Prasata

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

1. týden

 

Prasata E JUTs*+)

39,50

Prasata JUTs-popt.#

39,40

Prasata E JUTs**)

39,50

Prasnice ž.hm.*+

23,50

Selata (vážící 20 kg)**

58,00

 

2. týden

 

Prasata I. ž. hm.***)

31,60

Prasata E JUTs*+)

39,50

Prasata JUTs-popt.#

39,40

Prasata E JUTs**)

39,30

Prasnice ž.hm.*+

23,50

Selata (vážící 20 kg)**

58,00

 

Sestavili jsme pro Vás přehled cen s grafy. Údaje od Centroodbytu jsou vybrány okolo poloviny příslušného měsíce ze skutečně realizovaných obchodů.

Zdroje:

Prasata – Centroodbyt (Národní odbytové družstvo)

 

 

3. týden

 

Prasata I. ž. hm.***)

31,60

Prasata E JUTs*+)

38,00

Prasata JUTs-popt.#

38,30

Prasata E JUTs**)

38,60

Prasnice ž.hm.*+

22,00

Selata (vážící 20 kg)**

57,00

 

SVZ MZe

Na přelomu roku vyšlo několik situačních a výhledových zpráv MZe:

Králíci

Vepřové maso - marketingová studie

Půda

Brambory

Skot - hovězí maso

Mléko

Bohužel se nám z časových důvodů nepodařilo z nich udělat výtah, jako je tomu obvykle.

Možná budeme mít sílu tak učinit v nejbližší době, ale nechceme slibovat nereálné.

M. S.

 

4. týden

 

Prasata I. ž. hm.***)

31,60

Prasata E JUTs*+)

36,50

Prasata JUTs-popt.#

38,30

Prasata E JUTs**)

38,00

Prasnice ž.hm.max. c.*+

24,00

Selata (vážící 20 kg)**

56,00

 

Prasata, skot, maso

Od 18. 1. by mělo být umožněno Ruskem dovážet maso z EU.

Dne 17. 1. měly také začít rozhovory o zrušení individuálního zákazu dovozu masa z Polska.

Zdroj: HN, 12. 1.

 

Prasata

V předchozím, 3. týdnu dali (zřejmě kvůli potřebě tržeb) výrobci prasat na trh i kusy v nižší váhové kategorii. Tím byl podpořen trend snižování CZV prasat. OD Centroodbyt doporučuje svým členům obchodovat v základní ceně  37 Kč/JUT za studena a v případě neakceptovatelné nabídky pozastavit dodávky.

Zdroj: Centroodbyt, 18. 1.; vlastní poznámka v závorce

 

5. týden

 

Prasata I. ž. hm.***)

29,70

Prasata E JUTs*+)

35,50

Prasata JUTs-popt.#

37,10

Prasata E JUTs**)

36,40

Prasnice ž.hm.max.c*+

23,00

Selata (vážící 20 kg)**

56,00

 

Skot, prasata, drůbež - rok 2006

Výroba hovězího, vepřového a drůbežího masa

Druh masa

Tis. t

Meziroční pokles, %

Hovězí

80

-1,5 %

Vepřové

335

-1 %

Drůbeží

215

-5 %

Celkem

630

-2,3 %

Meziroční pokles        

Zdroj: ČSÚ, 26. 1.      

 

Skot, prasata, drůbež

Podíl jednotlivých druhů mas na výrobě celkem za r. 2006

Druh

%

Hovězí

13 %

Vepřové

53 %

Drůbeží

34 %

Zdroj: ČSÚ, 26. 1.

 

Prasata

Průměrné CZV v r. 2006

Ukazatel

Kč/kg

Prasata, ž. hm.

31,80

Prasata, JUT

41,20

Meziroční pokles

-2 %

 

Průměrné CZV ve 4. čtvrtletí

Komodita

Meziroční změna, %

Prasata

-1 %

Zdroj: ČSÚ, 26. 1.      

 

Prasata

Zahraniční obchod za rok (prosinec 05 - listopad 06)

Komodita

Bilance, tis. t

Vepřové maso

-90

Prasata živá

+10

Celkem

-80

Vývoz prasat byl směřován především na Slovensko a do SRN.

Zdroj: ČSÚ, 26. 1., předběžné výsledky statistiky zahraničního obchodu; „celkem“ – vlastní prostý součet údajů

 

Prasata

Centroodbyt obnovil vývoz prasat do Maďarska vzhledem k tomu, že jsou tam aktuálně vyšší realizační ceny než v ČR. Vývoz vepřového masa z Dánska a SRN do Ruska by mohl pomoci cenám.

Zdroj: Centroodbyt, 25. 1.

 

6. týden

 

Prasata I. ž. hm.***)

29,70

Prasata E JUTs*+)

35,50

Prasata JUTs-popt.#

37,10

Prasata E JUTs**)

35,50

Prasnice ž.hm.max.c*+

23,00

Selata (vážící 20 kg)**

55,00

 

7. týden

 

Prasata I. ž. hm.***)

29,70

Prasata E JUTs*+)

35,00

Prasata E JUTs**)

35,30

Prasata JUTs-popt.#

36,20

Prasnice ž.hm.max.c*+

22,00

Selata (vážící 20 kg)**

55,00

 

Prasata

Vývoj stavů prasat

Datum

Mil. ks

1. 4. 2006

2,84

1. 12. 2006

2,74

Zdroj: zřejmě ČSÚ, in Centroodbyt

 

8. týden

 

Prasata E JUTs*+)

34,50

Prasata JUTs-popt.#

36,20

Prasata E JUTs**)

34,90

Prasnice ž.hm.max.c*+

21,00

Selata (vážící 20 kg)**

52,30

 

Prasata

Zvýšil se vývoz prasat do SRN a Rakouska. Důvodem jsou:

- lepší ceny

- momentální příznivější kurz Kč : Euro.

Zdroj: Centroodbyt, 15. 2.

 

9. týden

 

Prasata E JUTs*+)

34,50

Prasata JUTs-popt.#

36,10

Prasata E JUTs**)

34,80

Prasnice ž.hm.max.c*+

21,00

Selata (vážící 20 kg)**

56,70

 

Skot, prasata

Společnost Interspar snížila podíl nakupovaného masa z ČR. Jako důvod uvedla, že skončil činnost jeho dodavatel Prima Group a jiný z ČR mu nebyl schopen nabídnout maso v:

- potřebné kvalitě

- příznivé ceně

- požadovaném množství.

AK zorganizovala pokojnou protestní akci při níž kupujícím rozdala 6000 barevných letáků cca formátu A4 s upozorněním na poškozování zemědělců z ČR.

Interspar ve svém tiskovém prohlášení uvádí, že má o dodávkách uzavřeny smlouvy s 10 dodavateli z ČR, s 1 dodavatelem z Rakouska a se 2 dovozci. V případě hovězího masa bude ze zahraničí dovážet 20 %.

Interspar dále uvádí:

"Velký podíl masa přitom na pulty podejen dodávají přímo regionální, tzn. tuzemští producenti v místech a městech, kde má SPAR své hypermarkety."

"Společnost SPAR mnohokrát dlouhodobě deklarovala svůj zájem o podporu domácí produkce. Například v případě výroby biopotravin několikrát veřejně vyzývala české producenty bioproduktů, aby jí své výrobky nabízeli. Bohužel, v širším měřítku se tak nikdy nestalo."

"Vedení AK s námi nikdy nejednalo, nikdy nepředložilo jediné konstruktivní řešení situace vzniklé po ukončení činnosti společnosti Prima Group."

Zdroje: APIC-AK, 22. 2.; ČTK, 22. 2., in PK ČR; ČRo; ČT; Prima; další sdělovací prostředky; Interspar, in www.agris.cz, 22. 2.

 

10. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

37,30

Prasata E JUTs*+)

34,60

Prasata JUTs-popt.#

35,60

Prasata E JUTs**)

34,70

Prasnice ž.hm.max.c*+

21,00

Selata (vážící 20 kg)**

59,10

 

11. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

37,30

Prasata E JUTs*+)

34,60

Prasata JUTs-popt.#

35,60

Prasata E JUTs**)

34,60

Prasnice ž.hm.max.c*+

21,00

Selata (vážící 20 kg)**

54,60

 

Prasata

Celorepublikové shromáždění chovatelů prasat se koná 20. 3. ve Větrném Jeníkově s tématem řešení vážného stavu v tomto sektoru.

Zdroj: ZS ČR, 8. 3.

 

12. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

37,30

Prasata E JUTs*+)

34,50

Prasata JUTs-popt.#

35,60

Prasata E JUTs**)

34,60

Prasnice ž.hm.max.c*+

22,00

Selata (vážící 20 kg)**

53,70

 

13. týden

 

Prasata E JUTs*+)

34,70

Prasata JUTs-popt.#

35,60

Prasata E JUTs**)

34,60

Prasnice ž.hm.max.c*+

19,50

Selata (vážící 20 kg)**

50,80

 

Prasata

Na setkání chovatelů prasat se jeho 250 účastníků shodlo na uzavření hraničního Dolní Dvořiště na 1 hodinu na protest proti zvýšení dovozů masu. Blokáda byla (po jednání na MZe) zmírněna na demonstraci.

MZe uvedlo:

- v žádném případě nezpochybňuje právo chovatelů protestovat proti dovozům masa, které jim působí problémy na domácím trhu

- nemyslíme si, že ultimativní akce přispějí k nalezení východiska, a znovu opakujeme, že řešení vidíme v jednání

- na středu 21. 3. byli přizváni k rozhovoru u jednacího stolu zástupci:

                                 - zemědělců - AK

                                 - Potravinářské komory

                                 - 4 zpracovatelů masa

                                 - Svazu obchodu a cestovního ruchu

                                 - Svazu českomoravských spotřebních družstev

                                 - 5maloobchodních a velkoobchodních sítí.

Zdroje: HN, 21. 3.; MZe, 20. 3.; MZe, 21. 3.

 

Prasata – jednání u kulatého stolu

MZe:

- si je vědomo, že jednání nebudou jednoduchá,

- že neskončí po 1 debatě.

- Je ale třeba začít.

Zástupci maloobchodu uvedli, že v jednotlivých případech mají problém zajistit:

- dostatečný objem masa,

- v požadované kvalitě

- (zřejmě i cena je důležitá – neuvedeno ale).

- Deklarovali ale svou vůli jednat dál o tuzemských dodávkách se zemědělci (a pravděpodobně i potravináři).

Pozvaní zástupci všech skupin:

- ocenili konstruktivní vedení debaty

- věcný tón

- shodli se, že je v těchto diskusích třeba pokračovat,

- protože jen otevřené jednání vede k nalezení:

            - společných jmenovatelů

            - přijatelného řešení.

Zdroje: MZe, 20. 3.; MZe, 21. 3.; vlastní drobná doplnění

 

14. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

35,60

Prasata E JUTs*+)

34,70

Prasata JUTs-popt.#

36,60

Prasata E JUTs**)

34,70

Prasnice ž.hm.max.c*+

19,50

Selata (vážící 20 kg)**

57,20

 

Podniky bez půdy

Z vystoupení prezidenta AK na sněmu

Jak budeme eliminovat obrovskou nevýhodu podniků bez půdy, které u nás produkují většinu vepřového masa, jatečních kuřat a vajec, kdy SZP zná pouze dotaci na plochu? Při platbě na farmu nedostanou naše podniky bez půdy nic. Překonají tento handicap efektem z koncentrace? Je to asi možné – ale bez rozsáhlé, zejména technologické modernizace to nepůjde. To je asi hlavní cesta a měli bychom ji i finančně podpořit z prostředků EAFRD. Nejcennější na našich velkých produkčních kapacitách je již vybrané stavební místo – toho bychom měli využít.

Dále v textu:

Budeme prosazovat takový způsob přechodu na platby na farmu, který ve spojení ve spojení s PRV umožní zachovat rozměr zemědělství ČR. Tento úkol se změnou národních doplňkových plateb (Top-up) přichází dříve, než jsme čekali.

Zdroj: APIC-AK, 29. 3.

 

15. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

35,60

Prasata E JUTs*+)

35,50

Prasata JUTs-popt.#

36,30

Prasata E JUTs**)

35,00

Prasnice ž.hm.max.c*+

20,50

Selata (vážící 20 kg)**

52,60

 

16. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

35,60

Prasata E JUTs*+)

35,20

Prasata JUTs #)

36,10

Prasata E JUTs**)

35,50

Prasnice ž.hm.max.c*+

22,00

Selata (vážící 20 kg)**

52,00

 

17. týden

 

Prasata E JUTs*+)

35,20

Prasata JUTs #)

36,10

Prasata E JUTs**)

35,40

Prasnice ž.hm.max.c*+

22,00

Selata (vážící 20 kg)**

50,30

 

18. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

34,10

Prasata E JUTs*+)

35,50

Prasata JUTs #)

36,40

Prasata E JUTs**)

35,30

Prasnice ž.hm.max.c*+

22,00

Selata (vážící 20 kg)**

49,50

 

Prasata

Průměrné CZV, leden-březen, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Cena

Pozn.

Prasata

30,05 - 27,20

pokles

Zdroj: VÚZE, 24. 4.

 

Prasata

Stavy k 1. 12. 2006

Kategorie

Meziroční změna, %

Prasnice

-1 %

Selata

-11 %

Prasata celkem

-3 %

Pozn.: ČSÚ na internetu neuvedl absolutní čísla.

Zdroj: ČSÚ, 27. 4.

 

Skot, prasata, drůbež

Výroba masa, tis. t

Druh

I. čtvrtletí r. 2006

I. čtvrtletí r. 2007

Změna, %

Hovězí

20

20

+1 %

Vepřové

82

84

+3 %

Drůbeží

55

49

-11 %

Celkem

156

153

-1 %

Zdroj: ČSÚ, 27. 4.

 

19. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

34,10

Prasata E JUTs*+)

35,75

Prasata JUTs #)

36,40

Prasata E JUTs**)

35,50

Prasnice ž.hm.max.c*+

22,00

Selata (vážící 20 kg)**

54,30

 

20. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

34,10

Prasata E JUTs*+)

36,20

Prasata E JUTs**)

35,70

Prasata JUTs #)

37,30

Prasnice ž.hm.max.c*+

21,00

Selata (vážící 20 kg)**

53,40

 

21. týden

 

Prasata E JUTs*+)

36,50

Prasata JUTs #)

37,30

Prasata E JUTs**)

36,00

Prasnice ž.hm.max.c*+

22,00

Selata (vážící 20 kg)**

56,90

 

Prasata

S chovem prasat podle AK letos skončí desítky (až stovky) podniků. V prvním 1/4letí se zpracovalo na jatkách sice více prasat, bylo tomu podle AK ale právě proto, že se začínají likvidovat středně velké chovy. Zvýšení cen krmného obilí a propad cen prasat vydrží jen ti podnikatelé, kteří mají „neinvestováno“ a mají svoje obilí, uvedla AK.

CZV, průměr r. 2006

Komodita

Kč/kg ž. hm

Kč/kg JUT

Meziroční pokles, %

Prasata

31,80

41,20

-2 %

Zdroj: ČTK, in PK, 17. 5.

 

Prasata

Stavy k 1. 4., mil. ks

Druh/ Rok

2006

2007

Prasata

2,84

2,83

Zdroj: ČSÚ, in Agroweb, 18. 5.

 

22. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

34,10

Prasata E JUTs*+)

37,50

Prasata JUTs #)

37,30

Prasata E JUTs**)

36,50

Prasnice ž.hm.max.c*+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

52,00

 

Prasata

AK jedná s MZe a zemědělským výborem PS PČR o podpoře pro chovatele prasat, navrhuje:

- Program provozních úvěrů a dotací úroků a garancí z PGRLF

- Vyčlenit u Modernizace zemědělských podniků v rámci PRV (EAFRD) určitou částku na monogastrická zvířata.

Zdroj: APIC-AK, 23. 5.,

 

Prasata

Centroodbyt - CZV prasat, Kč/kg JUT

Komodita

Rozpětí

Prasata

37-38

Spodní hranice je nabízena zejména na Moravě, horní v Čechách. Proto Centroodbyt připravuje vývoz prasat (z Moravy) do Ruska.

Zdroj: Centroodbyt, 24. 5.

 

23. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

34,10

Prasata E JUTs*+)

37,50

Prasata JUTs #)

39,10

Prasata E JUTs**)

37,10

Prasnice ž.hm.max.c*+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

54,90

 

24. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

34,10

Prasata E JUTs*+)

38,70

Prasata JUTs #)

39,10

Prasata E JUTs**)

37,90

Prasnice ž.hm.max.c*+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

57,60

 

Prasata

Průměrné ceny realizované u Centroodbytu

Ukazatel

Cena

Pozn.

Prasata

38,00 - 38,50

Kč/kg JUT za studena

Prasnice

20,00

Kč/kg ž. hm.

Na rozdíl od předchozích týdnů jsou nyní lepší ceny nabízeny na Moravě. U spodní strany intervalu pak v Čechách.

Důvodem snížení průměrné ceny prasnic na 20,00 Kč/kg ž. hm. je podle informací Centroodbytu ozdravování základního stáda a likvidace chovů.

Zdroj: OD Centroodbyt

 

25. týden

 

Prasata E JUTs*+)

39,60

Prasata JUTs #)

41,30

Prasata E JUTs**)

38,30

Prasnice ž.hm.max.c*+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

52,90

 

26. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

34,90

Prasata E JUTs*+)

40,50

Prasata JUTs #)

41,30

Prasata E JUTs**)

39,20

Prasnice ž.hm.max.c*+

22,00

Selata (vážící 20 kg)**

52,90

 

Prasata

OD Centroodbyt zahájilo vývoz (živých) prasat do Ruska.

Zdroj: Centroodbyt

 

Prasata - vepřové maso

Dovoz vepřového masa z Rakouska, období leden - duben

Rok

Tis. t

Mil. Kč

2004

0,3

13

2005

3

110

2006

x

190

2007

x

350

Pozn.: Položka 0203 - Vepřové maso čerstvé, chlazené a zmrazené

Zdroj: Databáze ČSÚ, výsledky zadání

 

27. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

34,90

Prasata E JUTs*+)

41,50

Prasata JUTs #)

43,10

Prasata E JUTs**)

40,00

Prasnice ž.hm.max.c*+

22,00

Selata (vážící 20 kg)**

56,40

 

28. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

34,90

Prasata E JUTs*+)

42,00

Prasata JUTs #)

43,10

Prasata E JUTs**)

41,70

Prasnice ž.hm.max.c*+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

50,80

 

30.- 32. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

37,10

Prasata E JUTs*+)

45,00

Prasata JUTs #)

44,90

Prasata E JUTs**)

44,60

Prasnice ž.hm.max.c*+

24,00

Selata (vážící 20 kg)**

56,20

 

Prasata

Průměrné CZV, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Duben

Červen

Prasata

27,60

32,50

Zdroj: VÚZE, 15. 7.

 

Prasata

Vývoj průměrných CZV prasat u Centroodbytu, Kč/kg JUT za studena

Týden

Cena

č. 28

42,00

č. 29

43,00

č. 30

44,50

č. 31

45,00

OD Centroodbyt zmiňuje pokračující vývoz prasat na Slovensko, do Ruska, SRN a Rakouska. Do Ruska se vyváží i vepřové maso. S partnerem v Maďarsku jedná Centroodbyt o výši cen, k dohodě zatím nedošlo.

Drobná poznámka: Dovolujeme si zdvořile připomenout klasický sinusový vývoj cen prasat na našem trhu. Pokud cena vzroste, zvýší se zástav, poté výroba a následně cena opět klesá. V současnosti se sice celkem daří vývozy, ale to nemusí znamenat, že dojde v budoucnu k jinému než v minulosti obvyklému vývoji.

Zdroje: Odbytové družstvo Centroodbyt; vlastní poznámka - náš orientační odhad

 

Skot, prasata, drůbež - maso

Výroba masa ve 2. čtvrtletí, tis. t (jateční hmotnost, tj. "v mase")

Druh

II. 2006

II. 2007

Hovězí*)

19,6

19,6

Vepřové

84,5

84,8

Drůbež

54,1

51,5

Celkem

158,3

156,0

Pozn.: * - vč. telecího

Zdroj: ČSÚ, in APIC-AK, 30. 7.

 

Prasata

V Rumunsku byl zjištěn prasečí mor v chovu o 20 tis. kusech. Prasata budou poražena a chov vyčištěn. Kolem 25chovů stejné společnosti, které se v oblasti nacházejí, je zaveden sanitární koridor, aby se zabránilo šíření nemoci.

Zdroj: iHNed, in Ekomail, 6. 8.; Agroweb, 6. 8.

 

Prasata

Průměrné ceny prasat, Kč/kg JUT

Místo

Duben

Červen

EU -  průměr hlavních trhů

35,80

41,40

SRN - hlavní trhy

35,90

41,00

Zdroj: VÚZE, 15. 7.

 

Obilniny, řepka, cukrovka, (mléko), skot, prasata, drůbež a vejce, ekonomika

Výhled zemědělských trhů – včetně ČR - od EK

Prasata

V r. 2004 došlo k poklesu výroby prasat v EU, který byl dán silným zúžením výroby v nových zemích EU (EU-10). Další rok, 2005, se výroba v EU-25 nezměnila, v roce 2006 pak vzrostla o 1 %.

Ve střednědobém výhledu se předpokládá, že výroba prasat v EU-27 poroste jen velmi pomalu. Důvody jsou v konkurenci drůbeže a ve vyšších cenách krmiv.

Výhled je povzbudivý v tom, že vepřové zůstává mezi oblíbenými druhy masa.

Zdroj: EK, 30. 7.

 

33. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

37,10

Prasata E JUTs*+)

45,00

Prasata JUTs #)

44,90

Prasata E JUTs**)

45,00

Prasnice ž.hm.max.c*+

24,00

Selata (vážící 20 kg)**

54,80

 

34. týden

 

Prasata E JUTs*+

45,00

Prasata JUTs#

44,90

Prasata E JUTs**

45,10

Prasnice ž.hm.mx.c*+

24,00

Selata (vážící 20 kg)**

54,60

 

35. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

40,10

Prasata E JUTs*+

44,50

Prasata JUTs#

44,90

Prasata E JUTs**

45,10

Prasnice ž.hm.mx.c*+

24,00

Selata (vážící 20 kg)**

52,10

 

36. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

40,10

Prasata E JUTs*+

44,50

Prasata JUTs#

44,10

Prasata E JUTs**

44,70

Prasnice ž.hm.mx.c*+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

58,40

 

37. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

40,10

Prasata E JUTs*+

44,00

Prasata JUTs#

43,70

Prasata E JUTs**

44,50

Prasnice ž.hm.mx.c*+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

58,40

 

Prasata

Stavy prasat, tis. ks

Kategorie

1. 8. 2006

1. 4. 2007

k 1. 8. 2007

Prasata celkem

2.825

2.830

2.815

Prasata na výkrm

1.005

1.000

1.000

- 50-80 kg

550

535

550

- 80-110 kg

410

405

400

- 110 a více kg

50

60

50

Prasata chovná

320

328

307

- prasnice

225

225

218

- prasničky

90

96

83

 

Počet narozených selat, tis. ks

Ukazatel/ období

k 1. 8. 2006

(snaha o

k 1. 8. 2007

Počet

3.150

zarovnání)

3.190

 

Výroba vepřového masa - prodej jatečních prasat, tis. t ž. hm

Komodita

k 1. 8. 2006

k 1. 8. 2007

Prasata

239

248

 

Počet selat na prasnici

Ukazatel

k 1. 8. 2006

k 1. 8. 2007

Narozených selat

13,1

13,5

Odchovaných selat

11,7

12,0

Zdroj: ČSÚ, 4. 9.; Pozn.: některá data byla k 31. 7., pro přehlednost jsme u nich také uvedli „k 1. 8.“

 

38. týden

 

Prasata E JUTs*+

43,80

Prasata JUTs#

43,20

Prasata E JUTs**

44,20

Prasnice ž.hm.mx.c*+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

49,40

 

39. týden

 

Prasata E JUTs*+

43,00

Prasata JUTs#

41,80

Prasata E JUTs**

43,60

Prasnice ž.hm.mx.c*+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

49,40

 

40. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

42,70

Prasata E JUTs*+

43,00

Prasata JUTs#

41,80

Prasata E JUTs**

43,10

Prasnice ž.hm.mx.c*+

26,00

Selata (vážící 20 kg)**

52,00

 

41. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

42,70

Prasata E JUTs*+

41,20

Prasata JUTs#

40,40

Prasata E JUTs**

42,40

Prasnice ž.hm.   *+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

49,10

 

Prasata

Představitel firmy Velisco, zpracovávající krůty, p. Manfred Ehret, se domnívá, že vzhledem ke stoupajícím vstupním nákladům se musí ceny vepřového masa v budoucnu zvýšit.

Zdroj: Zemědělec č. 40

 

42. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

42,70

Prasata E JUTs*+

39,30

Prasata JUTs#

40,40

Prasata E JUTs**

41,40

Prasnice ž.hm.   *+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

49,10

 

Poznámka

Sice jsem nestihl projít Zemědělský týdeník a Zemědělec, ale zdá se, že tento týden je chudší na důležité informace, o kterých byste již dříve nevěděli. Alespoň máte dole přidaný vtípek, i když na druhou stranu moc neradostný (pokud jste si ho už nevšimli v „Zemědělci“). Hezký den. Vaši J. Š. a M. S.

 

 

43. týden

 

Prasata JUTs#

40,40

Prasata E JUTs*+

38,50

Prasata E JUTs**

39,80

Prasnice ž.hm.   *+

19,50

Selata (vážící 20 kg)**

49,10

 

Prasata

Rozpětí CZV (oscilace mezi hodnotami), červenec – září

Komodita

Kč/kg ž. hm.

Prasata

32,70 - 35,10

Zdroj: VÚZE, 15. 10.

 

Prasata

Prasata, rozpětí cen, červenec-září, Kč/kg JUT

Místo

Rozpětí

Reprezentativní trhy EU

39,00 - 41,40

Trhy SRN

39,10 - 43,30

 

Prasata, Kč/kg ž. hm.

Druh ceny, země

Rozpětí

Průměrná CZV, SRN

23,30 - 29,00

Zdroj: VÚZE, 15. 10.

 

44. - 47. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

42,90

Prasata E JUTs*+

35,50

Prasata JUTs#

33,60

Prasata E JUTs**

36,00

Prasnice ž.hm.   *+

19,00

Selata (vážící 20 kg)**

47,50

 

Prasata

Po delší době, kdy převažovala nabídka, je na trhu prasat rovnováha.

OD Centroodbyt realizovalo vývozy prasat do Ruska.

Zdroj: Centroodbyt

 

Prasata - demonstrace

Po nespokojenosti s menší podporou přislíbenou na jednání s MZe 13. 11. se odhodlali chovatelé prasat K demonstraci konané před MZe a na Václavském náměstí 20. 11. Předcházejícího jednání s zúčastnili za MZe: p. ministr, náměstek Stanislav Kozák, ředitel Pavel Sekáč a 3 další odborní pracovníci.

Zdroje: APIC-AK, 20. 11.; ČTK, in Zemědělský týdeník č. 44; MZe, 9. 11.; MZe, in APIC-AK, 14. 11.; APIC-AK, 14. 11.

 

Prasata – důvody pro demonstraci

Své důvody pro demonstraci uvedli chovatelé v materiálu Požadavky na zmírnění krize odvětví chovu prasat v ČR:

- vysoké ceny krmného obilí (i energií, vody) a celkové zvýšení výrobních nákladů na 35 Kč/kg ž. hm.

- nízké výkupní ceny prasat za první 3 čtvrtletí, průměrně 29 Kč/kg ž. hm., meziročně o 3 Kč méně

- předpokládaná letošní ztráta odvětví chovu prasat je -2 mld. Kč

- předpokládané snížení stavů prasat od r. 2000 do konce r. 2008 o 18 %

- AK nechce, aby naši zemi živili cizí zemědělci, heslem bylo i "Zachovejme české vepřové dostupné všem Čechům“

- odhad zvýšení hodnoty dovozu vepřového masa z 1 mld. v r. 2001 na 6 mld. v r. 2007

- soběstačnost ve výrobě vepřového před vstupem do EU se v r. 2007 sníží na pouhých 75 %

- ve SRN se za poslední 2 roky zvýšila výroba prasat o 15 %

- podle dostupných informací v Maďarsku, na Slovensku a v Rakousku za likvidaci kadáverů chovatelé prasat neplatí

- podobně v Holandsku mají chovatelé hrazenu dopravu po vlastní aj. jatka.

- s růstem kurzu koruny je dovážené vepřové levnější a cena našich výrobců se tlačí dolů.

Zdroje: APIC-AK, 20. 11.; ČTK, in Zemědělský týdeník č. 44; MZe, 9. 11.; MZe, in APIC-AK, 14. 11.; APIC-AK, 14. 11.

 

 

Prasata – požadavky chovatelů

Co chovatelé prasat a AK požadují od MZe

 

V roce 2007

1. Dodatečně zařadit u opatření PRV "I.1.1. Modernizace zemědělských podniků" investiční projekty chovatelů prasat (jejich objem je 85 mil. Kč).

2. Navýšit finanční prostředky na likvidaci kadáverů na plnou výši jejich úhrady.

3. Příplatek na čistotu prasat před dodávkou zpracovateli (jako ve Francii) - předpokládaná částka 400 mil. Kč.

4. Příplatek na dopravu.

5. Zahájení programu podpory preventivních provozních zdravotních opatření v chovech - vakcinace, dezinfekce.

 

V roce 2008

1. Po zotavení CZV prasat vyhlásit nové kolo s přijetím všech investičních projektů v chovech prasat v rámci PRV, opatření I.1.1. Modernizace...

2. Zajistit finanční prostředky na likvidaci kadáverů v plné výši.

3. Zavést podporu na ozdravná opatření v chovech prasata pro posílení konkurenceschopnosti, a to jak z prostředků EU, tak i ze zdrojů ČR.

4. Zvýšit podporu pojištění zvířat prostřednictvím PGRLF na 30 %.

...

8. Prosadit systém "Risk managementu" dotovaného finančními prostředky, které budou získány prostřednictvím modulace I. pilíře SZP.

 

Podepsáni: Ing. Jaroslav Hajda, CSc., předseda SCHP ČM; Ing. Pavel Krejčík, CSc., ředitel OD Centroodbyt; Ing. Zdeněk Stávek, gen ředitel, Agropork; Ing. Jan Veleba, CSc., president AK; Ing. Miroslav Jírovský, předseda ZS ČR; Ing. Zdeněk Koubek, předseda ČMSZP; Ing. Josef Luka, mluvčí sdružení největších velkochovů prasat Kopretina.

Zdroje: APIC-AK, 20. 11.; ČTK, in Zemědělský týdeník č. 44; MZe, 9. 11.; MZe, in APIC-AK, 14. 11.; APIC-AK, 14. 11.

 

Prasata – postoj MZe

Ministr zemědělství p. Petr Gandalovič se před 400-500 demonstrujících zemědělců postavit nebál.

MZe  přislíbilo možnou pomoc formou:

- Zvýšení příspěvek na likvidaci kadáverů z 1 Kč na 2,50 Kč/kg vepřového masa z rezervy MZe. MZe požádalo MF o vyčlenění dalších 200 mil. Kč z rozpočtové rezervy. Tm by byl příspěvek zvýšen na č/kg, tj. původní výši r. 2006.

- Tradiční podpora genetického potenciálu zvířat.

- Pomoci nejen řešit aktuální tíživou situaci vyplývající mj. z vysokých cen krmného obilí ale i nalézt shodu na společných koncepčních postupech, které pomohou obdobným problémům v budoucnu předjít.

- Podpora konkurenceschopnosti.

- Zpracovat komplexní program podpory chovatelů za účelem ozdravení chovů.

- PRV - podpora modernizace provozů, nákup nových technologií.

- MZe chce udělat opatření, aby byly upřednostněny chovy prasat.

- Se stejným požadavkem by sice mohla přijít i další odvětví, ale MZe nyní cítí, že největší aktuálnost podpory je u chovatelů prasat.

- MZe vyjádřilo překvapení nad tím, že chovatelé z ČR téměř nevyužívají možnosti stažení vepřového masa z trhu s podporou EU. Tím by se snížila nabídka vepřového o určité procento a cenová situace by se mohla zlepšit.

- Část nákladů mohou chovatelé ušetřit na veterinárních léčivech jejich přímým nákupem od distributorů.

- Vlastníci velkých firem s RV i ŽV by měli v době, kdy jedno odvětví pokulhává nalézt způsob, jak z finančních prostředků druhého, ziskového odvětví na čas podpořit obor, který má potíže.

Zdroje: APIC-AK, 20. 11.; ČTK, in Zemědělský týdeník č. 44; MZe, 9. 11.; MZe, in APIC-AK, 14. 11.; APIC-AK, 14. 11.

 

48. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

40,20

Prasata E JUTs*+

35,50

Prasata JUTs#

33,60

Prasata E JUTs**

35,70

Prasnice ž.hm.   *+

19,00

Selata (vážící 20 kg)**

38,00

 

49. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

40,20

Prasata E JUTs*+

35,80

Prasata E JUTs**

35,50

Prasata JUTs#

36,30

Prasnice ž.hm.   *+

19,00

Selata (vážící 20 kg)**

38,00

 

Prasata

V ČR začali mít zpracovatelé silnější zájem o prasata. Cena ale zatím rostla jen opatrně. Centroodbyt pokračoval ve vývozu masa do Ruska. Poptávku po prasatech ze SRN a Maďarska nemohl Centroodbyt uspokojit pro nedostatek prasat na našem trhu.

Zdroj: Centroodbyt, 29. 11.

 

Prasata

MZe uvolnilo ze své rezervy finanční prostředky na zvýšení příspěvků na likvidaci kadáverů, které by tak měly činit cca 2,90 Kč/kg. Jedná se o první krok, jak chce pomoci chovatelům prasat.

Zdroj: MZe, 29. 11.

 

Prasata

EK navrhuje podporu pro vývoz vepřového masa na řešení současné situace, MZe ČR návrh podporuje.

Zdroj: Agroweb, 27. 11.

 

50. týden

 

Prasata tř. EU JUT***   40,20
Prasata E JUTs*+ 36,50
Prasata JUTs# 36,90
Prasata E JUTs** 35,90
Prasnice ž.hm.   *+ 19,00
Selata (vážící 20 kg)** 49,10

 

Prasata

Domácí trh prasat charakterizuje vyrovnanost, cena mírně posiluje. Centroodbyt rozšiřuje vývoz prasat i masa do Ruska, Maďarska a dalších zemí. Započal vývoz selat na Slovensko, ale i domácí prodej.

Zdroj: OD Centroodbyt, 6. 12.

 

Prasata

Byly navýšeny finanční prostředky za účelem dodatečného schválení 28 žádostí na modernizaci chovu prasat  v rámci PRV - EAFRD.

MZe také doplnilo kritéria, která při příštím vypsání termínu pro podávání žádostí o podporu v únoru umožní bodové zvýhodnění chovatelů prasat u technologií na výkrm prasat nebo chov prasnic.

Zdroj: MZe, 5. 12.

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

36,40

Prasata E JUTs*+

37,30

Prasata JUTs#

37,70

Prasata E JUTs**

37,40

Prasnice ž.hm.   *+

18,50

Selata (vážící 20 kg)**

49,10

 

4. - 7. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

36,10

Prasata E JUTs*+

34,10

Prasata JUTs#

31,80

Prasata E JUTs**

35,40

Prasnice ž.hm.   *+

24,00

Selata (vážící 20 kg)**

49,10

 

Prasata

Zpevňující koruna k euru zhoršila ceny pro vývoz našich prasat i výše nabídek našich zpracovatelů.

Zdroj: Centroodbyt

 

Prasata

Příčina špatné situace

V chovu prasat jsou vlivem různé úrovně dotací (v jednotlivých zemích) pokřivené ceny na všech úrovních. Obchodní řetězce této situace spolehlivě využívají při jednáních a nabízejí zemědělcům ceny nižší, než jsou výrobní náklady.

Vlastní poznámka: Tím šly ceny níž a níž.

Zdroj: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., děkan, MZLU, in Zemědělec (teď nevím, č. 4 snad)

 

8. týden

 

Prasata tř. EU JUT*** 

36,10

Prasata E JUTs*+

34,40

Prasata E JUTs**

35,40

Prasata JUTs#

34,30

Prasnice ž.hm.max.*+

19,00

Selata (vážící 20 kg)**

49,10

 

9. týden

 

Prasata E JUTs*+

33,50

Prasata JUTs#

35,10

Prasata E JUTs**

34,30

Prasnice ž.hm.max.*+

19,00

Selata (vážící 20 kg)**

49,10

 

Prasata - PRV

MZe schválilo všechny dříve podané žádosti o investice do chovu prasat v rámci PRV. (Byly podány v rámci 1. kola příjmu žádostí.) Jedná se o opaření č. I.1.1. - Modernizace zemědělských podniků.

Příští (3.) kolo příjmu žádostí pro toto opatření je zahajováno 26. 2.

V něm i v dalších kolech budou s ohledem na velmi špatnou situaci v oboru tito žadatelé dále zvýhodňováni. Bude se tak dít na základě bodovacích kritérií, že předmětem dotace je budova, stavba nebo technologie pouze pro:

- chov prasat (+ 10 bodů)

- zapuštěné, březí prasnice a prasničky a prasnice po porodu (+ 5 bodů).

Zdroj: MZe, 19. 2.

 

Prasata

Byl zahájen vývoz prasat do SRN, Rakouska, Maďarska, na Slovensko, do Ruska a do balkánských států.

V 8. týdnu t. r. byl vyvezen 1 tis. tun prasat (z toho 0,2 tis. t prostřednictvím Centroodbytu).

(Vlastní pozn.: Ačkoli chápeme, že se nejedná o zlomyslnost, ale spíše o poslední možnost řešení zoufalé situace, obáváme se bumerangového efektu ve formě obsazení odběratelských toků zpracovatelů doma zahraniční konkurencí.)

Zdroj: Agroweb, 22. 2.; další sdělovací prostředky

 

10. týden

 

Prasata tř.SEU JUT***

36,50

Prasata E JUTs*+

33,40

Prasata JUTs#

35,10

Prasata E JUTs**

33,30

Prasnice ž.hm.max.*+

19,00

Selata (vážící 20 kg)**

53,90

 

11. týden

 

Prasata tř.SEU JUT*** 

36,50

Prasata E JUTs*+

34,30

Prasata JUTs#

35,10

Prasata E JUTs**

34,00

Prasnice ž.hm.  *+

17-19

Selata (vážící 20 kg)**

53,90

 

Dotace, prasata aj.

Vláda schválila uvolnění finančních prostředků z rozpočtové rezervy celkového rozpočtu a dále přesunutí finančních prostředků MZe z loňské rezervy do letošního roku.

 

MZe využije finanční prostředky mj. pro příspěvek na likvidaci kadáverů prasat, na dofinancování dotačních programů a pro projekt SZIF KlasA.

Účel

Mil. Kč

Likvidace kadáverů

90

Zdroj: MZe, 10. 3.

 

12.-14. týden

 

Prasata tř.SEU JUT*** 

34,60

Prasata E JUTs*+

36,90

Prasata JUTs#

38,30

Prasata E JUTs**

36,10

Prasnice ž.hm.  *+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

53,90

 

Prasata

AK uvedla, že počty prasnic se loni snížily o 1/3.

Zdroj: ČTK, in www.agris.cz, 14. 3.

 

15.-17. týden

 

Prasata tř.SEU JUT*** 

34,60

Prasata E JUTs*+

38,90

Prasata JUTs#

37,90

Prasata E JUTs**

39,00

Prasnice ž.hm, max,*+

20,00

Selata (vážící 20 kg)**

53,90

 

Prasata

Na Slovensku okolo Levic byl zjištěn klasický mor prasat a SVS připomíná našim chovatelům potřebu zamezit plotem kontaktu chovaných prasat s prasaty divokými.

Zdroj: SVS, 15. 4.

 

18.-25. týden

 

Prasata tř.SEU JUT*** 

36,80

Prasata E JUTs*+

46,00

Prasata JUTs#

45,70

Prasata E JUTs**

44,20

Prasnice ž.hm, max,*+

23,00

Selata (vážící 20 kg)**

64,50

 

 

Prasata

Vývoj ceny na komoditní burze

(Chicago)

 

 

 

 

Zatímco na růst cen sójového krmiva při prvním období špatného počasí reagovala cena jatečných prasat okamžitě, po posledním neštěstí tomu tak není. Malinko jsme se poptávali a zdá se, že byl příčinou přetlak prasat nuceně poslaných na jatka. Po tomto pro chovatele nepříjemném momentu se cena zvedla, ale nemůžeme dnes, 18. 6. ve 21 hod zatím odhadnout, jak se bude vyvíjet dál, i když by se logicky dalo čekat pokračování růstu

Všechny sledované komodity naleznete také v dokumentu Microsoft Word.

Zdroj dat: 

http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin

Prakticky všechny komodity jsou v 5. řádku ve formátu PDF

Datum: 18. 6.

 

 

Zpět na hlavní stránku