Transformační podíly - zákon

 

Dne 26. 7. se konalo jednání svolané p. ministrem zemědělství k připravovanému zákonu, který má dořešit zbylé nevyplacené majetkové podíly vzniklé podle zákona o transformaci družstev. Přítomni byli kromě p. ministra:

AK - p. prezident Jan Veleba, viceprez. p. Pavel Novotný

ASZ - p. předseda Stanislav Němec

ZS - p. předseda Miroslav Jirovský

ČMSZP - p. předseda Zdeněk Koubek

Agrární unie - p. předseda František Hrabě.

 

Návrh zákona obsahuje povinnost vypořádání do 5 let v měsíčních splátkách.

Ministr zemědělství o návrhu zákona uvedl:

- řeší problém tak, aby nedošlo k destabilizaci zemědělského sektoru

- nároky mohou uplatnit jen původní vlastníci a jejich dědici, aby nedošlo ke spekulacím.

 

Prezident AK uvedl, že návrh budí v řadách členů AK značný ohlas a předal slovo viceprezidentu Novotnému jako odborníkovi na tento problém. Ten uvedl, že sám pochází z "kulacké" rodiny a jeho základní ideou při transformaci JZD (Bernartice) bylo se se všemi vlastníky čestně a rychle vypořádat. Obecně je u 10-30 % vlastníků transformačních podílů problém:

- o svůj majetek se buď nezajímají

- nebo nejsou přístupni jakékoli dohodě.

U návrhu nového zákona je podle něj potíž zejména v oceňování majetku a v tom, že by mohlo dojít k destabilizaci a poškození majetku u současných členů ZD.

 

Předseda ZS ČR p. Jirovský odmítl osočování v médiích, že ZS nemá selské kořeny, když přibližně 1/2 z členů je ze selských rodin. Nový návrh zákona odmítl a uvedl pro to důvody:

- přinesl by nové křivdy

- byl by zdrojem zášti na vesnici

- současná vedení ZD a jiných forem transformovaných podniků musí chránit majetek svých členů

- ZD aj. musejí chránit majetek před spekulanty a neoprávněně vznesenými nároky.

 

Předseda ASZ p. Stanislav Němec návrh zákona přivítal a uvedl:

- je třeba vlastníkům umožnit domoci se svého majetku

- ZD aj., která se vypořádaly, byly v konkurenční nevýhodě

- ta, která se nevypořádala mohla (s více finančními prostředky) např. investovat

- i oprávněné osoby mají podnikatelské záměry a nevydání majetku jim znemožňuje jejich realizaci

- zákon se týká pouze těch subjektů, které se nechovaly podle zákona a využívají cizí majetek.

 

Na závěr diskuse probírali p. ministr a vedoucí jeho poradců p. M. Kučera:

- oceňování majetku

- varianty vypořádání majetku (ve finanční prostředcích).

Ministr zemědělství přislíbil zvážení podnětů při posledním dolaďování návrhu zákona. Poté má být návrh předložen do připomínkového řízení.

 

Návrh zákona v dokumentu Word

 

Připomínky k zákonu je možno zaslat (např. ZS) nejpozději do 30. 8. Porada k vypořádání připomínek se uskuteční 6. 9. od 10 hod v budově MZe (místnost č. 101).

 

Vlastní poznámka: Jedním z nezanedbatelných důvodů předložení zákona je zřejmě hrozba prohry soudních sporů u soudu ve Štrasburku a z toho hrozící povinnost zaplacení náhrad státem.

Zdroje: dle zápisu (od MZe) zpracovala ASZ, 1. 8.; ZS ČR, 2. 8.; Zdroj textu návrhu zákona: (MZe, in) ZS ČR, 2. 8.