Skot

 

Rok 2007 - je kurzívou

 

1. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,20

Býci R3 JUTs**)

73,50

Jalovice R3 JUTs**)

58,90

Krávy R3 JUTs**)

56,90

 

2. týden

 

Býci A ž. hm.***) 

41,40

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,00

Jalovice A ž. hm.***)

30,40

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,00

Krávy A ž. hm.***)

27,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,70

Býci R3 JUTs**)

74,90

Jalovice R3 JUTs**)

61,70

Krávy R3 JUTs**)

57,50

 

Sestavili jsme pro Vás přehled cen s grafy. U údajů ČSÚ pro býky jsme se chybějící údaj za prosinec snažili co nejlépe dopočítat z jiných dostupných údajů, a to od SZIF.

Zdroje:

Býci - ČSÚ, kromě prosince, kdy byl chybějící údaj doplněn pomocí přepočtu ceny SZIF.

 

 

3. týden

 

Býci A ž. hm.***) 

41,40

Býci ž.hm. max.c.*+)

43,00

Jalovice A ž. hm.***)

30,40

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy A ž. hm.***)

27,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,60

Býci R3 JUTs**)

71,40

Jalovice R3 JUTs**)

60,10

Krávy R3 JUTs**)

57,50

 

SVZ MZe

Na přelomu roku vyšlo několik situačních a výhledových zpráv MZe:

Králíci

Vepřové maso - marketingová studie

Půda

Brambory

Skot - hovězí maso

Mléko

Bohužel se nám z časových důvodů nepodařilo z nich udělat výtah, jako je tomu obvykle.

Možná budeme mít sílu tak učinit v nejbližší době, ale nechceme slibovat nereálné.

M. S.

 

4. týden

 

Býci A ž. hm.***) 

41,40

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,50

Jalovice A ž. hm.***)

30,40

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy A ž. hm.***)

27,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,10

Býci R3 JUTs**)

72,20

Jalovice R3 JUTs**)

59,00

Krávy R3 JUTs**)

57,30

 

Prasata, skot, maso

Od 18. 1. by mělo být umožněno Ruskem dovážet maso z EU.

Dne 17. 1. měly také začít rozhovory o zrušení individuálního zákazu dovozu masa z Polska.

Zdroj: HN, 12. 1.

 

5. týden

 

Býci A ž. hm.***) 

40,60

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,00

Jalovice A ž. hm.***)

30,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy A ž. hm.***)

27,50

Krávy ž.hm. max.c.*+

31,00

Mladí býci R3 JUTs**)

75,30

Býci R3 JUTs**)

71,90

Jalovice R3 JUTs**)

59,60

Krávy R3 JUTs**)

57,80

 

Skot, maso

Vývoz hovězího masa do Ruska, který byl pro některé regiony ČR zakázán, povolí ruská veterinární správa. Podmínku je, že skot nepochází z chovů postižených BSE a nenarodil se před r. 2002.

Zdroj: ČTK, in HN, 25. 1.

 

Skot, prasata, drůbež - rok 2006

Výroba hovězího, vepřového a drůbežího masa

Druh masa

Tis. t

Meziroční pokles, %

Hovězí

80

-1,5 %

Vepřové

335

-1 %

Drůbeží

215

-5 %

Celkem

630

-2,3 %

Meziroční pokles        

Zdroj: ČSÚ, 26. 1.      

 

Skot, prasata, drůbež

Podíl jednotlivých druhů mas na výrobě celkem za r. 2006

Druh

%

Hovězí

13 %

Vepřové

53 %

Drůbeží

34 %

Zdroj: ČSÚ, 26. 1.

 

Skot

Průměrné CZV v r. 2006

Komodita

Meziroční změna, %

Býci

+1,5 %

Jalovice

+1,5 %

Krávy

0 %

 

Průměrné CZV v r. 2006

Komodita

Živá hm.

JUT

Býci tř. A

41,90

77,30

 

Ve 4. čtvrtletí r. 2006 se meziročně průměrné CZV býků, jalovic a krav téměř nezměnily.

Zdroj: ČSÚ, 26. 1.      

 

Skot

Zahraniční obchod za rok (prosinec 05 - listopad 06)

Komodita

Bilance, tis. t

Hovězí maso

-15

Skot živý

+40

Celkem

+25

Zdroj: ČSÚ, 26. 1., předběžné výsledky statistiky zahraničního obchodu; „celkem“ – vlastní prostý součet údajů

 

Skot, maso

V pátek 19. 1. se sešli ministři zemědělství Ruska a Polska. Vyjádřili se optimisticky k možnosti vývozu polského masa do Ruska.

Zdroj:; HN, 22. 1. 

 

6. týden

 

Býci A ž. hm.***) 

40,60

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,00

Jalovice A ž. hm.***)

30,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy A ž. hm.***)

27,50

Krávy ž.hm. max.c.*+

31,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,60

Býci R3 JUTs**)

71,20

Jalovice R3 JUTs**)

59,80

Krávy R3 JUTs**)

57,40

 

7. týden

 

Býci A ž. hm.***) 

40,60

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,00

Jalovice A ž. hm.***)

30,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy A ž. hm.***)

27,50

Krávy ž.hm. max.c.*+

31,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,50

Býci R3 JUTs**)

72,00

Jalovice R3 JUTs**)

59,40

Krávy R3 JUTs**)

58,10

 

Skot

Výsledky vyšetření na BSE, r. 2001 - 2006

Ukazatel 

Hodnota

Vyšetřeno

1 mil. ks

Nemocných

26 ks

Vloni byly nemocné 3 kusy, poprvé došlo k poklesu jejich počtu oproti předchozím rokům.

Zdroj: SVS, 5. 2.

 

8. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

43,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

31,00

Mladí býci R3 JUTs**)

75,20

Býci R3 JUTs**)

74,00

Jalovice R3 JUTs**)

59,80

Krávy R3 JUTs**)

57,50

 

9. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

43,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

31,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,40

Býci R3 JUTs**)

71,20

Jalovice R3 JUTs**)

59,70

Krávy R3 JUTs**)

57,30

 

Skot, prasata

Společnost Interspar snížila podíl nakupovaného masa z ČR. Jako důvod uvedla, že skončil činnost jeho dodavatel Prima Group a jiný z ČR mu nebyl schopen nabídnout maso v:

- potřebné kvalitě

- příznivé ceně

- požadovaném množství.

AK zorganizovala pokojnou protestní akci při níž kupujícím rozdala 6000 barevných letáků cca formátu A4 s upozorněním na poškozování zemědělců z ČR.

Interspar ve svém tiskovém prohlášení uvádí, že má o dodávkách uzavřeny smlouvy s 10 dodavateli z ČR, s 1 dodavatelem z Rakouska a se 2 dovozci. V případě hovězího masa bude ze zahraničí dovážet 20 %.

Interspar dále uvádí:

"Velký podíl masa přitom na pulty podejen dodávají přímo regionální, tzn. tuzemští producenti v místech a městech, kde má SPAR své hypermarkety."

"Společnost SPAR mnohokrát dlouhodobě deklarovala svůj zájem o podporu domácí produkce. Například v případě výroby biopotravin několikrát veřejně vyzývala české producenty bioproduktů, aby jí své výrobky nabízeli. Bohužel, v širším měřítku se tak nikdy nestalo."

"Vedení AK s námi nikdy nejednalo, nikdy nepředložilo jediné konstruktivní řešení situace vzniklé po ukončení činnosti společnosti Prima Group."

Zdroje: APIC-AK, 22. 2.; ČTK, 22. 2., in PK ČR; ČRo; ČT; Prima; další sdělovací prostředky; Interspar, in www.agris.cz, 22. 2.

 

10. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

44,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

75,30

Býci tř. EU, JUT***)

77,50

Býci R3 JUTs**)

72,50

Jalovice EU, JUT***

60,50

Jalovice R3 JUTs**)

60,90

Krávy tř. EU, JUT***)

58,20

Krávy R3 JUTs**)

58,60

 

11. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

44,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,70

Býci tř. EU, JUT***)

77,50

Býci R3 JUTs**)

73,50

Jalovice EU, JUT***

60,50

Jalovice R3 JUTs**)

60,40

Krávy tř. EU, JUT***)

58,20

Krávy R3 JUTs**)

58,60

 

Skot

Bělehradská firma poptává 100 i více březích jalovic plemene simentál o minimální hmotnosti 550 kg a výšce hřbetu 130 cm, kontakt: phylantropist@37.com.

Zdroj: Profit č. 10

 

12. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

44,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

35,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

33,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,80

Býci tř. EU, JUT***)

77,50

Býci R3 JUTs**)

71,70

Jalovice EU, JUT***

60,50

Jalovice R3 JUTs**)

60,80

Krávy tř. EU, JUT***)

58,20

Krávy R3 JUTs**)

58,90

 

13. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

43,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

75,30

Býci R3 JUTs**)

72,90

Jalovice R3 JUTs**)

60,80

Krávy R3 JUTs**)

59,50

 

Prasata – jednání u kulatého stolu

MZe:

- si je vědomo, že jednání nebudou jednoduchá,

- že neskončí po 1 debatě.

- Je ale třeba začít.

Zástupci maloobchodu uvedli, že v jednotlivých případech mají problém zajistit:

- dostatečný objem masa,

- v požadované kvalitě

- (zřejmě i cena je důležitá – neuvedeno ale).

- Deklarovali ale svou vůli jednat dál o tuzemských dodávkách se zemědělci (a pravděpodobně i potravináři).

Pozvaní zástupci všech skupin:

- ocenili konstruktivní vedení debaty

- věcný tón

- shodli se, že je v těchto diskusích třeba pokračovat,

- protože jen otevřené jednání vede k nalezení:

            - společných jmenovatelů

            - přijatelného řešení.

Zdroje: MZe, 20. 3.; MZe, 21. 3.; vlastní drobná doplnění

 

14. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

43,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

75,90

Býci tř. ROP, JUT***)

69,60

Býci R3 JUTs**)

73,90

Jalovice ROP, JUT***

54,70

Jalovice R3 JUTs**)

61,20

Krávy tř. ROP, JUT***)

46,50

Krávy R3 JUTs**)

60,00

 

Skot, prasata

Soud v Essenu (SRN) poslal obchodníka dovážejícího 400 tun prošlého masa a masných výrobků do ČR, Dánska, Francie, Nizozemí a Španělska na 3,5 roku do vězení.

Zdroj: ČTK, in HN, 27. 3.

 

15. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

44,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

75,30

Býci tř. ROP, JUT***)

69,60

Býci R3 JUTs**)

73,00

Jalovice ROP, JUT***

54,70

Jalovice R3 JUTs**)

61,20

Krávy tř. ROP, JUT***)

46,50

Krávy R3 JUTs**)

59,70

 

16. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

43,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

75,60

Býci tř. ROP, JUT***)

69,60

Býci R3 JUTs**)

73,50

Jalovice ROP, JUT***

54,70

Jalovice R3 JUTs**)

60,40

Krávy tř. ROP, JUT***)

46,50

Krávy R3 JUTs**)

59,70

 

17. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

43,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,70

Býci R3 JUTs**)

72,30

Jalovice R3 JUTs**)

59,90

Krávy R3 JUTs**)

59,50

 

Skot

SVS zakázala prodej 1,5 tis. t hovězího masa z Brazílie a Uruguaje dovezeného do ČR přes Bulharsko. Původní zpracovatelské závody ani bulharská mrazírna nesplňovaly normy EU.

Zdroj: ČTK, 19. 4., in PK

 

18. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

43,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,90

Býci tř. ROP, JUT***)

69,40

Býci R3 JUTs**)

73,50

Jalovice ROP, JUT***

55,60

Jalovice R3 JUTs**)

60,50

Krávy tř. ROP, JUT***)

46,50

Krávy R3 JUTs**)

60,00

 

Skot

Stavy k 31. 12. 2006, tis. ks

Kategorie

Počet

Meziroční změna, %

Krávy celkem

570

+2%

 -dojnice

420

-5 %

 -KBTPM

150

+25 %

Telata do 1 roku

60

+15 %

Celkem

1390

+3 %

Zkratka: KBTPM - krávy bez tržní produkce mléka

Zdroj: ČSÚ, 27. 4.

 

Skot

Průměrné CZV, leden-březen, Kč/kg ž. hm.

Komodita

Cena

Pozn.

Býci

41,30-41,90

rozpětí

Krávy

26,00-27,70

nárůst

Zdroj: VÚZE, 24. 4.

 

19. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***)

69,40

Jalovice ROP, JUT***

55,60

Krávy tř. ROP, JUT***)

46,50

Mladí býci R3 JUTs**)

75,70

Býci R3 JUTs**)

73,50

Jalovice R3 JUTs**)

61,60

Krávy R3 JUTs**)

60,40

 

Skot

Skot, který utekl z pastvy vymezené oplocením, způsobil během týdne 3 dopravní nehody na různých místech ČR. Při jedné z nich na dálnici D1 bohužel zahynuli 2 lidé.

Zdroje: Aktuálně.cz, in www.agris.cz; ČT; Prima; další sdělovací prostředky

 

20. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,70

Býci tř. ROP, JUT***)

69,40

Býci R3 JUTs**)

73,20

Jalovice ROP, JUT***

55,60

Jalovice R3 JUTs**)

60,80

Krávy tř. ROP, JUT***)

46,50

Krávy R3 JUTs**)

60,90

 

21. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

33,00

Mladí býci R3 JUTs**)

75,60

Býci R3 JUTs**)

72,10

Jalovice R3 JUTs**)

61,20

Krávy R3 JUTs**)

60,90

 

Skot

Stavy k 1. 4.

Druh

Mil. ks

Meziroční změna, %

Skot

1,39

-1 %

Skot byl jedinou živočišnou komoditou, kde průměrné CZV v r. 2006 neklesly pod hranici rentability, doplnila k údajům AK.

Zdroj: ČSÚ, in Agroweb, 18. 5.; AK in Agroweb, 18. 5.

 

22. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

41,50

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

33,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,40

Býci R3 JUTs**)

71,10

Jalovice R3 JUTs**)

61,60

Krávy R3 JUTs**)

60,80

Býci tř. ROP, JUT***)

69,40

Jalovice ROP, JUT***

54,80

Krávy tř. ROP, JUT***)

48,20

 

Skot, prasata, drůbež

Inspektoři EK budou 18. - 22. 6. kontrolovat dodržování welfare v chovech skotu, prasat a drůbeže.

Zdroj: SVS, 17. 5.

 

23. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

41,50

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

33,00

Mladí býci R3 JUTs**)

75,10

Býci R3 JUTs**)

71,60

Jalovice R3 JUTs**)

61,30

Krávy R3 JUTs**)

60,40

Býci tř. ROP, JUT***)

69,40

Jalovice ROP, JUT***

54,80

Krávy tř. ROP, JUT***)

48,20

 

Skot

Španělská firma vyvážející do Itálie hledá dodavatele hovězího masa z ČR, kontakt: italoiberics@gmail.com.

Zdroj: Profit č. 22

 

Skot, chovatelé

AK upozorňuje chovatele, kteří tak neučinili, aby si s ohledem na výchozí základu pro TOP-UP na letošní rok bezodkladně zkontrolovali evidenci stavů hospodářských zvířat k 31. 3.

Zdroj: AK, 31. 5.

 

24. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***)

69,40

Jalovice ROP, JUT***

54,80

Krávy tř. ROP, JUT***)

48,20

Mladí býci R3 JUTs**)

74,80

Býci R3 JUTs**)

71,30

Jalovice R3 JUTs**)

61,80

Krávy R3 JUTs**)

60,70

 

25. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

33,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,70

Býci R3 JUTs**)

70,30

Jalovice R3 JUTs**)

61,00

Krávy R3 JUTs**)

60,90

 

26. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***)

69,70

Jalovice ROP, JUT***

55,00

Krávy tř. ROP, JUT***)

46,90

Mladí býci R3 JUTs**)

72,10

Býci R3 JUTs**)

69,90

Jalovice R3 JUTs**)

61,20

Krávy R3 JUTs**)

60,60

 

27. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,50

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***)

69,70

Jalovice ROP, JUT***

55,00

Krávy tř. ROP, JUT***)

46,90

Mladí býci R3 JUTs**)

73,60

Býci R3 JUTs**)

69,60

Jalovice R3 JUTs**)

61,60

Krávy R3 JUTs**)

60,20

 

28. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,50

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***)

69,70

Jalovice ROP, JUT***

55,00

Krávy tř. ROP, JUT***)

46,90

Mladí býci R3 JUTs**)

72,20

Býci R3 JUTs**)

71,00

Jalovice R3 JUTs**)

61,30

Krávy R3 JUTs**)

60,90

 

29. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

42,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**)

74,10

Býci R3 JUTs**)

67,80

Jalovice R3 JUTs**)

61,20

Krávy R3 JUTs**)

60,10

 

30. - 32. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

35,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***)

69,70

Jalovice ROP, JUT***

54,80

Krávy tř. ROP, JUT***)

47,00

Mladí býci R3 JUTs**)

72,80

Býci R3 JUTs**)

67,20

Jalovice R3 JUTs**)

60,10

Krávy R3 JUTs**)

60,30

 

Skot

Kolísání průměrných CZV v dubnu-červnu, Kč/kg ž. hm.

Druh

Rozpětí

Býci

40,30 - 41,80

Krávy

26,40 - 27,50

Zdroj: VÚZE, 15. 7.

 

Skot

Průměrné CZV - SRN, Kč/kg ž. hm.

Druh

Duben

Červen

Býci

43,80

39,40

Jalovice

40,10

39,90

Krávy

32,30

33,70

Zdroj: VÚZE, 15. 7.

 

Skot

William Taylor ze skupiny farmářů „Fairless in Europe“ (Velká Británie) uvedl, že existují důležité důkazy o nedodržování standardů a kontroly skotu v Brazílii. Kontroly jsou podle něj ubohé a „sledovatelnost“ je neověřitelná. K dalším podezřením patří nelegálním používání (růstových) hormonů.

Evropská komise v reakci na to uvedla, že nemá v úmyslu vydat další restrikce na dovoz hovězího masa z Brazílie. Maso má být sledovaní 90 dní před porážkou a dobytek musí žít minimálně 40 dní ve státě, který prokazuje jeho původ. EK si myslí, že dosavadní omezení jsou dostatečná a není třeba dělat další.

Zdroj: AK z Bruselu, in www.cschms.cz, in www.agris.cz, 25. 7.

 

Skot

Ve Velké Británii bylo zjištěno 1. a posléze i 2. ohnisko SLAK (slintavky a kulhavky). Kmen viru je přinejmenším v 1. případě shodný s tím, se kterým se pracovalo v 5 km vzdálené laboratoři. Rozšíření mohla způsobit nedávná povodeň. Britská vláda provedla rychlá opatření na zamezení šíření nákazy. Ještě dříve, než tak učinila EU, sama zakázala vývoz skotu, hovězího masa a mléka.

Zdroje: ČT, Prima; Agroweb, 6. 8.; TV, 7. 8.

 

Obilniny, řepka, cukrovka, (mléko), skot, prasata, drůbež a vejce, ekonomika

Výhled zemědělských trhů – včetně ČR - od EK

Skot

Hlavním faktorem ve střednědobém výhledu, který bude ovlivňovat chov skotu, je vliv decouplingu. Dalším jsou růst cen krmiv a snižování spotřeby hovězího masa. Tyto vlivy povedou ke snižování stavů skotu v EU z pohledu celku. Studie ale předpokládá, že vývoj stavů skotu bude diferencován podle zemí nebo regionů - resp. jejich produktivity chovu. 

Zdroj: EK, 30. 7.

 

33. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+)

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

35 vý.

Krávy ž.hm. max.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***)

69,70

Jalovice ROP, JUT***

54,80

Krávy tř. ROP, JUT***)

47,00

Mladí býci R3 JUTs**)

71,40

Býci R3 JUTs**)

69,20

Jalovice R3 JUTs**)

62,00

Krávy R3 JUTs**)

60,70

 

34. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41 vý.

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

35 vý.

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***

69,70

Jalovice ROP, JUT***

54,80

Krávy tř. ROP, JUT***

47,00

Mladí býci R3 JUTs**

71,70

Býci R3 JUTs**

68,30

Jalovice R3 JUTs**

60,40

Krávy R3 JUTs**

60,40

 

35. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

40,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

36 vý.

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***

69,00

Jalovice ROP, JUT***

54,90

Krávy tř. ROP, JUT***

45,30

Mladí býci R3 JUTs**

72,70

Býci R3 JUTs**

68,30

Jalovice R3 JUTs**

60,50

Krávy R3 JUTs**

60,30

 

Skot

EU obnovila veškerý vývoz zvířat, masa a masných výrobků z Velké Británie (výjimkou je hrabství, kde se vyskytla SLAK).

Zdroj: EK, in Agroweb, 23. 8.

 

36. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

40,50

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

35,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***

69,00

Jalovice ROP, JUT***

54,90

Krávy tř. ROP, JUT***

45,30

Mladí býci R3 JUTs**

71,70

Býci R3 JUTs**

67,70

Jalovice R3 JUTs**

60,50

Krávy R3 JUTs**

60,40

 

37. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41 vý.

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34 vý.

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***

69,00

Jalovice ROP, JUT***

54,90

Krávy tř. ROP, JUT***

45,30

Mladí býci R3 JUTs**

72,00

Býci R3 JUTs**

68,50

Jalovice R3 JUTs**

60,80

Krávy R3 JUTs**

60,30

 

38. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**

70,20

Býci R3 JUTs**

68,70

Jalovice R3 JUTs**

61,10

Krávy R3 JUTs**

60,30

 

Skot

První letošní onemocnění BSE bylo diagnostikováno u 11 let staré krávy, která bude spolu s „řádově několika“ vrstevnicemi v chovu ZOD Zálší (Pardubicko) utracena.

Zdroj: MZe, 12. 9.

 

39. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

35,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**

71,80

Býci R3 JUTs**

68,60

Jalovice R3 JUTs**

60,30

Krávy R3 JUTs**

59,80

 

Skot, ovce

Z důvodu rizik spojených s výskytem katarální horečky ovcí (BT - Bluetongue) poblíž západní hranice ČR (přenosné i na skot) se ruší 6. Národní výstava masného skotu (Praga-Agro) v Praze-Letňanech.

Karanténa, resp. ochranné 150km pásmo zasahující do západní části ČR neumožňuje tamním chovatelům prodej a transport skotu - zejména zástavového - i jiných kategorií skotu a stejně tak i dalších přežvýkavců.

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu, in APIC-AK, 20. 9.; ZS ČR, 17. 9.

 

40. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

35,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***

68,30

Jalovice ROP, JUT***

56,00

Krávy tř. ROP, JUT***

47,10

Mladí býci R3 JUTs**

71,80

Býci R3 JUTs**

68,10

Jalovice R3 JUTs**

60,10

Krávy R3 JUTs**

59,50

 

41. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

35,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***

68,30

Jalovice ROP, JUT***

56,00

Krávy tř. ROP, JUT***

47,10

Mladí býci R3 JUTs**

71,80

Býci R3 JUTs**

68,10

Jalovice R3 JUTs**

61,00

Krávy R3 JUTs**

59,60

 

Skot, ovce

SVS rozmístí v rizikových oblastech na západě Čech několik desítek lapačů tiplíků. Cílem je jak jejich odchyt, tak především monitoring jejich případné infekčnosti z hlediska přítomnosti bluetongue - katarální horečky ovcí.

Tiplíci jsou aktivní od března do září a to zejména zrána a zvečera. Pokud teplota po několik dnů poklesne pod 8 °C, tyto podmínky jim nevyhovují.

Zdá se, že se členským státům EU podaří prosadit povolení vakcinace zvířat proti bluetongue.

Zdroj: SVS, 2. 10.

 

42. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

40,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***

68,30

Jalovice ROP, JUT***

56,00

Krávy tř. ROP, JUT***

47,10

Mladí býci R3 JUTs**

71,30

Býci R3 JUTs**

67,20

Jalovice R3 JUTs**

59,60

Krávy R3 JUTs**

58,90

 

Skot, ovce, další přežvýkavci

Ochranná pásma související s katarální horečkou ovci - bluetongue se posunula ještě více ke středu Čech. Onemocnění bylo zatím zjištěno jen ve SRN.

Chovatelé mají ztráty způsobené tím, že zvířata budou moci prodávat až v zimě. MZe o kompenzacích (zatím) neuvažuje.

Zdroje: ČT, Prima

 

43. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

40,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**

70,70

Býci R3 JUTs**

67,70

Jalovice R3 JUTs**

60,40

Krávy R3 JUTs**

59,10

 

Skot

Rozpětí CZV (oscilace mezi hodnotami), červenec – září

Kategorie

Kč/kg ž. hm.

Býci

39,80 - 40,30

Krávy

26,50 - 28,00

Zdroj: VÚZE, 15. 10.

 

Skot

Ceny skotu Kč/kg ž. hm.

Kategorie a typ ceny

Červenec

Září

Býci, reprezentativní trhy EU

42,30

43,00

Býci, CZV ve SRN

42,30

45,30

Jalovice, CZV ve SRN

39,90

40,40

Krávy, CZV ve SRN

33,60

35,40

 

Býci, rozpětí cen, Kč/kg ž. hm.

Země

Rozpětí

Slovensko

36,10 - 39,50

Polsko

33,60 - 38,10

Pozn.: Zřejmě období červenec – září, z textu to není úplně jisté.

Zdroj: VÚZE, 15. 10.

 

44. - 47. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

40,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Mladí býci R3 JUTs**

69,70

Býci R3 JUTs**

68,40

Jalovice R3 JUTs**

58,60

Krávy R3 JUTs**

58,20

Býci tř. ROP, JUT***

67,90

Jalovice ROP, JUT***

55,60

Krávy tř. ROP, JUT***

46,10

 

Skot, ovce

Výskyt bluetongue - katarální horečky ovci - byl ze SRN hlášen naposledy před 10. 10. Přesuny skotu a ovcí v ochranných pásmech jsou od 17. 10. bez problémů. Týká se to i přesunů mezi ČR, SRN a Rakouskem, s kterým SVS ČR rovněž vyjednala podmínky pro přemísťování skotu.

Na cca 24. 1. 2008 se plánuje konference zástupců veterinárních orgánů zemí EU v Bruselu. Jejím cílem je postupovat proti onemocnění účinným způsobem, tj. vakcinací, vč. výběru vhodné vakcíny proti aktuálnímu "sérotypu 8". Pokud by byla vakcína k dispozici před zahájením jarní aktivity tiplíků, je rozhodnutí o povolení vakcinace velmi pravděpodobné.

Zdroj: SVS, 25. 10.

 

48. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

40,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***

67,60

Jalovice ROP, JUT***

55,50

Krávy tř. ROP, JUT***

47,50

Mladí býci R3 JUTs**

71,70

Býci R3 JUTs**

66,90

Jalovice R3 JUTs**

59,50

Krávy R3 JUTs**

57,60

 

49. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

40,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

32,00

Býci tř. ROP, JUT***

67,60

Jalovice ROP, JUT***

55,50

Krávy tř. ROP, JUT***

47,50

Mladí býci R3 JUTs**

70,00

Býci R3 JUTs**

66,50

Jalovice R3 JUTs**

59,30

Krávy R3 JUTs**

57,90

 

Skot, ovce, kozy

Byl zjištěn první případ výskytu katarální horečky ovcí, bluetongue u býka v hospodářství SPO-ZEM Nový Kostel u Skalné, Chebsko, poblíž hranic se SRN. KVS pro Karlovarský kraj vydala mimořádná veterinární opatření vč. vymezení 20km uzavřeného pásma. Vně zóny bude možno přesunout kusy jen po 2 zdravotních vyšetřeních. Lze říci, že podmínky v širším pásmu ochrany se oproti dosavadním nemění, neboť již dříve byly stejné s ohledem na zasahující ochranné pásmo ze SRN.

Zdroj: SVS, 28. 11.; ČSCHMS, in www.agris.cz, 30. 11.

 

50. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

40,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

31,00

Býci tř. ROP, JUT***

67,60

Jalovice ROP, JUT***

55,50

Krávy tř. ROP, JUT***

47,50

Mladí býci R3 JUTs**

70,20

Býci R3 JUTs**

68,20

Jalovice R3 JUTs**

58,80

Krávy R3 JUTs**

57,40

 

 

 

Rok 2008

 

(51. až) 3. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

42,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

31,00

Býci tř. ROP, JUT***

67,40

Jalovice ROP, JUT***

56,60

Krávy tř. ROP, JUT***

46,30

Mladí býci R3 JUTs**

70,80

Býci R3 JUTs**

70,80

Jalovice R3 JUTs**

59,50

Krávy R3 JUTs**

57,40

 

Skot

Odhad snížení výroby hovězího masa ve starých zemích EU (EU-15)

Ukazatel

Meziroční změna v r. 2008

Výroba hovězího v EU 15

-1 %

Důvodem je zhoršení rentability chovu jatečných býků v EU-15 a snižování jejich stavů.

Došlo ke zvýšení nákladů na krmiva. Naopak nákupní ceny jatečného skotu se snížily v r. 2007 o 4 %.

Zdroj: Agra Europe, in Holstein.cz, in www.agris.cz, 25. 12. 2007

 

Skot, prasata, maso

Rusko a Polsko se 12. 12. dohodly na povolení dovozu polského masa do Ruska.

Zdroj: ČTK, in PK

 

4. - 7. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

40,50

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,00

Krávy ž.hm. mx.c.*+

30,00

Býci tř. ROP, JUT***

66,60

Jalovice ROP, JUT***

55,60

Krávy tř. ROP, JUT***

47,00

Mladí býci R3 JUTs**

72,30

Býci R3 JUTs**

69,50

Jalovice R3 JUTs**

60,10

Krávy R3 JUTs**

58,50

 

Skot, ovce, přežvýkavci

Farmaceutická firma Itervent oznámila vyvinutí první vakcíny proti sérotypu 8 katarální horečky ovcí - Bluetongue (tedy sérotypu nacházejícímu se v naší oblasti, resp. v západní Evropě).

Zdroj: Topagrar, in Zemědělský týdeník č. 3

 

Skot, prasata, drůbež

Výroba masa za rok 2007

Druh

Tis. t

Meziroční změna, %

Hovězí

80

0,0 %

Vepřové

340

+2,5 %

Drůbeží

205

-5,0

Celkem

625

-0,5 %

Pozn.: zaokrouhleno

 

Podíl na celkové výrobě masa, %

Druh

%

Hovězí

13 %

Vepřové

54 %

Drůbeží

33 %

Zdroj: ČSÚ, 28. 1.

 

Skot

Podle poslední kontroly EU splňují evropské standardy ohledně "dohledatelnosti" masa v Brazílii maximálně 1-2 % farem. To by mohlo vést k přijetí opatření na zpřísnění dovozu jihoamerického hovězího masa.

Dovozy (hovězího) masa (z Jižní Ameriky) do EU, r. 2007

Ukazatel

Tis. t

Dovozy masa

300

Zdroj: Svaz chovatelů českého strakatého skotu, in Zemědělský týdeník č. 2

 

8. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

30,50

Býci tř. ROP, JUT***

66,60

Jalovice ROP, JUT***

55,60

Krávy tř. ROP, JUT***

47,00

Mladí býci R3 JUTs**

72,30

Býci R3 JUTs**

69,50

Jalovice R3 JUTs**

60,10

Krávy R3 JUTs**

58,50

 

9. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

30,50

Mladí býci R3 JUTs**

72,60

Býci R3 JUTs**

69,40

Jalovice R3 JUTs**

59,00

Krávy R3 JUTs**

58,20

 

10. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

42,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

30,00

Býci tř. ROP, JUT***

67,30

Jalovice ROP, JUT***

55,50

Krávy tř. ROP, JUT***

47,20

Mladí býci R3 JUTs**

73,10

Býci R3 JUTs**

70,60

Jalovice R3 JUTs**

59,60

Krávy R3 JUTs**

58,40

 

11. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41,50

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

31,00

Býci tř. ROP, JUT***

67,30

Jalovice ROP, JUT***

55,50

Krávy tř. ROP, JUT***

47,20

Mladí býci R3 JUTs**

73,20

Býci R3 JUTs**

70,90

Jalovice R3 JUTs**

59,90

Krávy R3 JUTs**

58,30

 

12.-14. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

31,00

Býci tř. ROP, JUT***

66,30

Jalovice ROP, JUT***

57,60

Krávy tř. ROP, JUT***

45,50

Mladí býci R3 JUTs**

72,90

Býci R3 JUTs**

71,40

Jalovice R3 JUTs**

60,50

Krávy R3 JUTs**

58,70

 

Skot - bluetongue

Byl diagnostikován druhý případ nakažení skotu katarální horečkou ovcí. Opět na Chebsku, cca 20 km od prvního případu (ten byl u Nového Kostela u Skalné). Podezření z nákazy je u krávy z farmy v Dolním Žandově, na kteréžto se chová 140 ks skotu.

Zdá se, že se tiplíci přenášející katarální horečku ovcí neboli bluetongue před ničím nezastaví. Poslední případ tohoto onemocnění byl hlášen v uplynulých dnech opět z bezprostředního okolí ČR, tentokrát na severu, u německé Žitavy – Zittau. Znamená to, že se tzv. uzavřené pásmo posune i u nás, a to až k Pardubicím.

Ukazuje se, že naše rozhodnutí o vakcinaci skotu, ovcí a koz je správné. Stejně postupují i ostatní členské státy EU. V naší republice máme sice zatím dva případy u skotu na Chebsku, ve vnitrozemí nikoli, ale s ohledem na postupné rozšiřování katarální horečky ovcí je logické s dalším posunem směrem k východu počítat.

V současnosti probíhá v ČR výběrové řízení na dodavatele vakcíny, aby bylo možno vakcinaci skotu, ovcí a koz zahájit co nejdříve.

Zdroje: SVS; ČTK, in Zemědělský týdeník č. 13; vetweb.cz, in www.agris.cz, 20. 3.

 

15.-17. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

33,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

31,00

Býci tř. ROP, JUT***

66,30

Jalovice ROP, JUT***

57,60

Krávy tř. ROP, JUT***

45,50

Mladí býci R3 JUTs**

73,00

Býci R3 JUTs**

70,00

Jalovice R3 JUTs**

60,70

Krávy R3 JUTs**

59,90

 

Skot

Od počátku r. 2001 bylo na BSE vyšetřeno 1,25 mil. ks skotu. Zjištěno bylo celkem 28 případů, poslední v prosinci a je jich čím dál méně. Je to dáno i tím, že starší ročníky krav, u kterých zejména kvůli v minulosti povolenému zkrmování masokostní moučky onemocnění připadalo v úvahu, již dnes prakticky nežijí.

Zdroj: SVS, 8. 4.

 

Skot

Kvůli tuberkulóze skotu bylo v rakouském Lechtalu (u Steegu, Tyrolsko) poraženo 35 ks skotu na 5 usedlostech. Pozitivně byly na tuberkulózu testovány 3 osoby.

Zdroj: ÚZPI, in APIC-AK, 9. 4.

 

18.-25. týden

 

Býci ž.hm. max.c.*+

41,00

Jalovice ž.hm.mx.c.*+

34,00

Krávy ž.hm. max.c.*+

33,00

Býci tř. ROP, JUT***

67,70

Jalovice ROP, JUT***

56,00

Krávy tř. ROP, JUT***

46,10

Mladí býci R3 JUTs**

73,10

Býci R3 JUTs**

69,80

Jalovice R3 JUTs**

61,20

Krávy R3 JUTs**

60,90

 

Skot, ovce, přežvýkavci

Do doby, než započne vakcinace organizovaná SVS mohou chovatelé přežvýkavců, kteří chtějí obchodovat se svými zvířaty mimo ČR, nechat od 29. 4. zvířata sami vakcinovat proti katarální horečce ovcí. Je třeba o tom 7 dní předem informovat KVS a splnit některé další náležitosti.

Dle informace MZe z 21. 5. probíhá výběrové řízení na dodavatele vakcíny. Na očkování skotu (přežvýkavců?) bude přispívat stát i EU.

Zdroj: SVS, 28. 4.; MZe, 21. 5.

 

Skot

Vývoj ceny na komoditní burze

(Chicago)

 

 

 

 

Hovězí maso v živém reagovalo s drobným zpožděním na vývoj odhadů o úrodě plodin (tj. krmiv), ale v posledních dnech není růst tak velký jako u sójového krmiva. Máme tušení, že z druhé strany sráží cenu nemilá potřeba dát řadu kusů na porážku po poškození prostředí, pastvin a jiných krmných plodin záplavami.

Všechny sledované komodity naleznete také v dokumentu Microsoft Word.

Zdroj dat: 

http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin

Prakticky všechny komodity jsou v 5. řádku ve formátu PDF, mléko je o řádek níž (… continued).

 

Datum: 18. 6.

 

 

Zpět na hlavní stránku