jaře

Porovnání s 5letým průměrem

Druh

Propad, %

Jabloně

-40 %

Hrušně

-50 %

Broskvoně

-10 %

Meruňky

+-0 %

Slivoně

-30 %

Třešně

-40 %

Višně

+-0 %

Rybíz

+-0 %

Jahody

-70 %

Zdroj: OU, 12. 6., in SZIF, 14. 6.

 

27. týden

 

Idared I. jak. **)

12,90

Golden Del. I. **)

14,80

Jablka moštová***

4,10

 

28. týden

 

Idared I. jak. **)

13,20

Golden Del. I. **)

14,80

Jablka moštová***

4,10

 

Víno

Čeští pěstitelé vína nesouhlasí s návrhem reformy oboru předloženého Evropskou komisí, který spíše zvýhodňuje pěstitele na jihu Evropy a zhoršuje podmínky pro jiné pěstitele. Nesouhlas vyjádřily také další země. (Myslím, že SRN, Slovensko, Polsko...) Jedná se o:

- zákaz přidávání cukru

            - přislazovat se bude moci jen moštem vyráběným na jihu

            - na přislazování moštem se ruší dřívější podpora

- zachování 5letého období omezení výstavby vinic (do 1. 1. 2014)

- povinné označování odrůdou i u obyčejných stolních vín (to uvedl SV ČR).

 

Další opatření

- zařazení ploch s révou do systému jednotné platby na podnik (zřejmě v ČR platbou na plochu)

- kompenzace za klučení se navrhuje v 1. roce reformy oproti současnosti o 30 % vyšší; v následujících letech se bude postupně snižovat.

 

EK uvádí, že přidávání cukru do vín není v souladu s mezinárodními definicemi OIV a ani EU. Kromě toho EK tento krok roztomile zdůvodňuje tím, že zabezpečí rovnováhu, kterou je třeba udržovat mezi severem a jihem.

Zdroj: EK; Svaz vinařů, in TV

 

Ovoce

Odhad sklizně a porovnání s r. 2006, tis. t

Druh/ Rok

2006

2007

Jablka

160

105

Višně;

11

9

Meruňky

4

5

Hrušky

2

3

Třešně

2

2

Celkem

190

135

Pramen: (OU) in www.agris.cz, in SZIF, 28. 6.

 

Cena višní kvality V., Kč/kg

Komodita

Cena

Višně

27

Pramen: OU, in SZIF

Zdroj: SZIF; také uvedeno v Zemědělci č. 27

 

29. týden

 

Idared I. jak. **)

13,20

Golden Del. I. **)

14,80

Jablka moštová***

4,10

 

30. - 32. týden

 

Idared I. jak. **)

13,20

Jablka moštová***

4,20

 

Chmel

Rostoucí spotřeba piva, zejména v Číně, vede k vyšší poptávce a vyšším cenám chmele.

Za posledních 10 let se plochy chmele ve světě snížily o 1/3, ve SRN o 20 %.

Pozn.: Firma Joh. Barth & Sohn je největším zpracovatelem chmele ve SRN.

Zdroj: Joh. Barth & Sohn (SRN), in ČTK, in PK, 19. 7.

 

Víno

S ohledem na negativní stanovisko řady zemí - SRN, Rakouska, Slovenska, ČR, ale i Francie - se spíše přepokládá, že pro ČR nepřijatelný návrh reformy trhu s vínem nebude v podobě předložené Evropskou komisí schválen.

Podle MZe není zejména možné některým zemím povolit přikyselování vína a na druhé straně nám a dalším zemím zakázat jeho doslazování.

Zdroje: Sdělovací prostředky; MZe, in APIC-AK, 17. 7.

 

33. týden

 

Jablka moštová***

4,20

 

Chmel

Odhad letošní výroby

Ukazatel/Rok

2006

2007

Plocha         

5410

5400

Výnos               

1,00

1,05

Výroba           

5450

5620 - 5730

 

Sušený chmel, CZV, tis. Kč/t

Druh

Minimální cena

Smluvní

150

Volný trh

165

Obchodníci mají s pěstiteli (ve světě) uzavřeny smlouvy již na 98 % úrody.

Zdroje: SPCH, in Agroweb, 9. 8.; (loňská výroba: ÚKZÚZ, in SVZ MZe, 2. 7. 2007 )

 

34. týden

 

James Grieve I.**

11,20

Jablka letní I.**

11,10

Jablka moštová***

4,20

 

Vinná réva

Odhad letošního průměrného výnosu, t/ha

Komodita

Výnos

Vinná réva

6

Jedná se o vyšší hodnotu, než je 10letý průměr. Cukernatost se očekává průměrná.

Zdroj: SV ČR, in Agroweb, 17. 8.

 

Chmel

V Tršické oblasti na Olomoucku začali jako první v ČR sklízet chmel.

Zdroj: Agroweb, 16. 8.

 

35. týden

 

Jablka konzum.***

11,00

James Grieve I.**

11,20

Jablka letní I.**

11,10

 

36. týden

 

James Grieve I.**

11,30

Jablka letní I.**

12,30

Jablka konzum.***

11,00

 

Cukrovka, vinná réva

Pan ministr zemědělství ČR jednal s p. ministrem zemědělství Francie, mimo jiné o organizaci trhu s vínem a trhu s cukrovkou - cukrem.

Zdroj: APIC-AK, 3. 9.

 

Chmel

Upřesněný, snížený odhad letošní výroby

Rok

Výnos, t/ha

Výroba, tun

2006

1,01

5450

2007

0,94 - 0,98

5100 - 5300

Zdroj: SPCH, in Agroweb, 31. 8.

 

37. týden

 

Jablka konzum.***

11,00

James Grieve I.**

11,30

Jablka letní I.**

12,30

 

38. týden

 

Golden Del. I.**

16,40

James Grieve I.**

11,40

Shampion I.**

13,70

Jablka letní I.**

11,00

 

39. týden

 

Golden Del. I.**

16,10

James Grieve I.**

11,40

Jablka letní I.**

11,00

Shampion I.**

13,70

 

40. týden

 

Golden Del. I.**

16,90

Jablka moštová***

3,60

 

41. týden

 

Idared I. jak. **

12,00

Golden Del. I.**

15-16

Jablka moštová***

3,60

 

42. týden

 

Idared I. jak. **

13,20

Golden Del. I.**

15,30

Jablka moštová***

3,60

 

43. týden

 

Idared I. jak. **

13,80

Golden Del. I.**

14,90

Jablka moštová***

3,60

 

44. - 47. týden

 

Chmel sušený***

154

Idared I. jak. **

14,40

Golden Del. I.**

14,70

Jablka moštová***

4,10

 

Víno

Většina ministrů zemí EU nadále nesouhlasila na jednání v Lucemburku s návrhem reformy trhu s vínem. Rozdílné názory jsou u oblastí:

- rozdělování dotací pro členské země

- klučení vinic

- doslazování vín cukrem, kde ČR a další země nesouhlasí s jeho zákazem.

Zdroj: Zemědělec č. 44

 

48. týden

 

Chmel sušený***

148

Idared I. jak. **

14,40

Golden Del. I.**

14,70

Jablka moštová***

5,30

Vinné hrozny m.***

11,80

 

Víno

Zemědělský výbor Evropského parlamentu se vyjádřil k návrhu EK na reformu vinařství.

Stanovisko zemědělského výboru EP:

- umožnit nadále doslazování vín

- zpřísnit pravidla pro označování lahví etiketami u vín chráněného označení původu

- u dobrovolného rušení vinic snížit období vyplácení kompenzace vinařům z 5 na 3 roky

- autorizaci nových postupů výroby vína by udělovaly nadále jednotlivé země, ne EU

- zachovat podpory pro krizovou destilaci.

Zdroj: Euractiv.cz, in www.agris.cz, 22. 11.

 

49. týden

 

Chmel sušený***

148

Idared I. jak. **

14,20

Golden Del. I.**

14,50

Jablka moštová***

5,30

Vinné hrozny m.***

11,80

 

Víno

Proti zákazu doslazování vína je 18 členských zemí EU. Evropská komise bude podle názoru Ministerstva zemědělství ČR muset v tomto bodu změnit názor, pokud se na reformě trhu s vínem chce dohodnout. Nyní se zdá, že to bude možné ještě do konce roku, tak, jak si to přeje předsedající Portugalsko.

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 26. 11.

 

50. týden

 

Chmel sušený***

148

Idared I. jak. **

14,30

Golden Del. I.**

14,80

Jablka moštová***

5,30

Vinné hrozny m.***

11,80

 

Ovoce - jablka

Ukazatel

Tis. t

Meziroční změna, %

Odhad sklizně jablek ze září

110

-30 %

Zásoby ve skladech k 1. 12.

32

-20 %

Poptávka do příští sklizně

60

(obvyklá)

CZV jablek

x

+18 %

Zdroj: OU ČR, cena – ČSÚ; in ČTK, in www.agris.cz, 6. 12.

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Chmel sušený***

158

Idared I. jak. **

14,50

Golden Del. I.**

14,90

Jablka moštová***

5,50

Vinné hrozny m.***

13,00

 

Chmel

Výroba chmele v r. 2007

Komodita

Plocha, ha

Výnos, t/ha

Výroba, t

Chmel

5390

1,04

5630

Zdroj: SPCH, in ČTK, in Zemědělský týdeník č. 51/52

 

Víno

Ministři zemědělství EU se dohodli na obsahu reformy trhu s vínem. Pro ČR bylo důležité, že má být i nadále možno provádět doslazování. Ještě předtím podpořil 12. 12. doslazování i Evropský parlament.

Zdroje: sdělovací prostředky; ČTK, in PK

 

4. - 7. týden

 

Idared I. jak. **

14,30

Golden Del. I.**

15,20

Jablka moštová***

5,50

Vinné hrozny m.***

22,10

 

Ovoce

Výroba, tis. t nebo poměr

Komodita/Rok

2006

2007, tis. t

Jablka

190 tis. t

115

Ovoce celkem

o 25 % více

145

 

Původně ovocnáři přepokládali výpadky v tržbách, vyšší odbytové ceny je ale z velké části vyrovnají.

 

Jablka - zásoby a odhad dovozu

Ukazatel

Tis. t

Zásoby k 1. 1. 08

25

Dovoz do června 08

30

S ohledem na nízkou úrodu v Polsku se očekávají dovozy hlavně ze západní Evropy - Itálie, Belgie a Nizozemí. Oproti dřívějším letům budou zřejmě v budoucnu potíže s nízkými cenami z Rumunska a Bulharska.

Zdroj: OU, Ovocnářské dny, in Zemědělec č. 4

 

8. týden

 

Idared I. jak. **

14,30

Golden Del. I.**

15,70

Jablka moštová***

5,50

Vinné hrozny m.***

22,10

 

9. týden

 

Idared I. jak. **

14,20

Golden Del. I.**

15,70

Jablka moštová***

5,50

Vinné hrozny m.***

22,10

 

10. týden

 

Chmel sušený***

158

Idared I. jak. **

14,20

Golden Del. I.**

15,70

Jablka moštová***

4,80

 

11. týden

 

Chmel sušený***

158

Idared I. jak. **

14,50

Golden Del. I.**

15,40

Jablka moštová***

4,80

 

12.-14. týden

 

Idared I. jak. **

14,30

Golden Del. I.**

15,40

Jablka moštová***

4,80

 

15.-17. týden

 

Idared I. jak. **

14,50

Golden Del. I.**

15,20

Jablka moštová***

4,80

 

18.-25. týden

 

Idared I. jak. **

15,50

Jablka moštová***

5,00

 

Chmel

Plochy (a výroba)

Ukazatel

r. 2007

r. 2008

Plocha

5390

5345

Výroba

5630

x

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 14. 5.

 

 

Zpět na hlavní stránku